Jste zde

P. Leonardo Boff opouští kněžský úřad

Brazilský františkán Leonardo Boff (53 let) je po právu považován za jednu z největších postav "teologie osvobození" (je autorem mnoha vědeckých knih). Tento františkán oznámil 28. června, že se zříká kněžského úřadu a opouští řád, aby "si uchoval svobodu a mohl pokračovat ve své práci, v níž mu bylo stále bráněno". V otevřeném dopise dále stojí: "Opouštím kněžský úřad, ale ne církev, odcházím z františkánského řádu, ale neopouštím sen o něžné lásce a bratrství sv. Františka. Zůstávám a stále budu teologem, z celé své bytosti katolickým a ekumenickým, který vychází ze situace chudých a bojuje za jejich osvobození... kdo není věrný důvodům, které dávají smysl jeho životu, ztrácí svou důstojnost a identitu."

Pak připomíná různá disciplinární řízení, která proti němu byla vedena od r. 1971, zejména pak v roce 1985, kdy mnohé jeho názory byly odsouzeny. V roce 1991 musel opustit místo šéfredaktora revue Vozes. Pak pokračuje: "Osobní zkušenost, kterou jsem za 20 let kontaktů s církevní mocí udělal, je tato: je krutá a nemilosrdná. Nic nezapomíná, nic neodpouští, požaduje všechno. Proto si dává na čas a užívá všech prostředků, aby dosáhla svých cílů: omezit teologické myšlení. Jedná buď přímo, nebo užívá nepřímých způsobů, dokonce v mém případě nutila mé spolubratry z františkánského řádu, aby vykonávali za ni to, co podle kanonického práva přísluší jedině její autoritě (biskupům a Kongregaci pro nauku víry)."

DC 16. 8. 1992, přeložil V.V.