Jste zde

Bude v Maďarsku "tajná církev"?

"V Maďarsku téměř nutně vznikne paralelní církev," prohlásil v interwiew pro německé sdělovací prostředky známý maďarský teolog András Szenay, emeritní opat benediktinského opatství v Panonhalmě (duchovním významem srovnatelné s naším Velehradem). Szenay byl už v minulém období znám hlubokými analýzami situace církve. Hlavním předmětem Szenayovy kritiky je klerikalismus církevního vedení a neschopnost dialogu. Na rovině vedení katolické církve v Maďarsku je nedostatek aktivity.

"Základní rovina věřících má více vitality než vedení," a to vede k napětí a faktické nezávislosti na biskupech. "Neschopnost vedení je podmíněna strachem z laiků". To se týká nejen biskupů, ale i kněží. Neúčinnost své činnosti svalují biskupové na "liberální antiklerikalismus" maďarské společnosti. Szenay vytýká biskupské konferenci i to, že ještě nevyjádřila politování nad svými selháními za minulého režimu. V této souvislosti ovšem komentátoři připomínají, že Szenay byl v minulém desetiletí jakožto panonhalmský opat členem maďarské biskupské konference.

Výhledy 25/26