Jste zde

065 - září 1996

Slovo z mlčící církve

Mlčící církev je církev.
Kdo znají mlčení, jí rozumí.
Kdo potřebují slova - zde mají jedno:
Není to argument ani splendidní apologie.
Jen prosba či dvě:
Přijď Gamalieli a buď tu pro hierarchy i pro nás.
Slova, slova, slova
Perspektivy jsou naše - strany plné slov.
Pravda bez lásky není pravda (říká hierarcha) -
to tedy není, ale v skutku (už zase křičím!)
Jak umlčíš mlčící církev?
Naučíš-li ji řvát
(jedno zda) bolestí
lítostí
úzkostí o pravdu
nařčenou z mesianismu
z fantazírování
ze strachu
Precaution: Až ji to naučíš, umyj si ruce!
Biskup osočuje biskupa
(co na tom, že Přemyslovi rozkopli hlavu?)
Jak je ti bratře, nezařazený do církve?
Jak je ti z toho, jak je nám z toho?
Budeme křičet? Umlčíme se?
Jesus autem tacebat.
Maranatha!

Jan Kofroň