Jste zde

28. seminář zájemců o teologii na téma: "Konverze"

Pořádá: Katedra historie FF MU, TKT ETF UK, Institut Ekumenických studií

Místo konání: Praha, Jabok

Datum konání: 3.-5. dubna 2009

Program:

Pátek:

16.30 káva, čaj

17.00 Jiří Hanuš: Úvod k tématu

17.30 Mirea Ryšková: Konverze u sv. Pavla

17.50 Lenka Karfíková: Konverze u Aurelia Augustina

18.10 Pavel Hošek: Konverze  u C.S. Lewise

18.30 diskuse

19.00 večeře

20.00 modlitba z Taizé

 

Sobota:

9.00 ranní modlitba

9.30 Jana Nechutová: Konverze v monastických vyprávěních 13. století

9.50 Tomáš Malý: Konverze jako kulturně-historický fenomén - raně novověké prameny konfese

10.30 káva, čaj

11.00 Gesa Thiessen: Obrácení skrze obraz: teologie umění u Paula Tillicha

11.40 Ludmila Muchová: Některé psychologické aspekty děje obrácení

12.00 Michal Kaplánek: Motivy rozhodnutí pro křest u mládeže v českých a moravských diecézích

12.30 diskuse k dopoledním tématům

13.00 oběd

14.30 - 16.00

Workshopy

A. Zkušenost konverze v autobiografii Ignáce z Loyoly - Petr Havlíček SJ

B. Konverze a kontemplace - Denisa Červenková CSTF

C. Konverze u J.A. Komenského - Jan Hábl

D. Sebepřijetí jako součást procesu konverze podle feministické psychoanalytičky Clarissy Pinkoly Estés - Kateřina Bauer

16.00: pauza, káva, čaj

16.30-17.00: Závěr I. části semináře:

konverze z pohledu mnoha disciplin

Diskuse, moderují Jiří a Ivana

17.30 Promitáni filmu Krzysztofa Zanussiho: Život jako smrtelná choroba přenášená pohlavní cestou (úvodní slovo: Jozef Murín)

 

Neděle:

9.00 liturgie

Čaj káva

10.00 - 12.00 Diskuse k filmu

Ivan Štampach, Tim Noble, Lukáš Jirsa, Jana Zajicová, Daniela Bruhová (moderuje Ivana Noble)