Jste zde

Zprávy

Společný pastýřský list australských katolíků a anglikánů

Canberra (KAP) V australském Brisbane se společným postním pastýřským listem obrátili na věřící svých církví katolický arcibiskup John Bathersby a jeho anglikánský protějšek Philip Aspinall. Motivací listu je 150 let trvání místní anglikánské i katolické diecéze a zdů­razňuje se v něm ekumenický duch „jednoty v Ježíši Kristu".

Spolupráce mezi katolíky a anglikány se v posledních 50 letech prohloubila, existuje zde například společné teologické vzdělávání seminaristů obou církví v Theological College v Brisbane.

Papež přijal pravoslavného biskupa pražského Kryštofa

Vatikán (KAP) U příležitosti výročního roku apoštola Slovanů sv. Cyrila (826-869) navštívil Řím metropolita české a slovenské pravoslavné církve, pražský arcibiskup Kryštof. Arcibiskup skloužil dvě liturgie u světcova hrobu v basi­lice San Clemente a byl přijat papežem Bene­diktem XVI. a předsedou Papežské rady pro jednotu křesťanů kard. Walterem Kasperem.

Švýcarská církev bude slavit „Dies Iudaicus"

Bern (KAP) Vzpomínka na židovské kořeny křesťanství má v budoucnu dostat v katolické církvi Švýcarska pevný pamětní den. Švýcarská biskupská konference se usnesla, že každoroční Dies Iudaicus se bude slavit počínaje rokem 2011. Dosud se však ne­roz­hodlo, který den to bude ani jak se bude konkrétně slavit. O těchto otázkách se bude radit smíšená židovsko-křesťanská komise, z níž také vzešel podnět k zavedení tohoto pamětního dne, řekl novinářům předseda švýcarské biskupské konference Kurt Koch.

Prohlášení švýcarského episkopátu kromě toho kritizovalo chyby Vatikánu v souvislosti se zrušením exkomunikace čtyř lefebvris­tických biskupů, jež byla podle švýcarských biskupů „příliš málo připravená" a kromě toho došlo k „závažným nedostatkům stran infor­mování biskupů, věřících i veřejnosti vatikán­skou kurií." Švýcarští biskupové připoměli taktéž, že zrušení exkomunikace biskupů ještě neznamená rehabilitaci nebo začlenění do společenství katolické církve, ale je pouze „otevřením cesty ke smíření".

Nalezen dokument o záchraně Židů Piem XII.

Vatikán (KAP) Dokument nalezený v Římě dokazuje, že papež Pius XII. po italském příměří se Spojenci (8. září 1943) a během následujícího obsazení Itálie Němci pomáhal pronásledovaným Židům skrýt se na církevní půdě před nacisty. Doklad nalezený v jednom římském ženském klášteře je datován v listopadu 1943 a obsahuje jména 24 Židů. Jezuitský historik Peter Gumpel hovoří o „vzácném svědectví"; kromě ústních výpovědí svědků je tento dokument teprve druhým známým písemným důkazem snahy papeže Pacelliho pomáhat Židům na útěku.

Nalezený dokument doslova zní: „Svatý Otec chce zachránit své děti, i Židy, a nařizuje, aby těmto pronásledovaným bylo v klášterech poskytnuto pohostinství." U seznamu 24 jmen pak je ještě poznámka, že se tím plní papežovo přání. Peter Gumpel řekl, že tento dokument může pomoci proti těm, kdo „neustále Pia XII. pomlouvají a útočí tím na katolickou církev".

Celá bible byla přeložena do 451 jazyků

Londýn (KAP) Bible byla 31. prosince 2008 k dispozici v 451 řečech, asopoň její některé části byly již přeloženy do 2479 jazyků. Sdělila to mezinárodní organizace Spojené biblické společnosti (United Bible Societies) se sídlem v Readingu, k níž náleží 145 členských bib­lických společností včetně České biblické společnosti. Meziročně se tak počet jazyků, do nichž je přeloženo celé Písmo, zvýšil o 13, a počet jazyků, u nichž existují alespoň jeho části, se zvýšil o 25. Celkem má již přístup k Písmu ve své vlastní řeči 95 % obyvatelstva zeměkoule a bible je tak s odstupem nej­překládanější a nejrozšířenější knihou světa.

Směrnice EU ohrožuje příjmy Vatikánu z ražby mincí

Vatikán (KAP) Papežský městský stát využívá mince z jemu přidělené ražební kvóty jako suvenýry a sběratelské předměty a pro­dává je mnohem dráže, než činí jejich nomi­nální hodnota. Tento zdroj příjmu je nyní ohrožen novou směrnicí Evropské unie, podle níž od počátku roku 2010 musí být aspoň polovina nově vyrobených mincí uvedena do normálního oběhu. Podobně jsou postiženy i ministáty San Marino a Monako. Vatikán se bude v rozhovorech s bruselskými úřady snažit najít oboustranně přijatelné řešení. V součas­nosti Vatikán každoročně razí 85 tisíc mincí v nominální hodnotě 330 tisíc euro. Vyšší počet smí vyrobit v případě papežovy smrti, Svatého roku nebo při svolání koncilu.

František Mikloško požaduje omluvu Židům

Bratislava (KAP) V rozhovoru pro slovenskou televizi TA3 uvedl politik a bývalý disident František Mikloško, že slovenští biskupové by se měli omluvit a požádat o odpuštění za bezpráví, které válečný slovenský stát vedený knězem Jozefem Tisem způsobil Židům. Mikloško připomněl prosbu o odpuštění papeže Jana Pavla II. z roku 2000; tehdy podle něho byla velká šance se připojit, kterou však biskupové propásli.

František Mikloško v letošních volbách kandidoval na úřad slovenského prezidenta, nebyl však úspěšný.

Vražda kněze, který se staral o brazilské děti ulice

Brasilia (KAP) V Recife, hlavním městě brazilského spolkového státu Pernambuco, byl neznámým pachatelem zastřelen kněz Ramiro Ludeno y Amigo. Španělský občan Ludeno y Amigo se v Brazílii více než 30 let staral o opuštěné děti ulice, spolupracoval s organizací na ochranu těchto dětí Mamer a byl všeobecně oblíben.

Nová představená řádu Matky Terezy

New Delhi (KAP) Řád Misionářek milosrdenství, který v Indii založila mezitím již blahoslavená Matka Tereza a který se rozšířil po celém světě, má novou generální před­stavenou. Přímou nástupkyni Matky Terezy sestru Nirmalu, jež se z důvodu stáří a zdravotního stavu své funkce zřekla, vystřídala v čele řádu sestra Mary Prema Piericková, již zvolila přibližně 150členná generální kongregace řádu konaná v Kalkatě.

Sestra Prema, občanským jménem Mecht­hild Piericková, je Němka a narodila se ve vestfálské obci Reken. Je jí 54 let a dlouho působila ve svém řádu v Římě a Neapoli. Zakladatelka řáku Matka Tereza ji osobně povolala do ústředí v Kalkatě. V posledních čtyřech letech tam pod vedením sestry Nirmaly patřila k nejužšímu vedení řádu, který má po celém světě 5100 členek sídlících na 757 místech.

O Velikonocích bude ve Francii pokřtěno 3000 dospělých

Paříž (KAP) Francouzská biskupská kon­ference sdělila, že o Velikonocích bude ve francouzské katolické církvi pokřtěno asi 3000 dospělých, což je o 10 % více než loni. Roku 2001 bylo ve Francii 2360 křtů dospělých a od té doby počet křtů pomalu ale stabilně roste. Více než dvě třetiny kandidátů křtu jsou ženy, většinou mezi 25 a 40 lety věku.

Podle biskupské konference pochází více než 80 % křtěnců z městských oblastí Francie. Téměř každý druhý pochází z rodiny s křesťanskou tradicí; asi čtyři procenta pocházejí z muslimských rodin a jedno pro­cento ze židovských. Dělníci a zaměstnanci dohromady tvoří asi polovinu nově pokřtěných, kolem deseti procent jsou úředníci a lidé svobodných povolání, patnáct procent tvoří studenti.