Jste zde

Synod v Montrealu schvaluje svěcení žen

Jako replika událostí ze sdružení Dialog for Austria minulého měsíce, 600 laiků a duchovních delegátů z 1,7 miliónového montrealského arcibiskupství se vyslovilo naprostou většinou 29 - 30 listopadu 1998 pro zahájení progresivních církevních reforem. A jako rakouští biskupové i montrealský kardinál Jean-Claude Turcotte slíbil, že předloží všechny návrhy Římu, i ty, které se jistě nebudou papeži zamlouvat.

Delegáti, z nichž většina byla zvolena farnostmi nebo pastoračními regiony, hlasovali pro svěcení žen (66 %), svěcení jáhenek (73 %), a povolení pastorační činnosti ženatým kněžím (74 %). Delegáti se vyslovili (91 %) pro větší otevřenost k rozvedeným a znovu sezdaným manželským párům a pověření „skutečnou pastorační odpovědnosti včetně koordinování pastoračního života na faře," laiků, zvláště žen (75 %).

Hlasováním shromážděných delegátů byl zakončen tříletý dialog vedený písemně, telefonicky, veřejnými přednáškami a více než 1000 setkání malých skupin. Kardinál Turcotte slíbil okamžité uskutečnění těch návrhů, které spadají pod jeho pravomoc, jako je například ustanovení konsultační skupiny žen pro všechny pastorační záležitosti. Bylo založeno nové diecézní shromáždění, které bude sledovat realizaci usnesení sněmu.

Přeložil -jpg-