Jste zde

Zprávy

Lefebvristé vyloučili biskupa Williamsona

Bern (KAP) Lefebvristické Kněžské bratrstvo sv. Pia X. (FSSPX) vyloučilo ze svých řad anglického biskupa Richarda Williamsona, známého popíráním holokaustu, za což byl odsouzen v Německu. Jako důvod Williamsonova vyloučení uvedlo bratrstvo biskupovu neposlušnost a nedostatek respektu vůči církevním nadřízeným. V poslední době Williamson štval proti vedení bratrstva na internetu a otevřeným dopisem vyzval své nadřízené k rezignaci.

Williamson platil v řadách FSSPX za největšího odpůrce snah o sblížení ultrakonzervativních katolických tradicionalistů s Vatikánem, které byly zahájeny roku 2009. Rozhovory ovšem letos na jaře uvízly na mrtvém bodě, protože FSSPX odmítá uznat druhý vatikánský koncil a některé jeho nauky, například o svobodě svědomí, ekumenismu, náboženské svobodě, liturgické reformě a o vztahu k židovstvu.

M. Mursí na inauguraci koptského papeže

Káhira (KAP) Egyptský prezident Muhammad Mursí se 18. listopadu účastní slavnostního uvedení nového koptského papeže do úřadu. Obřad se bude konat v káhirské katedrále sv. Marka. Na stejném místě bude 4. listopadu během slavné liturgie vylosováno jméno budoucího papeže, následníka 17. března zemřelého Šenudy III. Losuje se tak, že dítě vyjme z nádoby složený papírek se jménem jednoho ze tří kandidátů papežského úřadu. Tři kandidáty koncem října vybírá synoda složená ze 2411 zástupců koptského kléru i laiků.

Syn zakladatele řádu propuštěn z vazby

Ciudad de Mexico (KAP) Raúl González Lara , nemanželský syn zakladatel řádu Legionářů Kristových Marciala Maciela Degollada (1920-2008) byl po složení kauce propuštěn z vyšetřovací vazby. Obviněn byl na základě udání Legionářů, že vydíral řád. Údajně požadovat asi 22 milionů euro za to, že nezveřejní údaje o dvojím životě zakladatele řádu „Padre Maciela".

Maciel byl již od roku 1997 obviňován ze sexuálního zneužívání seminaristů, což se později potvrdilo a roku 2006 mu Vatikán zakázal mu vystupovat na veřejnosti, nepokračoval však v trestním procesu proti Macielovi. Přitom však kněz, jehož si velmi vážil zesnulý papež Jan Pavel II., nezneužíval pouze seminaristy, ale také vedl dvojí život a zplodil tři děti. Roku 2010 Vatikán potvrdil, že Maciel se dopustil „objektivně nemorálního chování" a řád Legionářů Kristových se od svého zakladatele plně distancoval.

Nyní mají Legionáři Kristovi 920 kněží ve 20 zemích, 2500 seminaristů a je k nim přičleněno laické společenství Regnum Christi.

Další protesty proti odvolání Róberta Bezáka

Bratislava (KAP) Protesty proti odvolání populárního slovenského arcibiskupa Róberta Bezáka pokračují. Bezákovi podporovatelé podle slovenských médií nechali vytisknout 20 tisíc pohlednic, jež zaslali do Vatikánu. Asi polovina je adresována kardinálu-státnímu sekretáři Tarcisiu Bertonemu. Na jedné straně pohlednic je obraz Róberta Bezáka v biskupském ornátu, na druhé straně je uveden citát bible: „Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo." (Exodus 23,2) Text je vytištěn slovensky, latinsky a maďarsky jako poukaz na dvojjazyčnost trnavské arcidiecéze a na otevřený postoj odvolaného arcibiskupa k menšinám.

Další projev solidarity přichází z Česka. O Bezákovi natáčí hodinový dokument režisér Petr Minařík. Předpremiéra se plánuje na místě vzniku, v Trnavě.

Podporu redemptoristovi Róbertu Bezákovi vyjádřil dále provinciál vídeňských redemptoristů Lorenz Voith, který zároveň kritizoval odvolání dalšího člena této kongregace, Josepha Williama Tobina, z pozice sekretáře vatikánské řeholní kongregace. Tobin byl totiž v říjnu odvolán z Vatikánu a jmenován arcibiskupem v Indianapolisu v USA. Oba biskupové podle Voitha jsou „velkým obohacením světové církve". Voith se dále ohledně Bezáka a Tobina zeptal: „Jsou tito velkolepí, zcela zapojení, k církvi loajální, světu a současné době otevření biskupové snad někomu trnem v oku?"

Znalci Vatikánu se domnívají, že za Tobinovým návratem do USA je spor s jeho bývalým nadřízeným, kardinálem Francem Rodem, ohledně zacházení s „rebelujícími" americkými řeholnicemi. Zatímco Rode a američtí biskupové zastávali tvrdou linii proti řeholnicím, Tobin se vyslovoval pro tolerantnější a měkčí postoje církevního vedení. To ho nyní stálo jeho místo v kurii.

Pozor na falešné rytíře

Vatikán (KAP) Papežský Státní sekretariát vydal varování před společnostmi, které se vydávají za rytířské řády, například templáře, ale nemají církevní uznání. Nyní Řím uznává pouze pět vatikánských rytířských řádů a dva další, maltézské rytíře a řád Božího Hrobu. Žádné další rytířské řády uznat nehodlá. Proto jiné podobné společnosti nesmějí v cír-kevním prostředí vybírat peníze a jejich dokumenty ani obřady nemají církevní platnost. Zásadně by se jim také neměly půjčovat kostely a kaple pro jejich zasvěcovací obřady.

Židovka zatčena za modlení u Zdi nářků

Jeruzalém (KAP) U jeruzalémské Zdi nářků byla zatčena Anat Hoffmanová, předsedkyně židovského reformního hnutí Ženy zdi, které prosazuje stejná práva žen u Zdi nářků. Důvodem je, že Hofmannová u zdi pronesla tradiční biblickou modlitbu Slyš Izraeli. Ženy se totiž u Zdi nářků smějí na vymezené ploše modlit, nesmějí však pronášet slova hebrejské bible ani používat modlitební pomůcky, jaké k modlitbě nosí židovští muži. Po zatčení byla Hoffmanová z policejní vazby propuštěna, dostala však zákaz se 30 dní objevovat u Zdi nářků. Případ není první svého druhu, v minulosti již bylo u Zdi nářků za podobné chování zatčeno několik žen.

Proti jednání policie protestovali předáci reformních židů. Předseda Unie reformního židovstva rabín Rick Jacobs například označil zacházení s Hoffmanovou za ponižující a vyzval izraelskou policii, aby případ vyšetřila a zajistila práva žen u Zdi nářků. Rabín David Saperstein zase zdůraznil, že neexistuje žádný konfesní monopol na spiritualitu a zatýkání žen pro modlitbu není přijatelné.

Polský biskup odsouzen za řízení v opilosti

Varšava (KAP) Varšavský světící biskup Piotr Jarecki byl odsouzen ke 160 hodinám veřejně prospěšných prací poté, co najel autem do stožáru lampy a bylo mu naměřeno 2,5 promile alkoholu v krvi. Biskup má kromě toho čtyřletý zákaz řízení. Jarecki trest přijal, omluvil se a nabídl papežovi rezignaci z úřadu světícího biskupa.

Blahořečení čtrnácti pražských mučedníků

Praha (KAP) V Praze bylo 13. října blahořečeno 14 františkánů, kteří byli během vpádu pasovského vojska zabiti 15. února 1611 rozzuřeným davem nekatolíků. Mezi zavražděnými františkány byli příslušníci několika různých národů. Slavnostní blahořečení proběhlo v katedrále sv. Víta, ceremoniál vedl kardinál Angelo Amato. Jde o první vyhlášení blahořečení na půdě pražské arcidiecéze.

Vzpomínka na oběti heydrichiády

Linec-Praha (KAP) Pražský kardinál Dominik Duka připomněl památku okolo 300 obětí nacistického řádění po atentátu na Reinharda Heydricha z řad příslušníků českého hnutí odporu a jejich rodin. Bohoslužbu slavil v pražské katedrále a potom také v kapli na území bývalého nacistického koncentračního tábora Mauthausen, kde bylo zavražděno několik set českých vlastenců. Již druhým rokem tak Duka navazuje na tradici přerušenou komunistickým převratem roku 1948.