Jste zde

Knihovnička Getseman

autor: 

Kniha britského kněze a teologa Kevina T. Kellyho nazvaná Rozvod a druhý sňatek: Tváří v tvář výzvě (CDK Brno, 2012) je pokusem se teoreticky i prakticky vyrovnat s problémem rozvodů a pastorace rozvedených v římskokatolické církvi. Kniha je staršího data, poprvé vyšla roku 1982, současné anglické opravené a doplněné vydání pochází z roku 1996. Proto je snad její tón více hledačský a optimistický, než jak by odpovídalo současné nauce posledních dvou papežů, podle níž nelze rozvedené a znovu sezdané lidi i jejich partnery v katolické církvi za žádných okolností připouštět k eucharistii, jelikož by to údajně odporovalo jednotě Krista a církve, již tato svátost demonstruje, a navíc by to pohoršovalo okolí a podkopávalo víru v nerozlučnost manželství.

Kromě úvah na téma, zda Kristus skutečně chtěl, aby chybující lidé i jejich blízcí celý zbytek života trpěli pod břemenem náboženského zákona, a praktických komentářů na pastorační téma kniha také přináší cennou sbírku dokumentů a kratších textů na téma sňatku rozvedených. Je dovedena až do půlky devadesátých let a je poučná jako dokumentace jedné velké diskuse.