Jste zde

Seminář o II. vatikánském koncilu

Seminář se bude konat ve dnech 16. a 17. listopadu 2012 v prostorách VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2. V pátek 16. 11. začíná program v 16.45, v sobotu 17.11. končí kolem 17.30 h. Hlavní host semináře Prof. Dr. Bernd-Jochen Hilberath je ředitelem ekumenického institutu Univerzity Tübingen a vedoucím katedry dogmatické teologie Katolické fakulty této univerzity.

Program 35. víkendového semináře pro zájemce o teologii „II. vatikánský koncil - 50 let od jeho zahájení"

Pátek 16. 11.

16.45 káva, čaj

17.00  J. Hilberath (Tübingen): Pochopení církve na druhém vatikánském koncilu. Jak jednat v našem církevním společenství teď a tady (v něm- čině s překladem)

18.30  Diskuse

19.00  Přestávka

19.30  Liturgie

20.30 Večeře

 

Sobota 17.11.

8.30  Modlitba

9.00  J. Hilberath (Tübingen): Spoluúčast všech věřících na třech úřadech církve (v němčině s překladem)

9.40  M. Opatrný (České Budějovice): Co se stále ještě nedaří realizovat ve vztahu církve a „světa"? 

10.00 M. Ryšková (Praha): Konstituce Dei Verbum. Okolnosti jejího vzniku a její přínos

10.20  Přestávka

10.45  J. Hanuš (Brno): II. vatikánský koncil: Potíže s interpretací

11.05   panelová diskuse

12.00 - 14.00 oběd

14.00 - 15.30 seminární skupiny:

J. Hanuš: Je koncilní učení o ateismu zastaralé?

P. Preunkert-Skálová (Tübingen): Jak se budovala církev v podzemí. Křesťanské učení o církvi tehdy a dnes

M. Vaňáč (Praha): Příklady recepce druhého vatikánského koncilu

P. Hradilek (Praha): Liturgická obnova v českých zemích

15.30 Přestávka

15.45 - 17.15 seminární skupiny

17.15 Hodnocení a závěr semináře