Jste zde

Zprávy

Hrozí rozkol v irácké církvi

Bagdád (KAP) Chaldejská katolická církev v Iráku je ohrožena sporem o svou ekumenickou linii. Bagdádský patriarcha Louis Raphaël I. Sako podporuje vzhledem ke kritické situaci v zemi spolupráci s ostatními křesťanskými církvemi, především s nezávislou Apoštolskou církví východu. Naopak chaldejské diecéze ve Spojených státech jsou z důvodů irácké vnitřní politiky pro striktní oddělení a vyvíjejí v tomto směru na patriarchu tlak.

Patriarcha proto napsal dopis chaldejskému kléru celého světa, ve kterém popsal svou církev jako „zraněnou“ z řady důvodů: „Destabilizace země od roku 2003, nedostatek vize pro přítomnost a budoucnost, emigrace křesťanů, útěk některých kněží na Západ a nedostatek autority v církvi.“ K hrozícímu rozkolu mimo jiné uvedl: „Jako klerici nesmíme opouštět své poslání hlásat evangelium, abychom se proměnili v podporovatele nacionalistických partikulár­ních politických zájmů.“ Dále patriarcha zdůraznil, že pro jednotu je třeba pracovat a každé rozdělení je hřích. Politika je podle Louise Saka věcí laiků, a kněží je mají podporovat, aby zakládali školy, v nichž se bude vyučovat aramejština, a politické strany, jež budou bránit práva menšin. Nemají se však sami do politiky přímo pouštět. „Musíme zůstat věrni svému kněžskému poslání ve službě všem lidem bez výjimky,“ napsal patriarcha.

Návštěva moskevského patriarchy v Číně

Peking-Moskva (KAP) Moskevský pravo­slav­ný patriarcha Kirill uskutečnil historickou návštěvu Číny, která by podle jeho prohlášení mohla vést k „normalizaci“ situace pravo-slavných křesťanů v zemi. Zejména ocenil, že dva Číňané dostali od úřadů povolení odcestovat do Ruska a získat zde kněžské vzdělání. Velký symbolický význam má také to, že Kirill v bývalé šanghajské pravoslavné katedrále, jež nyní funguje jako muzeum, slavil první bohoslužbu po téměř padesáti letech. Patriarcha byl také jako vůbec první zahraniční hlava církve od založení Čínské lidové republiky v roce 1949 přijat hlavou čínského státu. Čínský prezident a generální tajemník čínské komunistické strany Si Ťin-pching setkání s patriarchou ohodnotil jako důkaz vysoké úrovně čínsko-ruských vztahů – obě dříve znepřátelené velmoci totiž nyní usilují o strategickou spolupráci.

Odhaduje se, že v Číně žije asi 15 tisíc pravoslavných věřících. První pravoslavní misionáři do Číny dorazili z Ruska roku 1685. Během takzvané Kulturní revoluce v šedesátých letech byla církev v Číně zakázána a dodnes zde není úředně registrovaná. Pravoslavné bohoslužby proto pravidelně probíhají pouze na půdě ruské ambasády v Pekingu, konzulátu v Šanghaji, dále v Hong Kongu a ve městě Charbin blízko čínsko-ruské hranice. Až na výjimky je smějí navštěvovat jen cizinci.

Bartoloměj I. v Česku

Praha (KAP) Ekumenický patriarcha konstantinopolský Bartoloměj I. vykonal čtyřdenní návštěvu České republiky. Jako konstantinopolský patriarcha má Bartoloměj I. zároveň postavení čestné hlavy světového pravoslaví. Patriarcha v Praze navštívil katolického arcibiskupa kardinála Duku a při této příležitosti uvedl, že usiluje o rozvoj bratrských vztahů pravoslaví s římskokatolickou církví i s ostatními křesťanskými církvemi.

V Brně se Bartoloměj I. účastnil Noci kostelů a bohoslužbou v Mikulčicích připomněl 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje z jeho vlasti na Velkou Moravu.

Proti zneužívání „dronů“

Washington (KAP) Vážné námitky proti použití bezpilotních vojenských letounů, „dronů“, vyjádřili v dopise bezpečnostnímu poradci prezidenta Obamy a kongresmanům američtí biskupové. Požadují „jasná právní pravidla“ pro nasazení těchto bezpilotních letounů a připomínají, že přes existenci práva na obranu by americká vláda neměla upřednostňovat vojenské řešení problémů před úsilím vytvořit mír. Za nebezpečné považují biskupové také zneužívání pojmu „spravedlivá válka“: ne každý teroristický útok totiž ospravedlňuje válku.

Během prezidentského období Baracka Obamy nasazení dronů proti podezřelým z terorismu na Středním Východě silně narostlo. Vláda přiznala, že od roku 2009 tak byli zabiti i čtyři američtí občané, z toho jeden záměrně. Navíc útokům bezpilotních zbraní často padají za oběť civilisté. Jen v samotném Pákistánu bylo během roku 2010 drony zabito skoro 1000 lidí.

Patriarcha Kryštof po obviněních odstoupil

Olomouc Metropolita Kryštof (občanským jménem Radim Pulec), patriarcha české pravoslavné církve, rezignoval na svou funkci poté, co se začalo veřejně přetřásat podezření, že nedodržuje mnišský slib čistoty. Televize Nova informovala, že měl několik milenek a s ženou jednoho pravoslavného kněze udržoval vztah sedm let. Celkem měl mít až deset dětí s různými ženami.

Metropolita Kryštof obvinění prohlásil za nepravdivá a uvedl, že se bude soudně bránit. Aféru dává do souvislosti s blížícími se restitucemi církevního majetku, při nichž by čeští pravoslavní měli získat celkem asi miliardu korun.

Koptský papež navštívil papeže římského

Vatikán (KAP) Nově zvolený koptský papež Theodor (Tawadros) II. vykonal svou první zahraniční cestu v úřadě, která mířila do Říma. Mimo se během ní ve Vatikánu krátce sešel s římským papežem Františkem. Dvacetiminutové setkání obou papežů proběhlo v srdečném duchu a František ujistil Theodora II. solidaritou s kopty, kteří v Egyptě „denně trpí“. Ocenil také „neocenitelné dědictví mučedníků, teologů, svatých mnichů a věřících učedníků Krista,“ jímž se může koptská církev honosit. I Theodor II. pochválil „výborné vztahy“ obou církví a vyjádřil naději, že budou stále úžeji spolupracovat ve službě světovému míru. Oba papežové se také společně pomodlili. To, že oba papežové bydleli v hotelu Dům sv. Marty, jim umožnilo i neformální kontakt. Překvapením a znamením srdečných osobních vztahů bylo, že zcela v rozporu s protokolem František při odjezdu svého egyptského kolegu na rozloučenou doprovodil až k autu.

Egyptští koptové se oddělili od zbytku křesťanstva po chalcedonském koncilu v roce 451 a zastávají odlišné názory na christologii. V Egyptě jich žije asi deset milionů a tvoří zhruba osminu populace. Ekumenický dialog s Římem vedl ke společné deklaraci, již podepsali papežové Pavel VI. a Šenuda III. roku 1973, od té doby však výrazný pokrok ve vzájemných vztazích nenastal. S téměř současným nástupem nových vedoucích představitelů obou církví se nyní očekává, že katolicko-koptské vztahy dostanou nový impuls. Svoji otevřenost Theodor II. dokázal již dříve mimo jiné tím, že se poprvé v historii účastnil uvedení kopsko-katolického patriarchy Ibrahima Sidraka do úřadu.

Patriarcha Sidrak se k Theodorově návštěvě vyjádřil ve smyslu, že cesta k jednotě bude ještě dlouhá a že by prvním důležitým krokem mělo být vzájemné uznání křtu mezi kopty a katolíky. V současnosti jsou totiž egyptští uniaté, kteří přestoupí do nesjednocené koptské církve, kopty překřtíváni.

Předseda nigerijské ekumeny zavražděn

Abuja (KAP) Po nové vlně násilí, působené islamisty ze severu země, byl ve třech spolkových státech Nigérie vyhlášen výjimečný stav. Pravděpodobnou obětí protizápadních islamistů z teroristické organizace Boko Haram se stal také Faye Pama Musa, pastor letniční církve v Maiduguri, který působil jako předseda Křesťanského svazu Nigérie, což je sdružení nigerijských křesťanských církví. Duchovního zavraždily neznámé osoby, které vnikly do jeho bytu.

Papež určil zástupce na cyrilometodějské oslavy

Vatikán (KAP) Papež František nepřijal pozvání na oslavy 1150. výročí příchodu sv. Konstantina (Cyrila) a Metoděje na Velkou Moravu. Na oslavách na moravském Velehradu ho proto zastoupí chorvatský kardinál Josip Bozanić, zatímco v Nitře papežovo poselství slovenským věřícím přednese slovinský kardinál Franc Rode.