Jste zde

Miroslav Zvelebil

Duch svatý u Hildegardy z Bingenu

Cílem této práce je představit pojetí Ducha svatého v díle Hildegardy z Bingenu, jedné z hlavních protagonistek tzv. renesance 12. století v Evropě. Budu se věnovat vztahu Ducha svatého ke stvoření,1 neboť toto téma hraje v Hildegardině životě a díle důležitou roli vzhledem k tomu, že Hildegarda ve své době působila nejen jako vizionářka, přírodovědkyně a léčitelka, ale také jako skladatelka hudby a liturgických zpěvů.

Efrém Syrský

Větší část našich vědomostí o Efrémovi pochází z legend nebo nejistého autobiografického materiálu. Podle syrských pramenů se narodil kolem roku 306 pohanskému otci a křesťanské matce. Efrém sám ale tvrdil, že oba jeho rodiče byli křesťané. Narodil se v Nisibisu v Mezopotámii, dnešním Nuasybinu v Turecku.

Hildegardina vize posledních věků a pádu Antikrista

V následujícím textu představím jedenáctou vizi z třetí části knihy Scivias (Scito vias Domini, Poznej cesty Páně)1 magistry Hildegardy z Bingenu (1098–1179) v jejím teologickém kontextu a poskytnu její výklad.

Atanáš Veliký

Atanáš (řecky Athanasios) se narodil v Alexandrii okolo roku 295 a získal velmi dobrou křesťanskou výchovu a vzdělání. Měl vynikající literární průpravu, psal velmi dobře řecky i koptsky. Mezi mnichy sv. Antonína Poustevníka poznal Atanáš monastický život.

Teilhard de Chardin

Pierre Teilhard de Chardin se narodil 1. května 1881 v zámožné rodině na venkovském sídle Sarcenat poblíž Clermont-Ferrandu. Roku 1899 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova v Aix-en-Provence a začal studovat filosofii a teologii, vysvěcen na kněze byl v roce 1911.

Cyril Jeruzalémský

Cyril se narodil v Jeruzalémě nebo okolí kolem roku 315. Zde také studoval Písmo a byl vysvěcen na kněze. Biskupem se stal v roce 348. Na jeruzalémský biskupský stolec ho nejspíš navrhl biskup Akakios (zemř. 348) v domnění, že Cyril bude názorově blízký jemu i těm, kdo sympatizovali s ariány.

Polykarp ze Smyrny

Polykarp (asi r. 69–155/6) je nejmladší ze skupiny nejstarších církevních spisovatelů, „apoštolských otců“, kteří ještě přímo znali apoštoly. Podle tradice mladý Polykarp poslouchal apoštola Jana, který jej prý ustanovil biskupem ve Smyrně.

Basil Veliký

Svatý Basil (329?–379) se narodil v kappadocké Cesareji. Jeho bohatý a vážený rod se horlivostí ve víře osvědčoval už několik generací: dědeček zemřel jako mučedník, babička, otec, matka, sestra Makrina i bratři Petr, biskup v Sebaste, a Řehoř, biskup v Nysse, jsou kanonizováni jako světci.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Miroslav Zvelebil