Jste zde

Miroslav Zvelebil

Duch svatý u Hildegardy z Bingenu

Cílem této práce je představit pojetí Ducha svatého v díle Hildegardy z Bingenu, jedné z hlavních protagonistek tzv. renesance 12. století v Evropě. Budu se věnovat vztahu Ducha svatého ke stvoření,1 neboť toto téma hraje v Hildegardině životě a díle důležitou roli vzhledem k tomu, že Hildegarda ve své době působila nejen jako vizionářka, přírodovědkyně a léčitelka, ale také jako skladatelka hudby a liturgických zpěvů.

Ulrich Zwingli (1484-1531)

Narodil se jako třetí syn z osmi dětí poměrně zámožného sedláka ve Wildhansu v kantonu St. Gallen. Už od mládí byl určen k církevní dráze. Studoval v Bernu, Basileji a na univerzitě ve Vídni. V letech 1502-1506 opět v Basileji. Poté se jako farář v Glaru věnoval kázaní a studiu biblických textů.

Synesios z Kyrény

Synesios se narodil v Kyréně kolem roku 370 n. l. ve staré, vážené rodině. Studoval v Athénách a v Alexandrii; tam byla jeho učitelkou novoplatonička Hypatia, a pokud nebyl už dřív uchvácen novoplatonismem, stalo se tak jejím vlivem. Roku 399 se vypravil jako vyslanec spoluobčanů ke dvoru císaře Arkadia s žádostí o úlevy na daních.

Svatý Vavřinec

Vavřinec se jmenuje jako držitel lauru, tj. věnce z vavřínu, jehož větvemi byli kdysi věnčeni vítězové. Tento strom je symbolem vítězství, je krásný tím, že je stále svěže zelený, je milý pro svou vůni a mocný pro svůj účinek. Svatý Vavřinec je tedy nazýván podle vavřínu, protože ve svém mučednictví dosáhl vítězství.

Český duchovní film II: Mučedníci lásky (1. část)

Povídkový triptych Mučedníci lásky (1966) je třetím společným filmem scenáristky a kostýmní výtvarnice Ester Krumbachové a režiséra a scenáristy Jana Němce (Démanty noci, 1964 a O slavnosti a hostech, 1966). Skládá se z povídek Pokušení manipulanta, Nastěnčiny sny a Dobrodružství sirotka Rudolfa. Všechny tři propojuje téma nenaplněné lásky jejich hrdinů.

Vilém ze Saint-Thierry

Guillelmus a Sancto Theodorico se narodil mezi léty 1075 a 1080 ve šlechtické rodině v Liege (známé jako „Athény Severu“¨). Navštěvoval velmi dobré školy, nejprve ve svém rodišti a poté v Remeši a Laonu: na tamní škole, spjaté se svatým Anselmem, studoval i Abélard.

Křesťanské texty písní Marty Kubišové II.

Přináším druhou část textu o křesťanských písních Marty Kubišové, vybraných z jejího repertoáru v šedesátých letech 20. století, přesněji v roce 1968. Cílem článku je zasadit písňové texty do historického kontextu a najít v nich biblické motivy, které se prostřednictvím židovsko-křesťanské tradice dostaly do žánru pop music. Věc je zajímavá proto, že sleduje inspiraci textařů sekulárního komunistického státu v náboženských textech duchovních proudů, které tento stát svou materialistickou ideologií potlačoval.

Faustýna Kowalská

Faustýna se narodila jako třetí z deseti dětí 25. srpna 1905 v polském Glogowieci, při křtu dostala jméno Helena. K prvnímu svatému přijímání přistoupila v roce 1914 a biřmována byla v roce 1923. Byla oddána modlitbě v kostele, doma i při práci na poli. Její rodiče byli chudí rolníci.

Český duchovní film 60. let : Holubice

V zimním semestru roku 2022 proběhl na Evangelické teologické fakultě UK druhý ročník semináře Český duchovní film 60. let,1který jsem vedl jako externí učitel této fakulty. Slovo „duchovní“ v názvu kurzu zdůvodňuji tím, že před politickým uvolněním na počátku šesté dekády v Československu dominoval ostrý materialistický vývoj, započatý v únoru 1948 vládním pučem Komunistické strany Československa.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Miroslav Zvelebil