Jste zde

Miroslav Zvelebil

Duch svatý u Hildegardy z Bingenu

Cílem této práce je představit pojetí Ducha svatého v díle Hildegardy z Bingenu, jedné z hlavních protagonistek tzv. renesance 12. století v Evropě. Budu se věnovat vztahu Ducha svatého ke stvoření,1 neboť toto téma hraje v Hildegardině životě a díle důležitou roli vzhledem k tomu, že Hildegarda ve své době působila nejen jako vizionářka, přírodovědkyně a léčitelka, ale také jako skladatelka hudby a liturgických zpěvů.

Svatý Gorazd II.

Biskup Matěj Pavlík se narodil 26. 5. 1879 v Hrubé Vrbce na Moravě. Do roku 1920 byl římskokatolickým knězem, pak knězem a v letech 1921-1924 biskupem Církve československé pro Moravu a Slezsko. Vysvěcen byl v Bělehradě (1921). V roce 1924 se stal duchovním pro Moravu a Slezsko České náboženské obce pravoslavné (ČNOP). Od 22. 11.

Athénagoras I.

Cařihradský patriarcha Athénagoras I,, občanským jménem Aristoklés Spyrou, se narodil 25. 3. 1886 ve městě Tsaraplana v Epeiru v severním Řecku, které tehdy bylo součástí Otomanské říše.

Písňové texty Ester Krumbachové ve světle Písma

Cílem tohoto článku je zkoumání literární inspirace Ester Krumbachové v Bibli kralické pro napsání textů písní, které se vyskytují ve filmu režiséra Jana Němce Mučedníci lásky z roku 1966.

Jan Tauler

Jan Tauler se narodil kolem toku 1300 ve Štrasburku v bohaté rodině. Přibližně v roce 1315 vstoupil k dominikánům a studoval osm let, jak bylo stanoveno. Nenavštěvoval však zřejmě univerzitu v Kolíně nad Rýnem. Brzy poté se začal věnovat kázání a pastoraci.

Beda Ctihodný

Narodil se kolem roku 672/673 v severní Anglii v Northumbrii nejspíš křesťanským rodičům. Zřejmě osiřel, a tak ho příbuzní v sedmi letech poslali do kláštera ve Wearmounthu, odkud později přešel do dvojkláštera svatých Petra a Pavla v Jarrow. Učili ho zakladatel kláštera Benedikt Biscop a jeho nástupce Ceolfrith.

O povaze vizí Hildegardy z Bingenu

V tomto článku přináším 102 let starý český překlad korespondence Guiberta (1124–1214), mnicha a pozdějšího opata benediktinského kláštera v Gembloux v dnešní valonské Belgii, s Hildegardou z Bingenu (1098–1179) z roku 1175. Tento začátek jejich dvouletého dopisování je zajímavý tím, že zaznamenává jedno z mála Hildegardiných svědectví o povaze jejích vizí, na které se Guibert (německy Wibert) v listu vyptává a o které magistru ženských klášterů na Rupertsbergu a v Eibingenu žádá. Po přetištění jejich dvou listů poskytuji svůj výklad těchto listů.

Gerhard Tersteegen

Gerrit ter Steegen se narodil 25. ledna 1697 v Moersu, městečku na Dolním Rýnu. Jeho otec byl kupcem a hlásil se k protestantské (reformované) církvi; v roce 1703 zemřel. Mladý Tersteegen prošel latinskou školou ve svém rodišti a naučil se dobře řecky a hebrejsky. Chtěl studovat teologii, ale na to rodina neměla dostatek prostředků.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Miroslav Zvelebil