Jste zde

Miroslav Zvelebil

Duch svatý u Hildegardy z Bingenu

Cílem této práce je představit pojetí Ducha svatého v díle Hildegardy z Bingenu, jedné z hlavních protagonistek tzv. renesance 12. století v Evropě. Budu se věnovat vztahu Ducha svatého ke stvoření,1 neboť toto téma hraje v Hildegardině životě a díle důležitou roli vzhledem k tomu, že Hildegarda ve své době působila nejen jako vizionářka, přírodovědkyně a léčitelka, ale také jako skladatelka hudby a liturgických zpěvů.

Gabriel Marcel

Francouzský filosof, který bývá řazen mezi křesťanské existencialisty, se narodil 7. prosince 1889 v Paříži. Ve čtyřech letech mu zemřela matka. V roce 1910 složil zkoušky pro způsobilost k výuce na středních školách (Agrégation de philosophie).

Hildegarda z Bingenu: Liturgické zpěvy na nebeskou hierarchii

V tomto článku přináším své a starší české překlady liturgických zpěvů, které složila magistra benediktinského kláštera Rupertsberg (Bingen na soutoku Rýna a Nahe) Hildegarda z Bingenu (1098–1179). Středověké nebe, stejně jako společnost na zemi, jak je vymysleli teoretikové, se drželo přísných principů společenských konvencí a pořádku.

Vincenc z Pauly

Vincenc z Pauly (z Paola, de Paolo, Depaul, Vincentius de Paul) se narodil 24. dubna 1581 v Pouy nedaleko francouzského Dax. Byl třetí ze šesti dětí Jeana Depaula a Bertrande de Moras (Demoras). Na kněze byl Vincenc vysvěcen roku 1600 v pouhých devatenácti letech.

Hildegarda z Bingenu o Noci kostelů v Emauzích

V pátek 28. 5. 2021 se již po několikáté konala Noc kostelů, letos se zaměřením na ekologii. Pro opatský kostel v Emauzích byla vybrána jako hlavní téma sv. Hildegarda z Bingenu (1098–1179). Malý soubor zpěváků během večera třikrát provedl Hildegardiny liturgické skladby.

Hildegarda z Bingenu: Mariánské liturgické zpěvy

V tomto článku přináším své a starší české překlady mariánských liturgických zpěvů, které složila magistra benediktinského kláštera Rupertsberg (Bingen na soutoku Rýna a Nahe) Hildegarda z Bingenu (1098–1179). Hildegardiny písně oslavují mystérium, kterým se Bůh stal člověkem v Mariině dítěti. Podle ní Bůh na počátku stvořil nebesa a zemi, tj.

Simona Weilová

Francouzská spisovatelka a filosofka se narodila 3. února 1909 v Paříži. Pocházela z dobře situované židovské rodiny, dostalo se jí ale agnostické výchovy. Roku 1938 se prohlásila za křesťanku, avšak ze solidarity s nejchudšími – jimiž jsou podle ní nevěřící – nepřijala křest; podle G. Hourdina se dala pár dní před svou smrtí pokřtít od své přítelkyně.

Hans Urs von Balthasar

Narodil se v Luzernu roku 1905. Vynikal učenlivou povahou a jasným myšlením. V počátcích svých univerzitních studií věnoval pozornost filosofii, literatuře, estetice a umění. V roce 1929 vstoupil k jezuitům a nároky, které závazek života v řádu na člověka klade, bral velmi vážně a přísně.

Hildegarda z Bingenu: Sekvence a hymnus na Ducha svatého

V tomto článku přináším své a starší české překlady svatodušních písní, které napsala magistra benediktinského opatství Rupertsberg (Bingen na soutoku Rýna a Nahe) Hildegarda z Bingenu (1098–1179). Hildegarda proslula mj. jako křesťanská vizionářka a prorokyně, protože ji Duch svatý inspiroval v jejím dlouhém životě a bohatém díle.

Karl Rahner

Karl Rahner se narodil 5. března 1904 ve Freiburku a zemřel 30. března 1984 v Innsbrucku. Zanechal po sobě nesmírně rozsáhlé teologické dílo a je považován za jednoho z nejvýznamnějších katolických teologů 20. století.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Miroslav Zvelebil