Jste zde

4. konference Jednota v mnohosti

V Bratislavě a Modre proběhl 23.–25. 4. 2015 čtvrtý ročník mezinárodní teologické konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky „Jednota v mnohosti“. Konference svým pojetím navazovala na minulý ročník v Olomouci a ročníky předchozí. Letos ji garantovala Evangelická teologická fakulta v Bratislavě, nejmenší z fakult Univerzity Komenského v Bratislavě (132 studentů). Univerzita se prostřednictvím svého nejvyššího vedení za akci sympatickým způsobem postavila, přednáška děkana Ľubomír Batky byla zařazena na úvod celé konference.

Výkonný organizátorský tým konference (Štefan Panuška, Martin Kováč a řada dalších) odvedli vynikající práci. Odborný program konference byl znovu rozdělen do tří hlavních sekcí (Biblistika a religionistika, Systematická teologie a etika, Praktická teologie a Církevní dějiny); v sobotu dopoledne přišla řada na další sekce (Církevní právo, ekumenika, filozofie, hermeneutika, mezináboženský dialog). Své příspěvky předneslo cca 50 účastníků konference, kteří studují nebo jinak působí na teologických fakultách v ČR, SR, Polsku, Německu nebo Belgii. Tématický rozsah i konfesní složení účastníků byly jako obvykle pestré.

Konference byla zahájena v Bratislavě, v hezké fakultní budově postavené v r. 1999. V průběhu zahajovacího večera konference potěšila dobře připravená ekumenická limská liturgie včetně eucharistické pohostinnosti.

V pátek a sobotu pokračovala konference v Modre, kam se účastníci přesunuli z Bratislavy autobusem. Modra je významným historickým místem slovenských evangelíků luteránské orientace, stojí zde v těsném sousedství dva evangelické kostely (původně český a německý), je zde pohřben Ľ. Štúr. Součástí programu byla komentovaná prohlídka Modry a toto místo nezklamalo ani jako srdce slovenského vinařství – ochutnávka kvalitních vín končila v pátek pozdě v noci a teologická diskuze při ní byla intenzivní.

Pro mne byla konference mimo jiné vítanou příležitostí se dozvědět více o slovenských evangelících. Evangelická církev augsburgské konfese tvoří na Slovensku menšinu (oproti římským katolíkům je jich přibližně desetina). Ptal jsem se na spolupráci mezi slovenskými luterány a reformovanými – nejeví se velmi intenzivní, do značné míry zřejmě z jazykových důvodů, protože Reformovaná teologická fakulta je součástí Univerzity J. Seleyeho v Komárně a výuka tam probíhá v maďarštině.