Jste zde

Redakční zprávy

Oslava 300. čísla Getseman se uskutečnila 3. 2. 2018 v Černošicích. Bylo přítomno asi 50 účastníků, většinou čtenářů Getseman. Někteří přijeli i ze Slovenska. Shromážděné přivítal šéfredaktor Jan Spousta. Hosty setkání byli manželé Alena a Ivan Čermákovi z Bratislavy s pásmem o slovenském saleziánovi, politickém vězni a disidentovi Antonu Srholcovi. Technicky setkání zajišťoval Pavel Blaženín, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu města Černošice. Všem účastníkům děkujeme!

V listopadovém čísle Getseman referoval Miroslav Nedorostek o ničivých zemětřeseních v Mexiku v září 2017. Vyhlásili jsme sbírku, která vynesla 4200.- Kč. Prostřednictvím autora článku je dostala česká učitelka Klára působící ve městě Cuernavaca, která je ve 2. pololetí použije na školní pomůcky pro chudé děti postižené zemětřesením. Dárcům děkujeme!