Jste zde

Ohlasy čtenářů

Jelikož žiji již téměř 50 let jako římský katolík ve smíšeném manželství se svou pravoslavnou ženou (české Gorazdovské pravoslaví, nikoli ruské), byli jsme potěšeni příznivým hodnocením tohoto směru křesťanství na stránkách vašeho časopisu, i když dle mého soudu některé věci nebyly zcela relevantní.

Za pozitivní věc, kterou považuji na pravoslaví, je řešení rozvodů, což je vůči katolickému těžkopádnému "zneplatnění manželství" daleko jednodušší a pozitivnější. Díky tomu se také ale skoro polovina biskupů, kteří musejí být i ve východních církvích svobodní, nerekrutuje z mnichů, ale z rozpadlých manželství.

Dále tolik na stránkách časopisu přetřásaná otázka problému kněžského svěcení žen je v pravoslaví otázka "out". Ženy nesmějí ani vstoupit do oltáře (což je prostor za ikonostasem, nikoliv obětní stůl, ten se nazývá prestol). Asi je ale důležité, že si to obecně považují spíše za výsadu, nikoliv za potupu.

Dále například v časopisu nedávné kladné hodnocení "nesloužení sv. liturgie ve všedních dnech" vůči přehnaným každodenním mším katolíků:

a) v pražské katedrále v Resslově ulici se slouží sv. liturgie prakticky každý den,

b) pokud se manželským kněžským párům nedaří zplodit potomka, potom je nutno sloužit pouze v neděli,

c) z kněžského platu nelze uživit rodinu, proto je třeba mít další výnosnější zaměstnání, a tudíž není na bohoslužby tolik času

d) v monastýrech se slouží svatá liturgie každý den (pokud tam mají kněze, což je dnes již také problém, zvláště ve Svaté zemi) Takže nevím, zda lze to nesloužení hodnotit, při zřejmé snaze k opaku, jako "+".

Po téměř padesáti letech soužití s pravoslavnými (i moje děti jsou pravoslavně pokřtěny a jsou díky Bohu praktikujícími křesťany, dcera je i "mátuška", tedy manželka kněze) bych si dovolil známé přirovnání k otázce, související s kněžským manželstvím:

římsko-katolické:

je-li kněz svatý, vychová lid zbožný

je-li kněz zbožný, vychová lid vlažný

je-li kněz vlažný, zanechá za sebou spoušť

v pravoslavné (a i řecko-katolické) parafrázi je možno s jistou nadsázkou říci, ve vztahu k rodině:

je-li mátuška svatá, vychová kněz lid zbožný

je-li mátušta zbožná, vychová kněz lid vlažný

je-li mátuška vlažná, zůstane spoušť

JK