Jste zde

Zprávy

Vatikánský informační portál "Vatican News" nyní i v hebrejštině

(CAP) Vatikánský informační portál "Vatican News" (www.vaticannews.va) se od prosince objevil také v hebrejském jazyce. Tím se zvýšil počet jazyků, v nichž tento multimediální portál informuje o poselstvích papeže událostech ve světové církvi na 36. Portál cituje jeruzalémského latinského patriarchu Pierbattista Pizzaballu, že „hebrejština je symbolicky důležitým jazykem“. Patří k jazykům, které „byly u kořenů církevních dějin“. Spolu s řečtinou a aramejštinou je hebrejština také jazykem Písma svatého. Vatikánský portál používal hebrejštinu příležitostně i dříve, např. při biskupské synodě církví Blízkého východu v roce 2010. Vysílání bude zřízeno ve spolupráci s latinským patriarchátem v Jeruzalémě.

Nová kniha o faktech – Vánoce vůbec nebyly v prosinci

(CAP) Rakousko-německý manželský pár teologů Claudia a Simone Paganini tvrdí, že k narození Krista nedošlo v prosinci, ale v teplejším období roku. Podle jejich názoru se Ježíš nenarodil do chudých poměrů, ale „chráněný, radostně opečovávaný vesnickou komunitou v obvyklé domácnosti.“ To je mj. obsahem jejich nové knihy "Von wegen Heilige Nacht. Der große Faktencheck zur Weihnachtsgeschichte" (Gütersloh Verlagshaus, 160 s.).

Naším záměrem nebylo zničit vánoční příběh, naopak. Vědecké metody vedou k tomu, že se soustředíme na to podstatné“, tvrdí autoři. Podle nich není tradováno ani přesné místo narození ani přesný čas narození – „to nevíme a ani to není důležité“. Jistá prý není ani přítomnost Josefa u porodu, odmítnutí v ubytovacím zařízení nebo svatí tři králové: „Nebyli ani tři ani králové“. Podstatné je naproti tomu poselství, že „Bůh přišel na svět a přiblížil se člověku“. Zamyšlení nad tím může napravit, že Vánoce „jsou u nás silně ovlivněny hospodářstvím a konzumem“. Vánoční příběh, podaný hlavně Lukášovým evangeliem, nevypráví o žádné „svaté noci“, nýbrž o „zcela normálním porodu“.

Řeckým slovem "katalyma", použitým v Lukášově evangeliu (2,7), není míněna ubytovna, zmíněná v nejvlivnějším překladu Martina Luthera, nýbrž pokoj pro hosty nebo skladiště. Jak autoři vysvětlují, v Ježíšově době měly jednoduché domy dva prostory. Ve velkém hlavním prostoru se odehrávala většina událostí, v noci tam spala i zvířata, a proto měl v boční stěně jesle na krmení. Kvůli sčítání lidu bylo v Betlémě ubytováno u příbuzných mnoho lidí, a proto, když na Marii přišly náhle porodní bolesti, nebylo v přeplněné místnosti pro hosty dost místa pro porod, proto byla umístěna v hlavní místnosti. Ženy jí pomáhaly při porodu a po něm položily novorozeně na nejbezpečnější místo, kterým byly jesle.

Manželé Paganini vysvětlují, proč se toto vše spíše neodehrávalo v zimě, odkazem na bibli, že andělé přišli k pastýřům spícím pod širým nebem. Zimy jsou v Izraeli a v Palestině příliš chladné na to, aby opustili svoje zateplené, ale vydýchané stany. Venku by spali pastýři teprve v pozdním jaru nebo v raném létě. Z toho autoři vyvozují, že vánoční příběh se neodehrál v prosinci. Ještě ve 4. století se slavily Vánoce na jaře.

Ruská zahraniční církev se připravuje na 100. výročí

(CAP) K ruské zahraniční církvi (ROCOR), která je od roku 2007 opět sjednocená s moskevským patriarchou, patří 400 farních společenství na celém světě s cca 500.000 věřícími. Ke 100. výročí vzniku je především naplánována pouť do srbských Sremských Karlovic (Sremski Karlovci) ve Vojvodině, které byly v meziválečné době hlavním sídlem ROCOR.  Plánování oslav omezuje pandemie covid-19. Na prosinec 2020 byla naplánována konference o „apoštolovi Aljašky“, sv. Hermanovi. Kvůli pandemii se nemohou uskutečnit poutě k hlavní svatyni ROCOR – ikoně Panny Marie v Kursku.

ROCOR založili uprchlíci před bolševiky, kteří po roce 1918 ovládli Rusko. Většina metropolitů, kteří před bolševiky uprchli na Západ, odmítli být loyální k vedení církve, které zůstalo v Moskvě. Zakladatelem ROCOR byl hlavně kyjevský metropolita Antonij Chrapovickij, který utekl do Jugoslávie. Po zániku SSSR svatořečený moskevský patriarcha Tichon zveřejnil 7. listopadu 1920 v jednotě se Svatým synodem rezoluci, která umožnila všem ruským biskupům v zahraničí společ nou organizaci. Tato rezoluce představovala základ pro založení „Dočasné vyšší církevní administrace v cizině“, z níž později vyrostl ROCOR. Metropolita Antonij Chrapowickij přesídlil 14. února 1921 do Sremských Karlovic. Jím vedená provizorní organizace zachovávala věrnost komunistickým režimem vězněnému a v roce 1937 zastřelenému metropolitovi Petru Poljanskému. Když Stalin omezil na vrcholu 2. světové války v roce 1943 přeživším ruským pravoslavným biskupům možnost zvolit si patriarchu a byl zvolen patriarcha Sergej, reagovala ROCOR odmítavě. Nato povolili Němci ROCOR v říjnu 1943 uspořádat ve Vídni Svatý synod, který prohlásil volbu Sergeje za „nekanonickou a tudíž za neplatnou“, apeloval na všechny ruské pravoslavné věřící, aby bojovali proti bolševismu. Když 8. září 1944, krátce po příchodu Rudé armády do Bělehradu, opustil metropolita Anastasij Sremské Karlovice, přesídlil do Vídně a potom do Mnichova, odkud vedení ROCOR přesídlilo v listopadu 1950 do USA. V dalších letech pak docházelo k ostrým střetům mezi moskevským patriarchátem a ROCOR. K oficiálnímu znovusjed- nocení došlo až 17. května 2007 v Moskvě podpisem „Aktu kanonického společenství“

Týdny modliteb za jednotu

(MV) Ve dnech 10. - 17. ledna 2021 se uskuteční Alianční týden modliteb, který se koná od poloviny 19. století. Letošní týden modliteb nese název Tváří v tvář. Jak uvádí materiál připravený Českou evangelikální aliancí (ČEA): „Právě pojem tváře je přitom jedním z důležitých biblických motivů spojený s tématy blízkosti, přítomnosti, bezprostřednosti, hledání a vztahu.“ Proto bude týden inspirován texty, kde Boží tvář nebo setkání tváří v tvář s Bohem či lidmi hrálo v Písmu nějakou zajímavou roli: „Setkáme se Kainem skrývajícím se před Boží tváří, zápasícím Jákobem, rozzářenou tváří Mojžíše, Jobem vyhlížejícím Boží tvář i Ježíšem nastavujícím tvář nepřátelům.“ Zároveň budou modlitební témata reflektovat i zkušenosti a výzvy spojené s covid-19 a potřebami, které epidemie vyvolala. Materiál počítá s organizací setkání přostřednictvím online aplikace Zoom. S ali- ančním týdnem je tradičně spojena finanční sbírka, jejíž výtěžek bude určen pro rozvoj Evangelikálního fóra, které ČEA každoročně pořádá ve spolupráci s Evangelikálním teologickým seminářem. Letošní fórum se uskteční 17. - 19. února na téma „Hluboká církev“. Materiály k týdnu modliteb jsou k dispozici na webu ČEA http://ea.cz/149/aliancni_tyden_modliteb_2021

Týden modliteb za jednotu křesťanů, organizovaný Světovou radou církví a Papežskou radou pro jednotu křesťanů, se jako každý rok uskuteční ve dnech 18. - 25. ledna. Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2021 připravila ekumenická ženská komunita v Grandchamp. Za téma zvolila text „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“, který vychází z Janova evangelia 15,1-17 a shrnuje povolání komunity věnovat se modlitbě, smíření a jednotě církve i lidské rodiny.

Kardinál Schönborn očkován proti covidu

(KAP) Vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn (76) byl v nemocnici očkován proti koronaviru covid-19. Vzhledem k prodělaným nemocem a svému věku vyjádřil vděčnost za tuto možnost. Kardinál Schönborn 22. ledna oslaví 76. narozeniny. V polovině roku 2019 mu byla operována rakovina prostaty, koncem roku 2019 prodělal těžký zápal plic. Na jaře 2020 podal rezignaci s ohledem na dosažení kanonického věku 75 let. Papež František jej prozatím ponechal v úřadu vídeňského arcibiskupa. V červnu 2020 skončil po 22 letech ve funkci předsedy Rakouské biskupské konference.