Jste zde

Struktura ranní a večerní tématické modlitby

autor: 

Využitá jako nezávazné vodítko na letním kursu IES v r. 2004

 • (zpěv hymnu)
 • žalm(y)
 • (kantikum)
 • krátké čtení
 • (pár slov nebo ticho)
 • improvizovaná modlitba shromáždění – ráno chvály (všímající se božích vlastností) či díky (všímají si toho, co od Boha dostáváme); večer prosby
 • Otče náš
 • (zpěv)

  Výběr žalmů a tématických krátkých čtení

  pro ranní a večerní modlitbu podle anglikánského breviáře (Celebrating Common Prayer) zdroj:http://www.oremus.org/liturgy/ccp/


  Neděle

  Stvoření a nové stvoření

  týden

  ranní žalmy

  večerní žalm(y)

  téma

  čtení

  alternativní čtení

  1

  118;117

  113;114

  odpočinek a šabat

  Gn2, 2-3

  Žd4, 9-11a

  2

  81;117

  115

  základy

  Jb38, 4-7

  Ž68, 15-16

  3

  135;117

  105(1-22n. 23-45)

  zvířata

  Gn1, 24-15

  Jb39, 19-25

  4

  139;117

  103

  rostliny

  Mt6, 28-30

  Pís2, 11-13

  5

  33;117

  136

  vesmír

  Ž19, 1-4

  Ř8, 19-21

  6

  30;117

  107(1-32n. 33-43)

  péčeo stvoření

  Gn2, 19-20

  Ž8, 4-8

  7

  60;117

  116

  harmonie ve stvoření

  Ko1, 15-17

  Iz55,12

   

   

  Pondělí

  Komunikace a kultura

  týden

  ranní žalmy

  večerní žalm(y)

  téma

  čtení

  alternativní čtení

  1

  145;150

  33 nebo 104

  jeden svět, jedno společenství

  Ž 96, 1-3

  Da 7, 13-14

  2

  65;150

  68, 1-20. 33-36

  jiná náboženství

  Ř 2, 13-16

  J 4, 19-24

  3

  121;150

  122;126

  media, komunikace

  2 Sa 18, 24-27

  Iz 52, 7-8

  4

  99;150

  18,1-20 n. 21-50

  jazyk, kultura, národ

  Sk 8, 26-29

  Sk 2, 5-12

  5

  47;150

  8;29

  doprava – země, moře, vzduch

  Jon 1, 3-6

  Sk 27, 4-12

  6

  111;150

  133;138

  umělci a tvůrci

  Ex 35, 30-35

  1 Sa 16, 14-23

  7

  93;150

  139

  vzdělání

  Mdr 7, 15-17

  L 2, 46-50

  Úterý

  Majetek a práce

  týden

  ranní žalmy

  večerní žalm(y)

  téma

  čtení

  alternativní čtení

  1

  25; 146

  80

  produktivita

  Ž 65, 9-13

  L 13, 6-9

  2

  70; 75; 146

  94

  globální ekonomika

  Dt 15, 7-11

  L 12, 42-48

  3

  50; 146

  144

  nezaměstnanost

  Dt 24, 17-21

  L 4, 16-21

  4

  28; 76; 146

  44

  znečišťování prostředí

  Am 4, 9-10

  Gn 8, 20-22

  5

  62; 82; 146

  11;12

  užití a zneužití moci

  Sd 9, 8-15

  Mk 10, 42-45

  6

  40; 146

  42; 43

  pracovníci

  Ko 3, 23-24

  2 Te 3, 11-13

  7

  9; 146

  123; 130

  přepracovanost, stres

  Gn 3, 17b-19

  Mt 11, 27-30

                 

  Středa

  Rodina a společenství

  týden

  ranní žalmy

  večerní žalm(y)

  téma

  čtení

  alternativní čtení

  1

  89, 5-18; 147, 13-20

  89, 1-4.19-29

  manželství

  Gn 1, 27-28a

  Pís 7, 10-13

  2

  85; 147, 13-20

  2;110

  život se závazky pro druhé

  Rt 1, 16-18

  1 Sa 18, 1-5

  3

  111; 147, 13-20

  84

  žít sám

  L 2, 36-38

  Mt 19, 10-12

  4

  19; 147, 13-20

  45

  dětství,mládí

  Mk 10, 13-16

  1 Sa 2, 18-21

  5

  113; 147, 13-20

  127;128

  rodičovství

  L 2, 41-45

  2 Tm 1, 2-5

  6

  20; 147, 13-20

  132

  stáří, úmrtí blízkých

  Kaz 12, 1-8

  Gn 49, 29-33

  7

  96; 147, 13-20

  98

  rozvrácené rodiny

  Gn 21, 9-14

  Gn 44, 25-31

  Čtvrtek

  Zdraví a léčení

  týden

  ranní žalmy

  večerní žalm(y)

  téma

  čtení

  alternativní čtení

  1

  93; 148

  72

  naše tělo

  Fp 1, 20-22

  Ž 139, 13-15

  2

  99; 148

  47; 48

  nemoc: duševní nemoci a deprese

  Jb 3, 20-26

  Mk 5, 2-9

  3

  97; 148

  145

  rození: těhotenství, potrat, bezdětnost

  Iz 49, 14-16

  L 1, 39-45

  4

  66; 148

  81

  medicína: lékařské poslání

  Nu21, 5-9

  Kaz 38, 1-8

  5

  24; 148

  98

  umírání: sebevražda, smrtelná nemoc

  Sk16, 27-29

  L 23, 42-43

  6

  57; 148

  36; 46

  postižení: fyzické, psychické

  Iz 35, 3-6a

  Mt 11, 2-6

  7

  21; 148

  8; 20

  nemoc: chronická a akutní

  Mt 8, 1-3

  2 K 4, 15-18

   

  Pátek

  Pomoc potřebným

  týden

  ranní žalmy

  večerní žalm(y)

  téma

  čtení

  alternativní čtení

  1

  26;

  147, 1-12

  86

  oběti mučení, otroctví a násilí

  Gn 4, 8-12

  Ex 1, 8-14

  2

  32;

  147,1-12

  102

  humanitární organizace

  L 6, 32-36

  Dt 15, 7-10

  3

  56;

  147,1-12

  38

  hladoví a bezdomovci

  Dt 24, 10-15

  Jk 2, 1-5

  4

  3;6;

  147,1-12

  90

  humanitární pracovníci

  Ex 18, 21-23

  Sk 9, 36-38

  5

  25;

  147,1-12

  27

  vězni, vězeňský systém

  Žd 13,3

  Ž 107, 10-14

  6

  39;

  147,1-12

  69

  oběti hladu a přírodních katastrof

  Gn 41, 53-57

  1 Sa 4, 19-22

  7

  13;

  147,1-12

  31

  menšiny a přistěhovalci

  Gn 12, 4-9

  Jr 29, 4-7

  Sobota

  Spravedlnost a mír

  týden

  rannížalmy

  večernížalm(y)

  téma

  čtení

  alternativníčtení

  1

  33; 149

  74

  rasová spravedlnost

  Sk 17, 24-28

  Ef 2, 14-18

  2

  139; 149

  15; 16

  závody ve zbrojení

  Mi 4, 3-4

  L 21, 20-24

  3

  116; 149

  73

  uznaná rovnost

  L 24, 5-10

  Ga 3, 27-28

  4

  65; 149

  77

  sexuální násilí: zneužívaní a zneužívající

  Da 13, 19-25

  1 K 6, 18-22

  5

  45; 149

  34

  uprchlíci

  Dt 26, 5-11

  Mk 13, 14-20

  6

  23; 125; 149

  142; 143

  konflikty

  Mt 10, 16-22

  Jk 4, 1-3

  7

  92; 97; 149

  84

  vězni svědomí

  1 P 3, 13-17

  L 23, 8-12

   

  Výběr kantik

   

  Chvalozpěv Mojžíše a Miriam Ex 15, 1b-2.6a.11-12a.13-18

  Chvalozpěv Chany 1 Sa 2, 1-8

  Davidův chvalozpěv 1 Pa 29, 10-14

  Chvalozpěv Šalamounův Pís 8, 7-8

  Chvalozpěv pokoje Iz 2, 3-5

  Chvalozpěv mesiáše Iz 9, 2-7

  Píseň Bohem vyvoleného Iz11, 1-4a.6.9

  Chvalozpěv vykoupených Iz12, 2-6

  Chvalozpěv na pustině Iz 35, 1.2b.3-4a.5-7a.10

  Chvalozpěv božího posla Iz 40, 9-11

  Chvalozpěv smlouvy Iz 42, 5-8a

  Chvalozpěv nového stvoření Iz 43, 15-21

  Chvalozpěv božího slova Iz 55, 6-11

  Chvalozpěv nového Jeruzaléma Iz 60, 1-3.11.18-19.14

  Chvalozpěv nevěsty Iz 61, 10-11; 62, 1-3

  Chvalozpěv vykupitele Iz 63, 1-3a.7-9

  Chvalozpěv Jeruzalému, naší matce Iz 66, 10-11a.12a.12c.13-14

  Píseň nářků Pl 1, 12.16; 3, 19.22-28.31-33

  Chvalozpěv Ezechielův Ez 36, 24-28

  Chvalozpěv pokory Oz 6, 1-6

  Chvalozpěv nového života Jon 2, 2-9

  Chvalozpěv boží vlády Tob 13, 1-6

  Chvalozpěv božího smilování Jud 16, 13-16

  Chvalozpěv spravedlivých Mdr 3, 1-8

  Píseň ducha moudrosti Mdr 7, 7-14

  Píseň poznání moudrosti Mdr 9, 1-6.9-11

  Píseň moudrosti přinášející spásu Mdr 10, 15-21

  Chvalozpěv božích služebníků Sir 36, 13-22

  Chvalozpěv božího díla Sir 39, 13-16

  Chvalozpěv životní pouti Sir 51, 13-17.20-22

  Píseň Barukova Bar 5, 5-9

  Píseň tří mládenců 29-34

  Chvalozpěv stvoření Píseň tří mládenců 35-65

  Píseň Manassesova 1a.4.6-7.9a.9c.11-12.14b.15b

  Chvalozpěv blahoslavených Mt 5, 3-10

  Mariin chvalozpěv L 1, 46-55

  Zachariášůvchvalozpěv L 1, 68-79

  Simeonův chvalozpěv L2,29-32

  Chvalozpěv víry anaděje Ř 5, 1.3.5.8; 8, 38.39

  Chvalozpěv božíchdětí Ř 8, 2.14.15b-17.19

  Velepíseň boží lásky 1 K 13, 4-13

  Hymnus boží přízně Ef 1, 3-10

  Hymnus Kristovy slávy Fp 2, 5b-11

  Chvalozpěv spásy Ko 1, 13-20

  Hymnus Kristova zjevení 1 Tm 3,16; 6,16

  Hymnus božího shromáždění Žd 12, 22-24.28-29

  Hymnus víry 1 P 1, 3-4.18-21

  Hymnus Krista – služebníka 1 P 2, 21-25

  Píseň pokání 1 J 1, 5-9

  Píseň boží lásky 1 J 4, 7-11

  Hymnus chvály Zj 4,11; 5, 9b-10

  Hymnus vykoupených Zj 7, 9-10.14b-17

  Píseň Mojžíše a Beránka Zj 15, 3-4

  Píseň svatého města Zj 21, 1-5a

  Píseň nebeského města Zj 21, 22-26; 22,1.2a.2c.3b.4a

  Píseň Ducha Zj 22, 12-14.16-17