Jste zde

Jan Konzal

Křest

autor: 

Katolík disponuje mnoha rituálními úkony. Boží oslovení (zjevení) k nám přichází také na mnohý způsob. Zaráží ovšem, jak málo se jim běžně rozumí. Jak si máme počínat, chceme-li porozumět? Dříve se od katolíka vyžadovalo, aby se tázal hlavně tradice své církve, jaksi vtělené do učitelského úřadu, resp. do znalostí nejbližšího zástupce kléru (faráře). Od dob II. Vatikána jsme už opatrnější: Je třeba se ptát bible, církevního učení a dějin. Například takové mysterium křtu lze v Tomáškově katechismu z r.

Vzkříšení, zjevení a řeč víry

autor: 

Tak především je potřeba vědět, že ve vzkříšení jenom věříme. Že o něm přísně vzato nic nevíme. "Věřit" neznamená pro člověka víc ani méně než "vědět". Oba pojmy vyjadřují proces reflexe skutečností i iluzí, reflexe správné i nesprávné. Víra reflektuje to, co smysly nezachycují, a proto také nelze její skutečnosti smyslově verifikovat; proto není dobré jít při vyznávání této víry do fyzikálních detailů. Pokud chce v této souvislosti někdo uvažovat o proměnách hmoty, tak presentuje jen čistě soukromý názor, to, co se mu zdá pravděpodobné.

6. neděle v době postní B

autor: 

RCL Iz 50, 4-7; Fp 2, 5-11; Mk 14,1 – 15,47

Dnešní skladba liturgických textů se může jevit podivná: Z velké slávy uvedení Ježíše jako proroka do Svatého města se přeskočí hned do pašijí. Ale má to svoji logiku. Dnešní slavnost rituálně předznamenává vstup do slavnosti křesťanských velikonoc.

3. neděle v době postní B

autor: 

Rotunda sv. Máří Magdalény Praha 27. 2. 2006

Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí.

RCL Ex 20, 1-17; Ž 19; 1K 1, 18-25 J 2, 13-22;

1. neděle v době postní B

autor: 

Pacov 12. 3. 2000

RCL Gn 9, 8-17; 1Pt 3, 18-22; Mk 1, 9-15

Každá postní doba nás má zase trochu přiučit umění dívat se, porozumět sobě samému a tím i porozumět blíženství lidí mezi sebou a s Bohem. To je klíčové umění - umění Boha rozpoznat i tehdy, kdy je docela jiný než naše vlastní představy o něm.

6. neděle po Zjevení B

autor: 

(2015)

RCL: 2 Kr 5, 1-14; Mk 1, 40-45

2. neděle v mezidobí B

autor: 

1 S 3, 3-10.19; J 1, 35-42

Povolání, nadpřirozené neseno přirozeným

Dvakrát jsme dnes svědky klíčové události v životě osoby mimořádně důležité pro celé dějiny spásy; slyšíme povolávat Samuela a také budoucí apoštoly. Povolání není jen formalitou, je také víc než autentizací nebo zmocněním. Povolání člověka podstatným způsobem formuje. Přitom bývá taková událost navenek velmi všední; pokud ten zvoucí impuls zvenčí neprobudí víru povolaného, určitě odezní bez následků, nikdo si ničeho nevšimne.

Středa po Křtu Páně B

autor: 

J 1, 29-34 (RCL)

Figury následování

Autor čtvrtého evangelia líčí setkání Jana Křtitele a Ježíše pomocí paradoxů. Tak Křtitel, podle Ježíšova ocenění prorok, nad kterého Izrael neměl, pokřtil mnohé z Izraele, od prostých hříšníků až po plemeno zmijí; sám však nikým tak autentizovaným pokřtěn nebyl. Přesto křtí, uvěřil totiž svému povolání. Uvěřil, tedy žádné důkazy pro to neměl. Že Jan nebyl snílkem ani svévolníkem, to dokázalo ovoce jeho díla.

Obnovy manželských závazků

autor: 

1993 - Svatost rodiny

Ko 3, 12-31; Mt 2, 13-23

Také vás někdy trápí, že čím déle jste svoji, tím zřetelněji je vaše manželství na hony vzdáleno ideálu? Také hledíte s nostalgií zpět, na ty chvíle prvotní zamilovanosti, kdy jste si rozuměli beze slov? Čím to vlastně je, že se tak měníme?

20. prosince

autor: 

Iz 7, 10-14; L 1, 26-38

Vánoce dospělých, znamení

Právě jsme slyšeli opravdu vánoční slovo. Nic o jesličkách, přesto jsou zde celé vánoce. Křesťanské vánoce jsou totiž svátky dospělých.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Konzal