Jste zde

Miroslav Zvelebil

Juliana z Norwiche

Juliana z Norwiche (1342–1416) spolu s Richardem Rollem, augustiniánem Walterem Hiltonem a neznámým autorem díla Oblak nevědění (The Cloud of Unknowing) jsou nejvýznamnější angličtí mystičtí spisovatelé pozdního středověku. O Julianině životě víme jen málo. Není známo ani jejím původní jméno.

Markéta Porete

Severofrancouzská bekyně Markéta Porete byla upálena v Paříži v roce 1310, protože opakovaně odmítala odvolat myšlenky obsažené ve své knize Zrcadlo prostých duší. O Markétě známe jen to málo, co souvisí s její knihou a jejím procesem.

Gertruda z Helfty

Svatá Gertruda, jíž pozdější generace daly přízvisko „Veliká“, se narodila 6. ledna 1256 (slavnost Zjevení Páně) na neznámém místě. Rovněž jména a společenské postavení jejích rodičů nejsou známa.

Lutherovo manželství – vzor a symbol

Manželský svazek německého reformátora Martina Luthera s Kateřinou z Bory (Katharina von Bora) je příznačnou součástí dějinného procesu reformace a poukazuje na jeho symbolickou hodnotu pro reformaci, ale i pro moderní dějiny vůbec.

Angela z Foligna

Angela se narodila pravděpodobně ve Folignu roku 1248. Vdala se jako velmi mladá a měla několik dětí. Byla bohatá, pyšná a krásná, obdarovaná živou inteligencí, tíhnoucí k ironii. Emotivně byla mimořádně citlivá a měla vášnivý temperament. Měla ráda světské věci, dobrá jídla, hezké šaty, tanec a obdiv druhých. Podle P.

Knihovnička Getseman

Otto Hermann Pesch: Svědectví o víře

Vyšehrad 2014, 191 str. ISBN 978-80-7429-482-2. Přeložila Helena Medková

Jutta ze Sponheimu

Poustevnice Jutta ze Sponheimu (1092 – 22.

Kateřina z Bory

Kateřina z Bory

Dílo koncilové obnovy v kontextu Pražského jara 1968

Dílo koncilové obnovy vzniklé v roce 1968 mělo za cíl obnovu katolické církve v Československu v návaznosti na výsledky Druhého vatikánského koncilu.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Miroslav Zvelebil