Jste zde

Miroslav Zvelebil

Atanáš Veliký

Atanáš (řecky Athanasios) se narodil v Alexandrii okolo roku 295 a získal velmi dobrou křesťanskou výchovu a vzdělání. Měl vynikající literární průpravu, psal velmi dobře řecky i koptsky. Mezi mnichy sv. Antonína Poustevníka poznal Atanáš monastický život.

Teilhard de Chardin

Pierre Teilhard de Chardin se narodil 1. května 1881 v zámožné rodině na venkovském sídle Sarcenat poblíž Clermont-Ferrandu. Roku 1899 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova v Aix-en-Provence a začal studovat filosofii a teologii, vysvěcen na kněze byl v roce 1911.

Cyril Jeruzalémský

Cyril se narodil v Jeruzalémě nebo okolí kolem roku 315. Zde také studoval Písmo a byl vysvěcen na kněze. Biskupem se stal v roce 348. Na jeruzalémský biskupský stolec ho nejspíš navrhl biskup Akakios (zemř. 348) v domnění, že Cyril bude názorově blízký jemu i těm, kdo sympatizovali s ariány.

Polykarp ze Smyrny

Polykarp (asi r. 69–155/6) je nejmladší ze skupiny nejstarších církevních spisovatelů, „apoštolských otců“, kteří ještě přímo znali apoštoly. Podle tradice mladý Polykarp poslouchal apoštola Jana, který jej prý ustanovil biskupem ve Smyrně.

Basil Veliký

Svatý Basil (329?–379) se narodil v kappadocké Cesareji. Jeho bohatý a vážený rod se horlivostí ve víře osvědčoval už několik generací: dědeček zemřel jako mučedník, babička, otec, matka, sestra Makrina i bratři Petr, biskup v Sebaste, a Řehoř, biskup v Nysse, jsou kanonizováni jako světci.

Život a dílo Hildegardy z Bingenu v kulturně-historickém kontextu Evropy 12. století

Hildegarda z Bingenu se narodila v roce 1098, na sklonku vlády německého krále a římského císaře Jindřicha IV. (vládl v letech 1056–1106), v nižší šlechtické rodině Hildeberta z Bermersheimu (zemřel r. 1127) a jeho ženy Mechtildy (původně z Merxheimu). Ves Bermersheim se dodnes nachází severně od městečka Alzey v Porýnském Hesensku mezi řekami Rýn a Nahe. Hildegardini předkové, franští šlechtici a ministeriálové, mezi nimi jistý pan Vermer, se v 6. či 7.

Svatá Lucie

Lucie (asi 284–asi 304) je církevní tradicí připomínána od 5. století jako panna a mučednice. Je jedinou z katolických a pravo-slavných světic, kterou uctívají i luteránští Švédi a Norové. Je patronkou slepých a pomocnicí při očních nemocech. Její jméno je nesprávnou etymologií spojováno se světlem.

Řehoř Palama

Grégorios Palamas se narodil roku 1296 ve šlechtické rodině v Konstantinopoli. Vystudoval rétoriku a filosofii v rodném městě. Ve dvaceti letech se stal mnichem na hoře Athos, kde už pobývali jeho bratři Makarios a Theodosios, a později opatem kláštera Esfigmenú.

Ignác Antiochijský

„Mnoha lidmi oslavovaný, druhý nástupce svatého Petra na biskupském stolci v Antiochii“ (Eusebius z Caesareje, Církevní dějiny III,37) nastoupil na stolec po Evodiovi roku 70. Podle Jana Zlatoústého se Ignác měl osobně setkat s apoštoly. Byl odvlečen ze Sýrie do Říma a předhozen dravým šelmám za odvážné svědectví o Kristu.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Miroslav Zvelebil