Jste zde

Miroslav Zvelebil

Jan Zlatoústý

Nejproslulejší kazatel rané církve se narodil po roce 344 v Antiochii, kde byl žákem biskupa Meletia. Roku 372 přijal křest a stal se lektorem. Pod vedením Diodora z Tarsu studoval Písmo, jeho spolužákem byl Theodor, pozdější biskup v Mopsuestii.

Augustin

Aurelius Augustinus se narodil roku 354 v Thagaste (dnes alžírský Souk-Ahras) v Numidii. Otec Patricius byl výběrčí daní a pohan, matka Monika křesťanka. Do školy chodil Augustin nejprve v Thagaste, pak v blízkém Madauru a poté studoval rétoriku v Kartágu.

Irenej z Lyonu

Irenej (řecky Eirénaios, latinsky Ireneus) je nejstarších z tzv. starých katolických otců.

Vlastnosti Nejsvětější Trojice podle Hildegardy z Bingenu

Ke svátku Nejsvětější Trojice, který tento rok připadá na 27. května, přináším výklad vlastností božských osob, jak je vyložila ve svém listu bamberskému biskupovi Eberhardovi II. z Otelingenu (1100–17. 7. 1172)1 Hildegarda z Bingenu (1098–17. 9. 1179), představená benediktinského kláštera na Rupertsbergu, přibližně v letech 1163/1164.2

Řehoř z Nazianzu

Kappadocký církevní otec Řehoř z Nazianzu se narodil roku 329 Nonně a Řehořovi Staršímu, biskupu naziánskému (asi od r. 325). Nejprve studoval rétoriku v Cesareji kappadocké, pak křesťanské vyšší školy v Cesareji v Palestině a také v Alexandrii. Svá studia završil na pohanské škole v Athénách, kde se seznámil s tradicí platónské filosofie.

Ambrož z Milána

„Ambrože jsem pokládal za člověka podle světských měřítek šťastného, protože mu prokazovalo úctu tolik mocných lidí; jen jeho celibát se mi zdál náročný.“ Těmito slovy vzpomíná biskup Augustin z Hipponu na biskupa Ambrože ve svých Vyznáních, když psal o svém působení v Miláně před svou konverzí ke křesťanství.

Benedikt z Nursie

Svatý Benedikt (kolem r. 480–547) pocházel z Nursie (dnes Norcia) v italské Umbrii. Podle legendy v mládí šel studovat svobodná umění do Říma, ale znepokojen mravy spolužáků brzy unikl do venkovské samoty a začal vést poustevnický život. Chtěl se stát mnichem.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Ruský spisovatel a filosof se narodil 11. 11. 1821 v Moskvě v rodině lékaře z chudinské nemocnice. Absolvoval gymnázium v Moskvě a ve studiu pokračoval na vojenské ženijní škole v Petrohradě, kterou však nedokončil.

Maximos Vyznavač

Maximos Vyznavač se narodil nejspíše v jedné palestinské vesnici u Golan kolem roku 580. Jako chlapec osiřel, a proto byl svěřen do kláštera, kde prošel origenovsky a evagriovsky laděnou formací. V roce 614 žil jako mnich v klášteře u Konstantinopole. O několik let poté musel kvůli perské invazi odejít do Kartága.

Klára z Montefalka

Klára se narodila roku 1268 v Montefalku v italské Umbrii, v kraji, odkud pocházel svatý František i Klára z Assisi. V šesti letech vstoupila do poustevny své starší sestry Jany, kterou jim postavil jejich otec Damián.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Miroslav Zvelebil