Jste zde

Miroslav Zvelebil

Jan od Kříže

Juan de Yepes, syn Ilamada Gonzala a Cataliny Alvarezových, se narodil ve Fontiveros (Avila) roku 1542 jako poslední ze tří dětí. Záhy ztratil otce a dětství prožil v chudobě: jeho matka putovala od města k městu za prací. Juan se pokoušel manuálně pracovat, ale s chabým výsledkem.

Albert Veliký

Hrabě Albert von Bollstädt (kolem 1200 až 1280) vstoupil do dominikánského řádu po roce 1220. Studoval v Padově a pak přednášel na německých školách. V letech 1245 až 1248 vykládal filosofii v Paříži, potom v Kolíně nad Rýnem. Opakovaně se zříkal nejrůznějších církevních hodností a vracel se k intelektuální práci do Kolína. Je tvůrcem scholastické metody dominikánské školy.

Terezie z Lisieux

Thérèse Martinová, v klášteře bosých karmelitek na Karmelu sestra Terezie od Dítěte Ježíše a od svaté Tváře, se narodila 2. ledna 1873 v Alençonu jako poslední z devíti dětí, z nichž přežilo pět.

Hildegardiny liturgické písně na Jana Evangelistu

„A z Boží inspirace jako by pršely kapky lahodného deště do poznání mé duše, poněvadž i Duch svatý napojil Jana Evangelistu, když sál z Ježíšových prsou nejhlubší zjevení. Jakmile byl jeho cit tak zasažen svatým božstvím, odhalil skrytá tajemství a díla, řka: ,Na počátku bylo Slovo…‘“ Život svaté Hildegardy II.161

Úvod – Evangelista Jan

Jeroným

Eusebius Hieronymus se narodil mezi lety 340–347 v zámožné křesťanské rodině ve Stridonu na hranici mezi Dalmácií a Panonií (severní Chorvatsko).

Husova recepce proroctví Hildegardy z Bingenu

Mistr Jan Hus (1370–1415) čerpá z proroctví Hildegardy z Bingenu (1098–1179) nejprve v latinském spise Defensio articulorum Wicliff II (Obrana článků Viklefových, Akt druhý), a později se na Hildegardino proroctví odvolává v českém spise Knížky o svatokupectví IV F. Nejprve vysvětlím kontext tzv. Viklefových článků a poté se budu věnovat jejich obraně u Jana Husa. Nakonec se budu zabývat Husovým odkazem na Hildegardino proroctví v Knížkách o svatokupectví.

Blaise Pascal

Matematik a fyzik, křesťanský filosof a myslitel Blaise Pascal se narodil 19. června 1623. V centru jeho náboženské zkušenosti stálo tajemství Ježíše Krista. Pascal byl v jistém smyslu soupeř a zároveň žák Jana od Kříže. Jeho otec, úředník Etienne Pascal, mu poskytl vynikající humanitní vzdělání.

Efrém Syrský

Větší část našich vědomostí o Efrémovi pochází z legend nebo nejistého autobiografického materiálu. Podle syrských pramenů se narodil kolem roku 306 pohanskému otci a křesťanské matce. Efrém sám ale tvrdil, že oba jeho rodiče byli křesťané. Narodil se v Nisibisu v Mezopotámii, dnešním Nuasybinu v Turecku.

Hildegardina vize posledních věků a pádu Antikrista

V následujícím textu představím jedenáctou vizi z třetí části knihy Scivias (Scito vias Domini, Poznej cesty Páně)1 magistry Hildegardy z Bingenu (1098–1179) v jejím teologickém kontextu a poskytnu její výklad.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Miroslav Zvelebil