Jste zde

Jaroslav Vokoun

Bůh versus vláda: Zkušenost dvou severoamerických obcí

Krátce před vypuknutím epidemie covidu dopisoval pastor Coates rigorozní práci o kázání ve shromáždění věřících. Na základě 1Kor 14,24-25 aj. si uvědomil význam shromáždění věřících jako místa, kde je přítomen Kristus – příchozí slyší prorocká slova a vyzná: „Vskutku je mezi vámi Bůh!“.

Z povzdálí se dívali také muži

S evangelistou Lukášem mají feministky problém – na jedné straně žádný z evangelistů nevěnuje ženám takovou pozornost jako Lukáš (dvě pětiny postav jeho evangelia jsou ženy a 42 pasáží je věnováno ženám, z toho dvě třetiny nacházíme jen v Lukášově evangeliu), na druhé straně v knize Skutků Lukáš údajně potlačil významnou roli, kterou měly ženy v prvotní církvi. Tak byl Lukáš feminista nebo antifeminista? Podle toho, jak se autorka rozhodne, pak dokládá tu či onu jednostrannou pozici.

Knihovnička Getseman

Noble, Ivana a Širka, Zdenko. Kdo je člověk?: teologická antropologie ekumenicky. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 344 stran.

Teologické a pastorální podněty současných týdnů

Současná viróza či spíše její mediální obraz (v reálu se s ní naštěstí většina z nás asi ještě nesetkala) a reakce na ni nemilosrdně odkryly situaci církví, kterou jsme si mohli třicet let idealizovat - i já jsem doufal, že k nějakému poučení došlo a že například v pastoraci lépe připravuji lidi na situace, kdy bude jejich víra vystavena zkoušce. (O tom, jak by se zachovali ti, kdo tak skvěle křesťansky mluví, jsem ale neměl nikdy iluze).

Radikální konstruktivismus – nenápadná ideologie naší doby

V minulosti lidé úmyslně lhali nebo nevědomky zabarvovali svoje záznamy (...), ve všech případech však věděli, že „skutečnost“ existuje a tak či onak vyjde najevo. A v praxi vždy existovalo mnoho faktů, na kterých se mohli skoro všichni shodnout. (...) A právě tuto společnou základnu souhlasu totalitarismus ničí. Nacistická teorie skutečně specificky popírá, že by existovala taková věc, jako „pravda“ (...) Sledujeme li tuto linii myšlení, je na jejím konci úděsný svět, v němž Vůdce nebo nějaká vládnoucí klika kontroluje nejen budoucnost, ale i minulost.

Liturgická obnova v ČCE?

Přijal jsem pozvání přednést text, který by mohl být základem diskuse na shromáždění k výročí evangelického společenství pro liturgickou obnovu Coena. Přijal jsem toto pozvání, ačkoli si opravdu nemyslím, že bych byl v této věci kompetentní – nebudu mluvit jako učitel ani odborník na liturgii, odborně se liturgikou prakticky vůbec nezabývám a co jsem snad vybudoval, už asi postupně vyšumělo nebo se posunulo do podob, které jsem rozhodně nezamýšlel.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jaroslav Vokoun