Jste zde

Jaroslav Vokoun

Společenství a instituce

Text druhého šéfredaktora Getseman Jaroslava Vokouna ukazuje, že církev jako instituce není úplně totéž jako církev jako společenství. Jde o ukázku z malého kursu teologie obce, který v našem časopise tehdy vycházel. (Getsemany 050 - duben 1995)

Diakonie obce

V této části kurzu opět využijeme zkušeností církve ve východní části Německa, jejíž situace diaspory uprostřed (či na okraji) ateistické společnosti je blízká situaci naší. Opíráme se o usnesení pokoncilní synody .Diakonie in der Gemeinde" (1974). Zaměření dokumentu je patrné už z první

Spor o ordinaci žen v luterství se prohlubuje

V současné polarizaci německého luterství se krystalizačním bodem stává otázka ordinace žen k pastýřské službě v církvi. Spor je podle mého soudu velmi poučný i přes hranice Německa a mimo tematiku ordinace žen. Ukazuje totiž, že teologicky nezvládnutá praxe (ženy jsou ordinovány už od padesátých let) vede

Proti banalizaci křesťanství

Slyšeli jsme slovo Boží - úryvek z kázání na hoře - a nyní jsou všichni zvědaví, jak kazatel vyloží text. Ve skutečnosti není co vykládat, vše je srozumitelné - a od kazatele se očekává, že text vyloží tak, abychom mohli žít klidně dál jako doposud, abychom nemuseli nic radikálně změnit - nanejvýš snad u sebe samých, ale ne v církvi a ve společnosti.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jaroslav Vokoun