Jste zde

Zprávy

Ultimátum pro americkou větev anglikánů

Dodoma (KAP) Ultimátem skončil v noci na úterý 20. února krizový summit světového Anglikánského církevního společenství (Anglican Communion) v tanzánském Dar-es-Salaamu. Rezoluce, na které se účastníci krátce před půlnocí jednomyslně usnesli, vyzývá americké křídlo anglikánů, Episkopální církev, aby během sedmi měsíců dokázala, že se trvale odklonila od dosavadního kurzu. V případě, že se tak nestane, bude to mít „důsledky pro plnou účast v Anglikánském církevním společenství". Vysvěcení homosexuálního biskupa a žehnání párů stejného pohlaví v USA a Kanadě dovedly světové anglikánské společenství na pokraj rozdělení. Pětidenní summit v Dar-es-Salaamu se od počátku odehrával ve znamení možného rozkolu. Několik afrických arcibiskupů prohlásilo, že nechtějí zasednout za jeden stůl s vedoucí biskupkou americké Episkopální církve Katherine Jefferts Schori. Odmítli také společné slavení eucharistie.

Až do samého závěru považovali pozorovatelé za možné, že se anglikánští arcibiskupové z Afriky a jižní Asie nezapojí do závěrečného společného prohlášení a zveřejní menšinové stanovisko. To by v podstatě znamenalo cír­kevní rozkol. Arcibiskupové z „jihu" už několik let požadují „obrácení" nebo „pokání" Episkopální církve, což se doposud uskutečnilo jen zčásti. Proto afričtí církevní představitelé, jako např. nigérijský arcibiskup Peter Akinola, už vedení Episkopální církve neuznávají a podporují projekt paralelní anglikánské církve v USA.

Čestný primas Anglikánského církevního společenství, arcibiskup Rowan Williams, řekl po světovém setkání v Dar-es-Salaamu, že závěry setkání nebudou stačit na vyřešení všech sporů, ale poskytují cestu, jak důstojně postupovat vpřed.

Slovensko: Biskup Tondra kritizoval arcibiskupa Sokola

Praha-Bratislava (KAP) V komentáři pro český křesťanský server Křesťan Dnes předseda Slovenské biskupské konference František Tondra ostře kritizoval slovenského primase, arcibiskupa Jána Sokola. Podnětem Tondrovy kritiky byl televizní rozhovor se Sokolem o slovenském prezidentovi válečných let, Jozefu Tisovi. V roce 1939 Slovensko získalo s podporou nacistického Německa vlastní státnost. Za Tisa bylo mj. ze Slovenska deportováno 70 000 Židů do koncentračních táborů, kde byla většina z nich zavražděna.

Sokol v rozhovoru prohlásil, že Tisova doba byla „pro Slováky také dobou blahobytu". „Nic nám nechybělo, ačkoli byla válka. Proto si Tisa velmi vážím," řekl arcibiskup doslova. Ústřední svaz židovských obcí na Slovensku označil tyto výroky za „urážku obětí holokaustu," předseda Sdružení romských obcí, Ladislav Richter, kritizoval Sokola v otevře­ném dopise za jeho „cynismus". Biskup Tondra na serveru Křesťan Dnes zdůraznil, že arci­biskup Sokol vyjádřil „svůj osobní názor a ne názor biskupské konference, tak jako i já sám se nevyjadřuji jménem biskupské konference, i když jsem jejím předsedou". Biskupská konference každopádně Sokolovi nedala své svolení, aby vydával taková prohlášení; „o tom nemůže být ani řeč. Já osobně mu jeho výroky zazlívám, také proto, že jimi znovu otevřel kampaň," uvedl Tondra.

Teolog Oto Mádr oslavil 90 let

Praha (KAP) Mezinárodně uznávaný český katolický teolog Oto Mádr oslavil 15. února devadesát let. U příležitosti jubilea zorganizovala Katolická teologická fakulta UK 20. února vědecké sympozium Česká katolická ekleziologie druhé poloviny 20.století. V rámci sympozia také rektor Václav Hampl předal Mádrovi pamětní medaili Univerzity Karlovy.

Oto Mádr se narodil v roce 1917 v Praze, teologii studoval ve svém rodném městě a na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě. V letech 1951 až 1966 byl vězněn komunistickým režimem. Poté se musel živit jako sanitář a správce muzejního depozitáře. V průběhu pražského jara mohl Mádr v roce 1969 opět obnovit svou práci jako kněz a teolog. Stal se profesorem morální teologie v kněžském semináři v Litoměřicích. Už v roce 1970 mu ale státní úřady začaly činnost omezovat, nicméně do roku 1978 mohl vykonávat pastorační činnost ve dvou farnostech. V této době Mádr překládal texty Druhého vatikánského koncilu do češtiny. V roce 1975 byla jeho soudní rehabilitace opět zrušena a když v roce 1978 odešel do důchodu, byl mu odebrán tzv. státní souhlas k výkonu duchovenské služby.

Až do roku 1989 byl Mádr jedním z vedoucích organizátorů církevního podzemí. Publikoval řadu samizdatových časopisů a věnoval se široké teologické vzdělávací činnosti. Přitom spolupracoval také s členy Charty 77. V této době patřil Mádr společně se svým kolegou Josefem Zvěřinou k nejdůležitějším poradcům tehdejšího českého primase, kardinála Františka Tomáška.

Po listopadu se stal Mádr šéfredaktorem teologického měsíčníku Teologické texty, které založil už v podzemí. Byl také poradcem biskupů v otázkách teologického vzdělávání a médií.

Církev a teologie v dnešním Česku vděčí Mádrovi za to, že nebyly během izolace komunistické diktarury zcela odříznuty od teologických trendů. Svým překladem koncilních textů a svými publikacemi ovlivnil řadu mladých kněží a teologů, kteří dnes vystupují jako vůdčí intelektuální osobnosti české církve, např. Václav Malý a Tomáš Halík. Společně s nimi se Mádr dodnes zasazuje o obnovu české teologie v duchu koncilu. Neustále zdůrazňuje, že „musí být posílen střed", což se však např. v případě pražské Katolické teologické fakulty do jisté míry podařilo až 15 let po sametové revoluci.

V roce 1991 mu byl udělen čestný doktorát Katolickou teologickou fakultou v Bonnu. V roce 1999 byl jmenován kanovníkem Vyšehradské kapituly.

Ekumenické setkání ve Stuttgartu

Řím-Stuttgart (KAP) Více než 10 000 zástupců ze 170 křesťanských hnutí a společenství z celé Evropy se má v květnu zúčastnit evropského ekumenického setkání ve Stuttgartu, sdělili organizátoři z hnutí Společně pro Evropu před novináři v Římě. Cílem setkání 12. května je prohloubit vědomí křesťanských kořenů Evropy. Mezi hosty se mají objevit např. italský premiér Romano Prodi a kardinálové Karl Lehmann a Walter Kasper. Orga­nizátory jsou hnutí Sant‘Egidio, hnutí Fokoláre a evangelické i pravoslavné organizace. Společně pro Evropu je setkání křesťanských společenství, která uzavřela „svazek lásky v duchu evangelia," aby se společně zasazovala za Evropu míru, smíření, spravedlnosti a jednoty. První setkání Společně pro Evropu se konalo taktéž ve Stuttgartu 8. května 2004 několik dní po přijetí deseti nových členských států do Evropské unie. Zúčastnilo se ho tehdy více než 9 000 účastníků.

Velkému setkání 12. května bude předcházet 10.-11. května kongres hnutí a společenství pod názvem Společně na cestě. Prvního kongresu tohoto druhu se 6.-7. května 2004 účastnilo 2000 zástupců z více než 170 hnutí z celé Evropy.

Bible přeložena do 2426 jazyků

Stuttgart (KAP) Lidé si mohou přečíst jednotlivé biblické spisy nebo celé Písmo svaté už ve 2426 světových jazycích. Německá biblická společnost dále uvedla, že v minulém roce přibylo 23 nových jazyků. Kompletní Bible je přeložena do 429 jazyků. Nový zákon existuje v 1145 jazycích. Bible tak zůstává nejčastěji překládanou knihou historie od vynálezu knihtisku Johannem Gutenbergem.

Církev prohlubuje česko-rakouské kontakty

Linec (KAP) Pražský světící biskup Václav Malý a linecký biskup Ludwig Schwarz se setkali v úterý 20. února v Linci. Oba biskupové vedli delegace církevních komisí pro spravedlnost a mír (Iustitia et Pax) z České republiky a Rakouska. Hlavním tématem rozhovorů byla snaha o intenzivnější spolupráci obou komisí. Za českou stranu se setkání zúčastnila také generální sekretářka pražské komise Iustitia et Pax Helena Žabžová a P. Anton Otte, za rakouskou stranu generální sekretář Hanspeter Rüdl a Friedrich Gleißner.

Komise Iustitia et Pax jsou orgány jednotlivých biskupských konferencí a mají za úkol ve spolupráci s jinými církevními a veřejnými institucemi podporovat mír, spravedlnost a lidská práva ve vlastní zemi i ve světě. Tento úkol se komise snaží naplňovat tím, že vnáší základní etické a politické otázky z hlediska církevní sociální nauky do politického diskurzu a společenskopolitické procesy hodnotí z pohledu sociální etiky.