Jste zde

Rozvrh letního semestru bakalářského studijního programu Teologie křesťanských tradic UK - ETF 2006/07

autor: 

Přednášky probíhají v Institutu ekumenických studií, Vyšehradská 41, Praha 2 (proti Botanické zahradě) a jsou veřejně přístupné. Další informace viz http://www.iespraha.cz.

1. ročník (středy od 17:30, od 15:45 výuka Praktická znalost Písma)

21.2. Jan Kranát: Analytická filosofie

28.2. Ivana Noble: Hermeneutika Písma a tradice

7.3. Ivana Noble: Hermeneutika Písma a tradice

14.3. Ivana Noble: Hermeneutika Písma a tradice

21.3. Ondřej Fischer: Kierkegaard, Nietzsche

28.3. Jan Černý: Feuerbach, Marx, Freud

4.4. velikonoční prázdniny

11.4. Jan Černý: Husserl

18.4. Jan Černý: Heidegger

25.4. Mike Kirwan: Hermeneutika Písma a tradice

2.5. Jan Černý: Jan Patočka

9.5. Jan Černý: Existencialismus

16.5. Jan Černý: Lévinas

23.5. Jan Černý: Focoult, Derrida

30.5. Panelová diskuse na vybrané téma z filosofie

2. ročník (čtvrtky od 17:30)

22.2. Rudolf Vévoda: Duchovní a náboženský vývoj v době katolické reformy, baroka a osvícenství

1.3. Rudolf Vévoda: Církevní politika osvícenského absolutismu

8.3. Rudolf Vévoda: Pius X. a (anti)modernistická krize

15.3. Ivan Štampach: Náboženství jako téma religionistiky a teologie

22.3. Ivan Štampach: Náboženská mapa současného světa

29.3. Rudolf Vévoda: Církevní politika a křesťanská resistence
v Československu 1945-1989

5.4. velikonoční prázdniny

13.4. Ivan Štampach: Indická náboženství

19.4. Luboš Kropáček: Islám - historie

26.4. Luboš Kropáček: Islám - současnost

3.5. Martin Vaňáč: Druhý vatikánský koncil

10.5. Ivan Štampach: Buddhismus

17.5. Ivan Štampach: Judaismus

24.5. Ivan Štampach: Současná religiozita

31.5. Ivan Štampach: Křesťanství ve vztazích k jiným náboženstvím

3. ročník (čtvrtky - není-li uvedeno jinak - od 17:30)

21.2. (výjimečně středa) Ivana Noble: Trojiční Bůh

1.3. Ivana Noble: Bůh Otec - Stvořitel a stvoření

8.3. Ivana Noble: Teologická antropologie

15.3. Ivana Noble: Učení o zlu a hříchu

22.3. Petr Jandejsek: Současné přístupy k Ježíši Kristu

29.3. Petr Jandejsek: Soteriologické modely

5.4. velikonoční prázdniny

12.4. Ivana Noble: Problém universality spásy

19.4. Ivana Noble: Duch svatý - Posvětitel

26.4. Mike Kirwan: Problém rozlišování duchů

3.5. Martin Prudký: Biblický seminář III.

10.5. Filip Outrata: Učení o milosti

17.5. Kateřina Bauerová: Maria a společenství svatých

24.5. Kateřina Bauerová: Eschatologie

31.5. Panelová diskuse na vybrané téma ze systematické teologie