Jste zde

Zprávy

Odškodnění obětí kněží

Washington (KAP) Arcidiecéze Los Angeles prodá padesát budov, aby měla na odškodnění obětí pohlavního zneužívání, jehož se dopouštěli kněží této římskokatolické církevní provincie. Kardinál Roger Mahony sdělil, že se prodá i arcibiskupský úřad, dvanáctipatrová budova v centru města. Proti největší katolické diecézi v USA bylo vzneseno celkem asi 500 žalob ve věci pohlavního zneužívání. V prosinci arcidiecéze vyplatila v přepočtu asi 1,3 miliardy korun, čímž vyřešila 46 těchto žalob. Dosavadní náklady celé katolické církve v USA v souvislosti s vlnou skandálů kolem pohlavního zneužívání kněžími se v přepočtu odhadují na asi 33 miliard korun a přivedly již řadu diecézí na pokraj bankrotu.

Sexuální zločiny a Vatikán?

Řím (KAP) V Itálii probíhá spor o vysílání dokumentu BBC Sexuální zločiny a Vatikán. Film se týká reakcí církve na sexuální zneužívání dětí knězi v Irsku. Vedení církve vytýká filmu zkreslování faktů: filmem citovaný dokument Crimen sollicitationis Jana XXIII. se netýká povinnosti mlčet o zneužívání chlapců, ale povinnosti chránit zpovědní tajemství a kajícníky i v případech, kdy by došlo ke zneužívání svátosti smíření kněžími.

Zemřel teolog W. Bühlmann

Bern (KAP) Světoznámý misiolog Walbert Bühlmann zemřel ve věku téměř 91 let ve švýcarském městě Schwyz. Kapucínský kněz Bühlmann ve svých více než třiceti knihách hlásal „teologii otevřenou světu". Jeho nejvýznamnější kniha pochází z roku 1974 a nese název Kde žije víra - Pohled na situaci světové církve. Zasazoval se také za reformu církve a prohlásil „nic neškodí církvi a její misii víc než lpění na historicky podmíněných formách."

Francouzští reformovaní a luteráni plánují spojení

Paříž (KAP) Francouzská reformovaná církev a evangelicko-luterská církev se do roku 2013 chtějí sloučit. Podle právě skončené společné synody je cílem vytvořit přes přetrvávající naukové rozdíly společná ústřední grémia. Sjednocení se netýká separátních protestantských církví Alsaska. Ve Francii je nyní asi 300 tisíc reformovaných a asi 50 tisíc luteránů.

Výročí Franze Jägerstättera

Vídeň (KAP) Před sto lety, 20. května 1907, se v rakouské vesnici St. Radegund poblíž Solnohradu narodil Franz Jägerstätter, kterého nacisté popravili 9. srpna 1943 za to, že z důvodů svědomí odmítl službu v Hitlerově armádě. Výročí v Rakousku připomenula řada akcí a příspěvků v médiích. Slavnostní bohoslužbu v rodišti mučedníka sloužil linecký biskup Ludwig Schwarz. V kázání připomenul, že láska k Bohu a k bližnímu byla hlavní zásadou Jägerstätterova života. Jägerstätter byl statečným křesťanem a neustále varoval církevní představitele před nacismem. Jeho niterná radost plynoucí z víry nevyhasla ani během jeho osobní křížové cesty ve vězení, kde podle svých možností plnil drobná přání spoluvězňů a stále znovu se modlil za pravý a trvalý mír.

Vdově po mučedníku Franzisce Jägerstätterové předal po slavnostní bohoslužbě zemský hejtman Josef Pühringer v zastoupení spolkového prezidenta Heinze Fischera Zlatou medaili Rakouské republiky za zásluhy. Přitom zdůraznil její významnou roli při udržování a předávání odkazu jejího manžela.

Proces přípravy oficiálního blahořečení Franze Jägerstättera již probíhá. Jägerstätter byl přesvědčeny křesťan, který v mládí zažil náboženské probuzení a vedle své profese zemědělce působil i jako kostelník.

Madagaskar vykázal jezuitu

Tananarive (KAP) Madagaskarské úřady bez udání důvodů vykázaly ze země francouzského jezuitského kněze Sylviana Urfera, zvaného „kněz chudých", který na Madagaskaru působil od roku 1974. Politická veřejnost Madagaskaru reagovala pobouřeně a v tisku se objevily nejrůznější spekulace o příčinách vyhoštění. Jako nejpravděpodobnější se jeví to, že v pozadí vyhoštění byly kritické analýzy situace v zemi, které Urfer vypracovával a uveřejňoval.

Biblický lexikon na internetu

Stuttgart (KAP) Německá evangelická biblická společnost spustila nový internetový portál, Vědecký biblický lexikon na internetu na adrese www.WiBiLex.de. Chce široké odborné veřejnosti bezplatně nabídnout informace o bibli na základě aktuálního stavu vědeckého výzkumu. Portál zahájil s 230 články, v budoucnu se má rozrůst an asi 2000 článků. Pro jeho využití je ovšem nutné se zaregistrovat a především umět německy.

Vazba na církev se uvolňuje

Řím (KAP) Podle turínského sociologa náboženství Massima Introvigneho většina Italů dnes vykazuje „privátní religiozitu vlastní výroby". To je „skutečným nebezpečím" pro církev, řekl ředitel Studijního centra pro nová náboženství (CENSUR) v rozhovoru pro italský deník Il Messaggero. V Itálii se sice 89 % obyvatel označuje za věřící, ale jen 40 % má často nebo občas kontakt katolickou církví. Většina je náboženskými „tuláky", kteří si svoji víru vytvářejí sami. Mnozí věří zároveň třeba na mariánská jevení v Medjugorje i na reinkarnaci. V celé Evropě pozorujeme „deinstitucionalizaci" náboženství - mnozí lidé se považují za věřící, nechtějí se ale vázat na některé konkrétní náboženství, řekl Introvigne, a dodal, že sekularizace se méně dotýká samotné víry než příslušnosti k instituci.

Teofilos III. ztrácí podporu

Jeruzalém-Ammán (KAP) Jordánská vláda přestala uznávat pravoslavného patriarchu Jeruzaléma Teofila III. Podle jordánské tiskové agentury Petra svůj krok zdůvodnila tím, že patriarcha „neplnil svoje povinnosti vůči Jordánsku". Řecká vláda nad tímto postupem Jordánců vyslovila politování.

Teofilos III. byl zvolen roku 2005 poté, co panortodoxní synoda prohlásila jeho předchůdce Irinaia I. za sesazeného. Jedním z důvodů sesazení bylo to, že Irinaios dlouhodobě pronajal řadu pozemků patriarchátu přes prostředníky židovským investorům. Navíc šlo i o nejasnosti při volbě Irinaia I. Zatímco sesazený patriarcha se nadále pod ochranou izraelské policie zdržuje v jedné z budov patriarchátu v Jeruzalémě, jeho nástupce Teofilos III. nebyl dosud izraelskou vládou uznán. Že své uznání nyní stahuje i Ammán, vysvětlují pozorovatelé tím, že Teofilos zatím nebyl schopen anulovat sporné pozemkové obchody svého předchůdce.

Sidney Griffith: Papežova řezenská řeč pomohla dialogu

Vídeň (KAP) Washingtonský teolog, staroorientalista a expert na mezináboženský dialog prof. Sidney Griffith řekl v rozhovoru pro agenturu Kathpress, že papežova řezenská přednáška z 12. září 2006, bouřlivě kritizovaná ze strany muslimů, měla pozitivní vliv na dialog mezi katolíky a muslimy. Zahájila v podstatě novou kapitolu tohoto dialogu, protože „dnes se ke slovu hlásí mnohem více muslimských učenců," zatímco dříve museli katolíci partnery do dialogu namáhavě shánět.

Řezenská přednáška dnes téměř vždy představuje východisko rozhovoru. Profesor Griffith řekl: „Když dnes navážeme kontakt s muslimy, první otázka zní vždy: Co si o té řeči myslíte? Dokonce nás to přimělo k tomu, abychom na září do Washingtonu svolali konferenci pod titulem Rok po Řezně - kde dnes stojíme v křesťansko-islámském dia-logu?" Griffith konstatoval i enormně stoupající zájem o téma „křesťanství v arabském světě". Na konferencích jeho institutu na Catholic University of America se dnes schází vždy 50 až 60 expertů z mnoha zemí, například v Bejrútu žijící egyptský jezuitský kněz prof. Samir Khalil Samir SJ nebo německo-libanonský teolog prof. Adel-Theodore Khoury, který přeložil do němčiny papežem citovanou disputaci mezi východořímským císařem Manuelem Palaiologem a islámským vrchním soudcem z Ankary.

Griffith poukázal na to, že k tradici blízkovýchodního křesťanství patří velké množství polemických textů podobného charakteru, a tyto texty je třeba číst ve správném kontextu, takže papež svoji řezenskou citaci možná poněkud „přehnal", protože k rozvinutí jeho myšlenky nebylo snad potřeba citovat celý Manuelův výrok. Tím pak u mnoha lidí vznikl dojem, že se papež s Manuelovou kritikou zakladatele islámu Muhammada ztotožňuje.

Jako pozitivně jednajícího a důležitého muslimského hráče na poli dialogu uvedl Griffith bratra jordánského krále, prince Hassana Bin Talála, jeho Institute of Interfaith Studies v Ammánu, dále hnutí kolem tureckého súfického učence Fethullaha Gülena, které je dnes aktivní v mnoha zemích, a také dvě muslimské organizace z USA, hnutí vedené Mohammedem Siddiquim a dále černošskou organizaci The Mosque Cares, kterou řídí Warith Deen Mohammed a která udržuje těsné vztahy i s katolickým hnutím Focolare.

Kriticky se Griffith vyjádřil naopak k názorům mnoha evangelikálních kazatelů z USA na islám. Mezi jinými zmínil Pata Robertsona a Franklina Grahama, který je synem Billyho Grahama. Graham mladší dokonce označil islám za „evil and wicked religion" (zlé a zvrácené náboženství).

Martin Hirsch z Emauzského hnutí členem vlády

Paříž (KAP) Dosavadní prezident francouzského Emauzského hnutí Martin Hirsch se stal členem nové francouzské vlády premiéra Francoise Fillona. Jeho novou roli vyjadřuje titul „Vysoký komisař pro aktivní solidaritu proti chudobě". Emauzské hnutí bylo roku 1949 založeno v lednu zesnulým „otcem bezdomovců" abbé Pierrem.

Nová kniha Jamese O´Hallorana

Příběh indiánského chlapce Vzpomeňte na Josého Ingu! vydalo nakladatelství Síť. Objednávky na adresy redakce. 166 str., 148 Kč