Jste zde

Předplatné pro rok 2008

I když předplatné (náklady na tisk) pro rok 2008 zůstává nezměněno, očekáváme zdražení poštovného (odhadem o 2 Kč na jednu zásilku) proto je celková částka (poštovné + předplatné) o 25 Kč vyšší než v tomto roce a činí 275 Kč. Prosíme o úhradu do konce roku. Kdo zaplatí více, umožní zasílání Getseman několika desítkám čtenářů za dotovanou cenu 100 Kč. Jsou to ti, kteří časopis odebírat chtějí, ale nemohli by si to dovolit. Možné způsoby placení:

1. Bezhotovostní bankovní převod

Platbu můžete poukázat na účet č. 83107021/0100; váš variabilní symbol je

 

2. Poštovní poukázka typu A

Protože tento způsob platby volí stále méně čtenářů (platby za podání poukázky se budou rovněž zvyšovat) a protože nám došla zásoba předtištěných poukázek, rozhodli jsme se další netisknout. Zájemci o tento způsob si vyzvednou čistou poukázku na poště a musí vyplnit hůlkovým písmem několik údajů:

- Transakční kód (povinné třímístné číslo identifikující typ poukázky): 110

- Adresu majitele účtu: Síť s.r.o.; Alšova 1247, 252 28 Černošice

- Částku, kterou platíte

- Ve prospěch účtu: 83107021

- Kód banky: 0100

- Konstantní symbol (nepovinný údaj): 0379

- Variabilní symbol (velmi důležitý údaj pro identifikaci platby): je uveden výše

- Specifický symbol: není nutné vyplňovat

- Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, adresa

Můžete též vyplnit zprávu pro příjemce (např. název publikace, kterou si přejete objednat). Některé z údajů se též vyplňují na podací lístek, který je součástí poukázky.

3. Platba v hotovosti

Zaplatit můžete také složením hotovosti na účet č. 83107021/0100 (váš variabilní symbol uveden výše) u pokladny kterékoli pobočky Komerční banky. Nejprve vyplníte bankovní složenku, která bývá k disposici v blízkosti pokladny. Při tomto způsobu placení se vyhnete poplatkům.