Jste zde

Zprávy

Franz Jägerstätter blahořečen

Linec (KAP) Franz Jägerstätter, rakouský mučedník nacismu, popravený roku 1943 za to, že odmítl sloužit v Hitlerově armádě a podílet se na válce, kterou považoval za nespravedlivou, byl 26. října v Linci prohlášen za blahoslaveného. Jeho památka se bude v liturgii připomínat 21. května. Vídeňský arcibiskup kardinál Schönborn k tomu uvedl mimo jiné: „Udělalo na mně dojem, jak jasně dokázal prohlédnout nacistickou ideologii. Nemohl sloužit zároveň říši Kristově a Třetí říši. Namítali mu: tolik jiných slouží v armádě, i dobří katolíci. Jeho odpověď byla přesvědčivá: Neodsuzuji nikoho, kdo to dělá, ale já sám musím poslouchat své svědomí."

Praha: Jedná se o navrácení majetku katolické církvi

Praha (KAP) Česká vláda připravuje návrh směřující k napravení majetkové křivdy, kterou katolické církvi způsobil komunistický režim zabavením jejího majetku. Předpokládá se, že církvi bude vráceno asi 83 miliard korun v ročních splátkách během asi 50 let. Tím by se zároveň církev stala na státu finančně nezávislou, skončilo by vyplácení platů kněží z prostředků státního rozpočtu. Na přípravě návrhu se podíleli ministři kultury V. Jehlička a zahraničí K. Schwarzenberg.

Natáčí se televizní dokument
o Antoniu Vivaldim

St. Pölten (KAP) V klášteře Zwettl v Rakousku se natáčí televizní dokument o životě benátského skladatele Antonia Vivaldiho (1678-1741). Ponese titul Rusý kněz - znovuobjevení Antonia Vivaldiho a bude se vysílat v Itálii a německy mluvících zemích.

Dokument ve formě filmového eseje chce ukázat lidskou osobnost mimořádného umělce. Rámcem filmu je příchod Vivaldiho do kláštera, kam se jako stařec uchyluje na odpočinek. Zde pak reflektuje události svého života. Film budou doprovázet Vivaldiho violoncellové koncerty a sonáty, které skladatel psal na objednávku hraběte Rudolfa Schönborna.

Filozof Leszek Kolakowski
se dožil osmdesátky

Varšava-Londýn (KAP) Osmdesátky se dožil Leszek Kolakowski, pravděpodobně nejvýznamnější žijící polský filozof, autor třídílné monografie Hlavní směry marxismu (1976-78) a dalších asi 400 vědeckých a literárních děl. Svoji kariéru začal jako marxista kritický k tehdejšímu polskému komunistickému režimu. Po úplném rozchodu s marxismem a vyloučení z komunistické strany opustil roku 1968 Polsko a od roku 1970 učil na Oxfordské univerzitě a na různých severoamerických univerzitách. Dnes žije v Oxfordu, kde je členem All Saints College. Těžištěm jeho díla jsou analýzy ideologií a filozofie kultury a náboženství.

Roku 1996 se ostře postavil proti zakotvení pojmu „křesťanské hodnoty" v polské ústavě. Podle něj by se tím křesťanství snížilo na úroveň jedné z ideologií. Často se účastnil rozhovorů papeže Jana Pavla II. s vědci a filozofy v Castel Gandolfo.

Roku 1977 obdržel Mírovou cenu německých knihkupců, roku 1991 Cenu Ernsta Blocha a roku 2007 Jeruzalémskou cenu za svobodu jedince a společnosti.

Pašijové hry v rakouském Erlu
budou obnoveny

Innsbruck (KAP) Po šestileté přestávce bude tyrolská vesnice Erl opět dějištěm pašijových her. Místní tradice pořádání duchovních představení sahá až do roku 1613. Pašijový příběh byl nyní nově vypraven a nastudován a za účasti 630 účinkujících - tedy skoro poloviny všech obyvatel vesnice bude během roku 2008 představen v celkem 37 provedeních.

Objednat vstupenky a získat bližší informace je možné na adrese pořádajícího spolku Passionsspielverein Erl, Mühlgraben 56, 6343 Erl, Rakousko, e-mail info@passionsspiele.at, telefon 053738139, http://www.passionsspiele.at.

Dopis muslimských učenců vůdcům křesťanstva

Hamburk-Ammán (KAP) Celkem 138 muslimských učenců a právních expertů podepsalo otevřený dopis adresovaný papeži Benediktu XVI., ekumenickému patriarchovi Bartho­lomaiovi I., anglikánskému primasu Rowanu Williamsovi a dalším křesťanským vůdcům.

Iniciativa vyšla z jordánského Institutu pro islámské myšlení Ál al Bajt se sídlem v Am­mánu. Institut je mezinárodní nevládní organizace, která se již 25 let angažuje v dialogu mezi křesťany a muslimy. Mezi podepsanými jsou velcí muftíové z Bosny, Ruska, Chorvatska, Kosova, Ománu a Sýrie, generální tajemník Organizace islámské konference, dva ajatolláhové z Íránu a další vysocí sunnitští, šíitští a ismailitští představitelé. Podpisy islamistů ovšem pod dopisem chybí.

Dopis cituje stejnou měrou z bible i z koránu a mimo jiné se v něm říká: „společná budoucnost lidstva, ano možná přežití světa" jsou v sázce, pokud spolu muslimové a křes­ťané nebudou žít v míru. Obě náboženství uctívají téhož Boha a proto by se měla soustředit na „společné základní principy".

Ze strany Vatikánu i anglikánské církve byl dopis přijat pozitivně. Předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Jean-Louis Tauran jej označil za povzbudivé znamení. Je podle něj zajímavé, že se sunnitští i šíitští zástupci vyjadřují společně a bez polemického tónu používají citáty z bible. Text dopisu v angličtině lze získat na internetu: http://www.brandeis.edu/offices/communications/muslimletter.pdf.

Světová rada církví: soutěž o nejlepší esej o budoucnosti

Ženeva (KAP) Světová rada církví (SRC), anglicky World Council of Churches (WCC), byla založena 23. srpna 1948 na svém prvním Valném shromáždění v Amsterdamu. Od té doby se zasazuje za jednotu křesťanů a prosazuje společné svědectví věřících v Krista. Dnes sdružuje 347 církví, reprezentujících asi 560 milionů věřících. Římskokatolické církev plnoprávným členem není, podílí se však na na řadě společných projektů s SRC.

U příležitosti svého jubilea vypisuje SRC soutěž o nejlepší esej na téma budoucnosti ekumenického hnutí. Chce totiž otevřít nové perspektivy v debatě o budoucnosti ekumenického hnutí. Od soutěže si slibuje velký počet cenných příspěvků z různých církevních tradic, kontextů a perspektiv. Šest nejlepších příspěvků bude prezentováno v říjnu 2008 v Bossey na mezinárodním sympoziu na stejné téma. Na uveřejnění však mají šanci také eseje, které se umístí na dalších místech. „Neexistuje nic lepšího než čerstvé oči, když se chceme podívat do budoucnosti," komentuje soutěž generální sekretář SRC Samuel Kobia. „Doufáme, že mladé teoložky a teo­logové včetně studentů teologie z celého světa využijí tuto příležitost, aby prezentovali vedoucím osobnostem ekumenického hnutí nové, náročné perspektivy." (Bližší informace na adrese http://www.oikoumene.org.)

Soudní vyklizení kláštera v Polsku

Varšava (KAP) Během soudem nařízeného vyklízení kláštera Sester z Betánie v polské obci Kazimierz Dolny byli zatčeni bývalá představená a bývalý františkánský kněz. Dalších asi 60 řádových sester bylo odvezeno v autobusech, většinou pak byly předány svým rodinám. Tím skončila dva roky trvající „okupace" kláštera jeho obyvatelkami.

V pozadí byl konflikt mezi vedením řádu a představenou kláštera Jadwigou Ligockou, která se odvolávala na vidění a soukromá zjevení. Po sesazení se „zabarikádovala" se šedesáti dalšími řeholnicemi v klášteře. Podle mluvčího lublinské diecéze jejich chování připomínalo sektu. Všem pak bylo loni v prosinci sděleno, že jsou vyloučeny z řádu. Od té doby se na pozemcích kláštera zdržovaly protiprávně. V dubnu vedení řádu u soudu prosadilo policejní vyklizení budovy. Vyklízení proběhlo za velké pozornosti médií.

Kongregace sester sv. Rodiny z Betánie byla založena roku 1930 v Polsku a je přičleněna ke kapucínskému řádu.

Papež jmenoval nové kardinály

Vatikán (KAP) Benedikt XVI. jmenoval 23 nových kardinálů. Počet členů kardinálského kolegia se tak zvýší na rekordních 202. Noví hodnostáři budou do svého úřadu uvedeni na papežské konzistoři 24. listopadu. I nadále je ovšem počet kardinálů s právem volit papeže omezen na 120, protože zbylí členové kardinálského kolegia budou starší než 80 let.

Mezi novými kardinály je několik arcibiskupů významných měst - André Vingt-Trois z Paříže, Angelo Bagnasco z Janova, Oswald Gracias z Bombaje, Odilo Pedro Scherer ze Sao Paula, dále vybraní kuriální funkcionáři a chaldejsko-katolický patriarcha Emmanuel III. Delly.