Jste zde

25. seminář zájemců o teologii

Radosti a strasti liturgické obnovy

pořádaný Institutem ekumenických studií v Praze se uskuteční ve dnech
16. a 17. listopadu 2007 v prostorách VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2.
Případné změny programu naleznete na http://www.iespraha.cz

Program semináře:

Pátek 16. listopadu 2007

16:45 káva, čaj

17:00 Hlavní referát: David Holeton - Liturgická obnova anglikánské církve v Kanadě

18:15 Koreferát Pavel Černý - Liturgická obnova CB

18:35 diskuse

19:15 občerstvení

Sobota 17. listopadu 2007

8:30 ranní modlitba

8:50 káva, čaj

9:00 koreferáty:

Pavel Kolář  - Ekumenická forma liturgie

Tomáš Drobík - Liturgická obnova ČCE

Pavel Hradilek - Liturgická obnova římskokatolické církve u nás

10:00 přestávka

10.15 panelová diskuse na téma: Jak začít s liturgickou obnovou ve farnosti (sboru)? Moderuje Pavel Kolář, panel tvoří autoři referátu a koreferátů

12:00 Anglikánská liturgie - předsedá David Holeton

13:00 oběd

14:15 seminární skupiny

Pavel Kolář: Útěcha nemocným a její liturgická forma

Jan Klípa: Obnova liturgického prostoru

Pavel Hradilek: Liturgie pro děti

16:00 hodnocení semináře a závěr

 

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je předsedou Ekumenické rady církví v ČR, kazatelem a předsedou Rady Církve bratrské, vedoucím katedry praktické teologie ETS

Mgr. Tomáš Drobík je kazatelem ČCE, t.č. mimo službu a doktorandem ETF UK

Prof. David Holeton, Th.D., Ph.D. je profesorem dějin liturgie HTF UK a knězem anglikánské církve

Ing. Pavel Hradilek, je jaderným chemikem a předsedou Institutu ekumenických studií

Mgr. Jan Klípa, Ph.D. je historikem umění, pracuje v Národní galerii v Praze

Mgr. Pavel Kolář, Th.D. je husitským knězem a asistentem HTF UK