Jste zde

Ukončení studia Václava Nováka

autor: 

Olomouc (ČTK 24. 10. 2000): Vedení teologické fakulty v Olomouci vyloučilo ze studií Václava Nováka, jenž podal dvě trestní oznámení na olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera v souvislosti se sexuálním obtěžováním ministrantů knězem Mertou.

Fakulta tvrdí, že Novák musel odejít kvůli nesplněným povinnostem, student však včera řekl, že vyloučení je odvetou za zveřejnění citlivého případu s účastí nejvyššího moravského katolického hodnostáře.

Následující den děkan CMBF Pavel Ambros zprávu ostře dementoval s tím, že se nejedná o vyloučení dle disciplinárního řádu, ale o ukončení studia pro nesplnění studijních povinností podle studijního řádu. Děkan uvádí, že Novák zaměňuje důsledky a příčiny současného stavu. Čili rozruch kolem trestních oznámení vedl k tomu, že student Novák se nevěnoval studiu. Myslím si, že tomu tak skutečně je. Nemyslím si ovšem, že si situaci zavinil sám Novák, který se snažil zamezit konání trestních činů nejprve soukromým jednáním s arcibiskupem, a když to nepomohlo, se obrátil na policii. Novákovi bychom měli být vděčni za to, že našel odvahu říkat pravdu, že musí snášet již několikaměsíční útoky těch, kteří jej považují za nepřítele církve. Měli bychom jej podporovat v modlitbě, aby tíhu situace unesl a na církev nezatrpkl. Měli bychom myslet i na zatčeného kněze Mertu. Pokud bude odsouzen a nastoupí trest, zakusí velmi krušná léta svého života. Spoluvězni se dívají na pedofily s velkým despektem a dávají jim to patřičně najevo. Měli bychom myslet na postižené hochy, aby jim byla věnována odborná péče a tak neblahé následky toho, co zažili, byly co nejvíce minimalizovány. A měli bychom konečně myslet i na arcibiskupa. Žádný trestný čin nespáchal, je ovšem na pováženou, nerozlišil-li byť podezření na praktikovanou pedofilii od jiných deliktů. Nápravu musel zjednat až Novák.

-pH-