Jste zde

Vizitace na KTF UK ukončena – snahy o nápravu situace pravděpodobně rovněž

autor: 

Praha (oficiální tisková zpráva TS BK ze dne 16.10.2000): V uplynulých dnech skončila v Praze jednání zvláštního vyslance Svatého Stolce, rektora Papežské Lateránské univerzity v Římě, biskupa Angela Scoly, který vykonal vizitaci Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK) v Praze. Jednal rovněž s rektorem Univerzity Karlovy prof. Ing. Ivanem Wilhelmem, CSc. Jednáním se otevřela cesta k římskému potvrzení květnové volby prof. ThDr. Jaroslava Polce za kandidáta na funkci děkana KTF UK v Praze, kterou až dosud Velký kancléř fakulty pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk na Kongregaci pro katolickou výchovu blokoval. Po římském případném potvrzení může být do své funkce rektorem UK jmenován. Uvedený krok mohl kardinál Vlk udělat proto, že byly vytvořeny a garantovány podmínky pro další rozvoj fakulty. Na fakultě by měl být jmenován další proděkan a přijati zatím jeden až dva noví habilitovaní učitelé, zvláště pro dogmatickou teologii. Nejméně dva učitelé by měli posílit některé teologické obory. Biskupové české provincie rovněž přislíbili vyslat k dalšímu studiu na Papežskou Lateránskou univerzitu do Říma kněze, kteří by se mohli připravit na budoucí posílení řad učitelů fakulty.Velký kancléř také odvolal své odnětí kanonické mise prof. ThDr. Václavu Wolfovi, který se mu písemně omluvil za to, že některé z jeho výroků a činů zpochybňovaly autoritu Velkého kancléře. Závěry této návštěvy budou obsaženy v písemné zprávě, kterou Kongregace připraví. Bezodkladně však je třeba učinit některé výše uvedené i další kroky pro posílení normálního plynulého řízení fakulty i perspektivního zajištění jejího rozvoje. Návštěva biskupa Angela Scoly tedy zřejmě otevírá nové obzory rozvoje Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Je to smutná zpráva pro českou církev. Velký kancléř, kardinál Vlk, se pokoušel zbavit fakultu zkompromitovaných učitelů, aby mohla započít její obnova. Prof. Wolf však na fakultě zůstává. Kardinál Vlk je nucen souhlasit s volbou prof. Polce děkanem. Zpráva nehovoří o tom, že by někdo byl nucen odejít. Za této situace je pozice předpokládaných nových učitelů na fakultě velmi svízelná. Těžko staré kádry změní zaběhané pořádky: praktickou nemožnost studia laiků a zejména žen, výchovu ke vzdoru k řádné církevní autoritě, v některých oborech předkládání teologie v současném světě nepoužitelné atd. Fakultu lze, tak jako v dobách komunizmu, doporučit jen dostatečně silným povahám, které se budou v některých předmětech vzdělávat samostatně. Možná fakulta způsobila církvi v polistopadovém období více škody než užitku. Stovky nedovzdělaných magistrů teologie nás budou ovlivňovat ještě řadu let, i kdyby teď nastala náhlá změna. Ta se ovšem jeví v nedohlednu.

-pH-