Jste zde

Předplatné 2001

autor: 

V tomto čísle je vložena poštovní poukázka pro zaplacení předplatného na r. 2001. Předplatné prosím uhraďte do konce tohoto roku. Kdo jej uhradí dříve, pomůže nám překlenout finanční tíseň, ve které se nyní koncem roku nacházíme.

Výši předplatného + poštovného 192 Kč/rok nehodláme zvyšovat, ačkoli náklady neustále rostou. Obáváme se, že nárůst již tak vysokého předplatného by některé čtenáře odradil. Nejvýrazněji se růst nákladů projeví na poštovném zrušením tzv. „novinového výplatného“, které nyní činí 6,40 Kč/číslo. Nadále bude nutné užívat běžný tarif 9 Kč/číslo + cena obálky, do které bude číslo vkládáno. Nebo bude nutné využít distribuční firmu s velkým obratem, která získá na poštovném určité slevy, ovšem bude zase účtovat za provedení distribuce. Pouze náklady na distribuci jednoho čísla vzrostou o více než 3 Kč. Předpokládané roční náklady na 1 číslo (tisk + distribuce) se zvyšují asi na 250 Kč. Prosíme ty čtenáře a čtenářky, kteří mohou, aby tuto částku zaplatili, a děkujeme těm, kteří zaplatí více. Pokryjí tak náklady na dotované předplatné a povinné výtisky.

Placení je možné buď přiloženou poštovní poukázkou, nebo bankovním převodem na účet č. 83107021/0100 a variabilní symbol opsat z poštovní poukázky.

Všechny záležitosti související s předplatným a distribucí (přihlášení a odhlášení odběratelů apod.) lze řešit i prostřednictvím e-mailové adresy hradilek@etf.cuni.cz.