Jste zde

Zprávy

Basil Hume o církvi

Anglický kardinál Georges Basil Hume, který zemřel 17. 6. 1999, po sobě zanechal video s kritikou Vatikánu, natočené v dubnu. Hume měl rakovinu a věděl, že brzy umře. Kritiku římské kurie poskytl americkým biskupům, shromážděným v Arizoně. Její obsah byl publikován v londýnském „Sundy Telegraph".

Hume navrhuje snížit napětí mezi Římem a místními církvemi tím, že by papež každé dva roky pozval předsedy biskupských konferencí, aby se s nimi přímo domluvil. Tón a styl dopisů zasílaných římskými orgány kurie znemožňuje dialog mezi Vatikánem a lokálními církvemi.

Benediktin a arcibiskup z Westminsteru, kardinál Hume, si přál, aby jeho kritika byla chápána jako projev bratrské lásky.

Globalizace a zodpovědnost

V Mnichově řekl 30. 6. 1999 katolický teolog prof. Hans Küng, že globalizace v ekonomii hrozí zvrhnutí se k samoúčelnosti, místo aby byla k prospěchu lidstva. Samoúčelné je, jestliže je globalizaci obětován člověk. Zisk je samozřejmě nezbytný pro přežití podniku, ale nesmí to být na úkor člověka a jeho prostředí, nýbrž k jeho službě. Je nutné, aby se lidstvo shodlo na minimálním světovém étosu, k němuž by patřila nejen sociální a ekologická dimenze, ale i např. zákaz veřejné lži pro politiky ap. Küng řekl, že tento étos nemusí být teprve vymyšlen, že je obsažen ve všech náboženstvích, že jde o ta nejzákladnější pravidla: .nezabiješ, nebudeš lhát, krást, smilnit. . .". Jde o převzetí zodpovědnosti všech lidí za kulturu bez násilí, kulturu úcty ke všemu živému, tolerance, pravdivosti, solidarity a vzájemné lásky.

Jan Pavel II v Rumunsku

Švýcarský specialista na ekumenu a pravoslaví, protestantský teolog Martin Hauser (50), nazval úspěch nedávné papežovy návštěvy v Rumunsku „opravdovým zázrakem". Hauser přednáší od r. 1995 na universitě v Bukurešti.

Podle Hausera byl stav vztahů mezi pravoslavnými a katolíky ve světe před návštěvou papeže velice nepříznivý. Válka v Jugoslávii vše jen přiostřila. V Rumunsku samém bylo po popravě Ceaucescových velké napětí mezi pravoslavnými a řeckokatolíky. Ale papežovou návštěvou se vše jako zázrakem změnilo. Především mimořádně k tomu přispělo chování papeže k patriarchovi Teoctistovi a naopak. Vystupovali jako sobě rovní v pontifikálním rouchu, jeli spolu v papežském automobilu, objímali se, vzájemně si podali kalich, to působilo na lid úžasně. Toto byla vpravdě prorocká gesta. Navíc mluvil Jan Pavel jenom rumunsky! Něco úžasného.

Na otázku KIPA, jakou náladu mají teď řeckokatolíci, kteří byli za komunizmu přivtěleni k pravoslaví a dosud nedostali zpět své kostely, Hauser odpověděl, ze vše bude po návštěvě papeže lepší. KIPA dodává, že i rumunská vláda je velmi spokojena, neboť papežova návštěva otevřela potřebnému Rumunsku dveře na Západ.

Informace agentury KIPA však neuvádí, že papež ignoroval při rumunské návštěvě řeckokatolíky, tj. katolické podzemí za komunizmu. Článek dále neuvádí, že patriarcha Teoctist je bývalý kolaborant s komunizmem a pronásledovatel řeckokatolíků za komunizmu.

Řeckokatolíci v Rumunsku jsou na území Sedmihradska, kde mají 5 biskupství: Baia Mare, Oradea, Faragas, Alba Julia a Lugoj.

Pozvánka

Počínaje poslední srpnovou nedělí začínají pravidelné bohoslužby Ivana O. Štampacha u sv. Maří Magdalény vedle Čechova mostu pod letenskou strání. Bohoslužby budou každou neděli v 11 hodin. Tamtéž bude probíhat cyklus setkání kolem zajímavých témat duchovního života. I. O. Štampach hodlá poskytnout prostor především nekonvenčním lidem, skupinám, názorům a směrům, které zatím zůstávaly stranou tradičního církevního křesťanství.

Na první setkání potvrdil účast Tomáš Bonek, kandidát kněžské služby v Obci křesťanů. Promluví na téma „Je Kristus sluneční bytostí? Nové cesty křesťanství a přírodní vědy." Po přednášce se předpokládá diskuse. Setkání je naplánováno na 8. září 1999 od 18.00 hod. Počítá se s programem dvakrát měsíčně. Pod záhlavím „Duchovní centrum u sv. Maří Magdalény" má být pravidelně uváděn v časopise Dotek.

Jubileum Getseman

Setkání čtenářů Getseman při příležitosti 10 let svobody a vydání 100. Čísla se uskuteční v sobotu 20. listopadu 1999 od 10 do přibližně 16 hodin v prostorách Vyšší sociálně pedagogické a teologické školy Jabok, Salmovská 8,Praha 2 (první ulice vpravo nad kostelem sv. Ignáce na Karlově náměstí)

Z připravovaného programu:

  • krátké seznámení s redakcí, redakční radou a dalšími spolupracovníky časopisu
  • panelová diskuse „Budoucnost církví". Panel budou tvořit biskupové - čtenáři Getseman
  • Ivana Dolejšová - prezentace Institutu ekumenických studií
  • Jiří Hanuš - iniciativa Kairos
  • Miroslav Heryán a Jan Konzal - ekumenický lekcionář
  • prodej knih nakladatelství Síť, starší čísla Getseman zdarma
  • diskuse v malých skupinkách po skončení společného programu

Při příležitosti 100. čísla též připravujeme vydání všech čísel na CD-ROM.

Pokud máte o toto vydání zájem, laskavě nám to sdělte na objednávce vložené v tomto čísle.

 

9. setkání zájemců o teologii věnované liturgice se bude konat 29. až 30.

října 1999 v Praze. Program setkání uvedeme v příštím čísle.