Jste zde

Ohlasy čtenářů

V Getsemanech 7-8 (1999) píše na str. 181-2 zkratka -pH- úvod k návrhu Ústavy katolické církve. K tomuto textu mám jisté výhrady. Rád bych uvedl aspoň některé z nich.

1. Perspektivy prý návrh ústavy „ostře odsoudily". Pokud touto ostrou formulaci myslíte prostý fakt, že komentář C. V. Pospíšila v Perspektivách s návrhem polemizuje, pak prosím, proč ne? Zdá se mi ale, že z výrazu „ostré odsouzení" je cítit cosi mocenského, arogantního. . . Zajímalo by mě, jestli -pH- použil(a) tohoto výrazu s vědomím tohoto významu. Jestli ano, zda se mi to nefér. V Getsemanech vychází cela řada polemických statí, které jsou mnohem tvrdší než Pospíšilův text o Ústavě nebo Příhodův komentář o Kairosu 98. Řekli byste o sobě, že ostře odsuzujete? Není používání takových výrazů spíše snahou o emocionální ovlivnění čtenáře?

2. V Perspektivách prý byla otištěna kritika, ale nikoli dokumenty Kairos 98 a návrh Ústavy katolické církve. Čtenáři KT se prý ocitli „tak trochu v pozici čtenářů oficiálních deníků roku 1977, kteří se o tehdejší Chartě 77 směli dozvědět kdeco, jenom ne její samotný text."

Milý(á) -pH-, tenhle argument je vysloveně pod pás. Opět je zde čtenář směrován a veden k ztotožňování Katolického týdeníku a komunistického tisku, jinými slovy k pojetí současné církve jako totalitní organizace.

Copak nevidíte ten propastný rozdíl mezi situací současné církve a komunistického státu roku 1977, kdy byly z jednoho centra kontrolovány nejen veškeré tiskoviny, rozhlas a televize, ale i shromažďováni a verbální projevy na veřejnosti? Tehdejší čtenář tisku se prostě nemohl dovědět nic, co by neprošlo komunistickou cenzurou. Dnes si může každý psát a mluvit o čemkoli. Důkazem toho je i existence Getseman. Text Ústavy vyšel v Teologickém sborníku a je přístupný na Internetu. To je snad dostatečné zveřejnění. Nikdo dnešního čtenáře neomezuje ani nepronásleduje za čtení návrhu Ústavy. Kdyby měl každý kritik nebo komentátor nejprve přetisknout kompletně to, nač reaguje, jak by asi vypadala novinová polemika nad třísetstránkovou knihou? Proč takové hlouposti, když je text kritizovaného dostupný jinde? A pokud -pH- přesto trvá na tom, že se nejprve musí otisknout kritizovaný text, měl by jít příkladem a zahltit Getsemany přetištěnými články z Perspektiv.

3. Cituji: „Ústava autority předpokládá a vyžaduje jejich určitou kvalitu. Možná některé požadavky, např. příslušné vzdělání, budí u nás nevoli, protože většina biskupů těmto požadavkům nevyhovuje." Tak jak jsme na tom s biskupy? Podle CIC má mít biskup doktorát nebo licenciát z teologie nebo kanonického práva nebo aspoň skutečnou znalost v těchto oborech. O skutečné znalosti bychom se mohli hádat donekonečna, protože co je jejím měřítkem? O doktorátech se už dá mluvit velmi konkrétně.

Pokud vím, z našich biskupů jsou doktoři nebo licenciáti teologie: Liška, Škarvada, Duka, Cikrle, Koukl, Otčenášek, Esterka.

Bez titulu jsou Kajnek, Radkovský, Malý, Graubner, Hrdlička, Paďour, Lobkowicz.

Kardinál Vlk je PhDr. Skóre je tedy 7:8. Zajímavé je, že mezi biskupy s titulem jsou většinou ti označovaní za konzervativní. Naopak například biskup Malý, který je otevřenější proudu liberálnímu či nekonformnímu (ať už to nazveme jakkoli), titul nemá. Podobně ani biskup ES Konzal ne. Jistě, je možno hovořit o znemožnění ze strany komunistické moci atd. To ale platí pro všechny biskupy a námitka -pH- se stává zbytečnou. Pokud komunismus neomlouvá, měli by se nad sebou zamyslet předně křesťané z ES, proč mají ve svém čele biskupa bez „příslušného vzdělání".

S pozdravem Tomáš Machula