Jste zde

Zprávy

Roku 2011 navštívilo papeže 2,5 milionu lidí

Vatikán (KAP) Roku 2011 se papežských mší a audiencí podle Rádia Vatikán účastnilo celkem asi 2,5 milionu lidí. Oproti roku 2010 je to o asi 200 tisíc více; příčinou nárůstu je mše k blahořečení Jana Pavla II., které na Náměstí sv. Petra přihlíželo několik set tisíc lidí. Naopak počet účastníků audiencí klesl téměř o sto tisíc. Statistika nezahrnuje papežské cesty mimo výsostné území Vatikánu.

Loni zavražděno 26 katolických duchovních

Vatikán (KAP) Vatikánská misijní tisková agentura Fides uvedla, že během roku 2011 bylo zaznamenáno celkem 26 případů usmrcení katolických kněží (18 případů), řeholníků (4 případy) a laiků činných v pastoraci (4 případy). Ve většině případů se jednalo o loupežné vraždy, někteří ze zabitých pak přišli o život zřejmě proto, že se zasazovali o práva utlačovaných skupin ve společnosti.

Patnáct takových případů, tedy více než polovina celkového počtu, se odehrálo v Latinské Americe. V samotné Kolumbii bylo zabito šest kněží a jeden laik, v Mexiku čtyři kněží a jedna žena. V celé Africe byli zabiti dva kněží, tři řeholnice a jeden laik. Asii došlo ke čtyřem vraždám, z toho tři byly v Indii. V Evropě došlo k jedinému případu, a to ve španělské Cartageně, kde zloději zabili kněze při vloupání do jeho bytu.

Oproti roku 2010 nedošlo k výrazné změně. Tehdy bylo zabito 25 katolických duchovních, mezi nimi předseda turecké biskupské konference biskup Luigi Padovese.

Setkání Taizé v Berlíně

Berlín (KAP) Na každoročním novoročním setkání ekumenické komunity Taizé se na přelomu roku sešlo v německém hlavním městě asi 30 000 mladých lidí. Představený komunity bratr Alois účastníky s narážkou na bývalou berlínskou zeď mimo jiné vyzval, aby rozbili „veškeré zdi mezi národy a mezi srdci lidí".

Ve smyslu této výzvy darovali účastníci a berlínské firmy medicínské přístroje a léky pro Severní Koreu. Dary budou s pomocí Červeného kříže předány do nemocnic ve venkovských oblastech této východoasijské komunistické země. Humanitární pomoc posílá komunita Taizé do této zbídačené země již od roku 1998.

Příští setkání Taizé se bude konat na konci roku 2012 v Římě.

Rusko: Soud odmítl zakázat Bhagavadgítu

Tomsk (WSJ) Soud v sibiřském Tomsku zamítl žalobu skupiny tamních křesťanů, kteří chtěli dosáhnout zákaz překladu hinduistické posvátné knihy Bhagavadgíty, jejž pořídila ruská Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny. Podle jejich názoru totiž podněcuje sociální napětí a mezináboženskou nesnášenlivost. Bhagavadgíta je náboženský text starý minimálně kolem 2000 let. Šest měsíců trvající případ vyvolal značnou pozornost v Indii a mohl zatížit rusko-indické vztahy.

Vánoční útoky na kostely v Nigérii: 41 mrtvých

Abuja-Vatikán (KAP) V Nigérii došlo 25. prosince k řadě bombových útoků na křesťanské kostely ve městech Madalla, Jos, Gadaka a Damaturu. Celkem je hlášeno 41 mrtvých. K odpovědnosti za teroristické útoky se přihlásila muslimská sekta Boko Haram.

Papež Benedikt XVI. vyjádřil nad „absurdními útoky" hluboký zármutek a vyzval všechny společenské síly západoafrické země, aby se zasadily o mír a bezpečí. Atentát odsoudily i další instituce včetně vlády USA a generálního tajemníka OSN.

Katolická univerzita v Lovani si zachová jméno

Brusel (KAP) Katolická univerzita Lovaň (Katholieke Universiteit Leuven), známá jako jedna z předních evropských univerzit, se rozhodla, že ponese i nadále ve svém názvu slovo „katolická". Nebude však povinné a v angličtině bude možné používat i název University of Leuven.

Současnou diskusi o identitě univerzity vyvolaly výroky předsedy belgické biskupské konference arcibiskupa André-Josepha Léonarda, který označil nemoc AIDS za důsledek špatného jednání a naznačil, že může jít o spravedlivý trest. Více než 100 pracovníků univerzity pak podepsalo petici, v níž arcibiskupa žádali, aby odstoupil z funkce velkého kancléře jejich školy, jelikož jeho výroky diskreditují její humanistickou tradici.

Svatovítský poklad opět přístupný veřejnosti

Praha (KAP) Svatovítský poklad, soubor 139 předmětů nevyčíslitelné historické a umělecké hodnoty, byl po 21 letech opět zpřístupněn veřejnosti. Výstavu v kapli sv. Kříže na Hradčanech otevřeli společně arcibiskup Dominik Duka a prezident Václav Klaus.

Svatovítský poklad náleží k nejvýznamnějším katedrálním pokladům Evropy a patří k němu mimo jiné cenný relikviář s ostatky sv. Kříže, meč sv. Václava a korunovační kříž zhotovený na pokyn císaře Karla IV. Počátky pražského katedrálního pokladu sahají do 10. století, písemně je doložen rokem 1069. Svatovítská kapitula, která o poklad pečuje, je díky svým statutům z roku 1350 zároveň nejstarší institucí s doložitelnou právní kontinuitou na území České republiky.

Jmenování ve Vatikánu

Vatikán (KAP) Novým generálním tajemníkem Mezinárodní teologické komise byl Benediktem XVI. jmenován francouzský filosof, teolog a člen dominikánského řádu Serge Thomas Bonino. Ten tak nahradil svého řádového spolubratra Charlese Moreroda, jenž se stal biskupem v Lausanne. Mezinárodní teologická komise byla založena roku 1969 Pavlem VI., vede ji prefekt Kongregace pro nauku víry a slouží jako jakýsi „think tank" pro otázky katolické víry.

Podtajemnicí vatikánské řeholní kongregace papež jmenoval italskou sestru Nicolettu Vittorii Spezzatiovou, jež tak stojí na třetím místě v hierarchii kongregace. Je jednou ze dvou žen, které nyní ve Vatikánu zastávají tak vysoké postavení.

Sčítání: Věřících v ČR ubylo

Praha (KAP, ČSÚ) Český statistický úřad zveřejnil první výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (webová adresa: scitani.cz). Sčítání i tentokrát obsahovalo otázku na náboženskou víru. Dobrovolnou otázku nevyplnilo skoro pět milionů lidí, zatímco před deseti lety to byl jen necelý milion obyvatel. Římskokatolickou církev uvedlo 1 083 899 lidí, na druhém místě je Českobratrská církev evangelická (51 936) a na třetím místě Církev československá husitská (39 276). Celkem se k nějaké církvi hlásí skoro 14 % obyvatelstva ČR, přes 10 % obyvatel se označilo za katolíky.

Na rozdíl od posledního sčítání se řada obyvatel přihlásila ke skupině lidí, kteří věří, ale nehlásí se k žádné z registrovaných církví. Tuto možnost využilo 707 649 lidí.

Lidí, kteří se přihlásili k víře, je zhruba o milion méně než v roce 2001, a o 2,2 milionu méně než roku 1991. K římskokatolické církvi se přihlásilo o 1,7 milionu méně lidí než roku 2001 a o 3 miliony méně lidí než roku 1991. Podobně strmý pokles zaznamenávají i ostatní dvě velké tradiční denominace. Interpretaci výsledků ovšem ztěžuje velmi vysoký podíl lidí, kteří roku 2011 na otázku neodpověděli.

Kardinál Koch: ekumeně chybí společný cíl

Řím (KAP) President Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Kurt Koch hovořil v Římě o současných výzvách v oblasti ekumenismu. Podle jeho názoru je nyní stále méně zřetelné, jaký společný cíl vlastně církve zapojené do ekumenického procesu mají. „Máme různé koncepce jednoty, ale postrádáme společný cíl. A to je potíž," řekl kardinál a vyzval k novému hledání společného cíle ekumenismu.

Kurt Koch dále mluvil o tom, že církve kladou větší důraz na svou konfesní identitu: „To může být velká výhoda, protože pokud chcete vést dialog, tak jasnou identitu potřebujete. Může se však také stát, že se církve od ekumenismu poněkud vzdálí."

Velkou výzvou jsou nyní podle kardinála Kocha letniční církve, které se ve světovém měřítku staly druhým největším hnutím po katolické církvi. Musíme tak prý mluvit doslova o „pentekostalisaci ekumenismu". Důležité je také vidět, že církve nyní dělí především etické otázky, a ty úzce souvisí s antropologií, chápáním člověka.