Jste zde

Zprávy

Arabský svět vře

Solnohrad (KAP) Chaldejsko-katolický arcibiskup z iráckého Kirkúku Louis Sako navštívil výroční zasedání Iniciativy křesťanský Východ v rakouském Solnohradu. Hovořil zde také s novináři o situaci v arabském světě. Především vyjádřil obavy z rozpadu některých arabských států, vedle Iráku také Sýrie a Libye. V Iráku jsou politické frakce založeny na etnických a náboženských identitách (Kurdové, Arabové a Turkméni, sunnité a šíité) a jsou natolik rozhádané, že se společná budoucnost jeví skoro nemožná. Centrální moc je slabá a jednotlivé frakce disponují vlastními milicemi. Napětí přitom ještě zvyšuje konflikt v sousední Sýrii. Zejména v Kirkúku je politická nejistota velká, protože není jasné, zda by oblast připadla Kurdům nebo Arabům.

Olej do ohně přilil také protiislámský film Nevinnost muslimů, který měl za následek bombový útok na chaldejskou katedrálu v Kirkúku. I když cílem útoku nebylo nikoho zranit, žijí zde křesťané ve strachu. Jako odpověď na útok se 150 mladých lidí rozhodlo uspořádat v katedrále den postu a modlitby.

Chladejsko-katolická církev navíc má vnitřní problémy. Před několika měsíci se většina jejích biskupů obrátila na papeže dopisem, vyjadřujícím hlubokou nespokojenost s prací nyní skoro pětaosmdesátiletého patriarchy Emmanula III. Dellyho. Dopis obsahoval také žádost o jeho nahrazení jiným biskupem. Louis Sako doufá, že bude brzy svolána synoda, která zvolí patriarchova nástupce.

Liberální muslimové za svobodu náboženství

Vídeň (KAP) „Rakouská iniciativa liberálních muslimů" z Vídně napsala saúdskému velvyslanci: „Stejně jako islám v Evropě musí i křesťanství v Saúdské Arábii získat náboženskou svobodu." Zákaz veřejného vyznání křesťanství v této zemi považuje tato iniciativa za „jasný přečin proti principu náboženské svobody". Předseda iniciativy Amer Albayati se chce s diplomatem sejít a představit mu své myšlenky. Za velké pohoršení považuje například to, že Saúdská Arábie v Evropě podporuje finančně i organizačně stavbu mešit, ale stavbu kostelů na svém území zakazuje.

Obřízka má být v Německu dovolena

Berlín (KAP) V Německu, kde soud ve Frankfurtu n. M. v květnu označil obřízku chlapců za protizákonnou, navrhne ministerstvo spravedlnosti zákon, který ji opět umožní. Chlapci budou smět být se souhlasem rodičů obřezáni, pokud zákrok proběhne podle pravidel lékařského umění a neohrozí blaho dítěte. Bude-li zákon přijat, vyhoví se tím židům a muslimům, kteří proti rozsudku frankfurtského soudu protestovali, jelikož obřízka patří k jejich náboženské tradici.

Rusko: hrozí zostřeni trestů za blasfémii

Moskva (KAP) V Rusku má být napříště hanobení náboženských prostorů trestáno přísněji. Nadstranický návrh zákona v tomto smyslu byl předložen dumě. Dosud se podobné přečiny trestaly pokutou ve výši řádově 500 korun. Nyní budou hrozit statisícové pokuty a až pět let vězení. Zraňování náboženských citů viníkovi přinese velkou pokutu a až tři roky vězení.

Zostření zákona má být reakci na vraždu dvou muslimských duchovních a řadu útoků na křesťanské a židovské bohoslužebné prostory; jedna protestantská modlitebna v Moskvě byla dokonce zničena. Roli hraje i vystoupení punkové skupiny Pussy Riot která v největším moskevském pravoslavném chrámu protestovala proti zvolení Vladimira Putina prezidentem Ruské federace.

Sýrie: unesení křesťané propuštěni

Vatikán-Damašek (KAP) V Sýrii, kde probíhá občanská válka, byla ve vesnici Rableh nedaleko města Homs unesena skupina 280 křesťanů. Byli svezeni autobusem a dodávkami z polí do místní školy a za jejich propuštění bylo požadováno výkupné. Po vyjednávání s ozbrojenými únosci se však podle melchitského patriarchy Gregoria Lahama podařilo dosáhnout dohody a zajatci byli propuštěni bez nutnosti zaplatit, pouze na základě argumentu, že únosci i unesení jsou všichni sousedé. Patriarcha uvedl, že se milicionáři také snaží o rozdmýchání sporů mezi náboženstvími a o zatažení křesťanů do války; v Rablehu žijí společně uniaté, maronité a muslimští alavité. To patriarcha odmítl a uvedl, že snahou náboženských i politických vůdců by mělo být zastavení násilí.

Křesťané jsou během syrského konfliktu stálým cílem násilí. Mnohé jejich obce začaly proto vytvářet domobranu, které se nemá zapojovat do bojů, ale střežit bezpečí na křesťanských územích.

Průlomový soud za pálení bible v Egyptě

Káhira (KAP) Prominentní egyptský islamista šejk Abú Islám Ahmed Abdulláh má stanout před soudem za to, že při demonstraci proti videu zesměšňujícímu Mohameda před ambasádou USA roztrhal a zapálil křesťanskou bibli. Podle koptského obhájce lidských práv Naguiba Gebraila jde o vůbec první případ podobného druhu v Egyptě, kdy justice stíhá hanobení křesťanské víry. Doposud totiž byla v zemi uplatňována zcela různá měřítka při hanobení islámu a při hanobení ostatních náboženství. Sám Gebrail v minulosti se třemi žalobami na Abdulláha neuspěl. Zároveň v Egyptě na čtyřech místech sedí ve vězení koptští křesťané obvinění z hanobení islámu.

Islámské státy žádají zákony proti rouhání

New York (KAP) Organizace pro islámskou spolupráci (OIC), sdružující 47 islámských států, vyzvala vlády celého světa k silnější ochraně náboženství. Součástí této ochrany mají být také zákony namířené proti „činům, které podněcují nenávist, diskriminaci a násilí proti osobám na základě jejich náboženského přesvědčení". Islámské státy tak reagují na protiislámské video Nevinnost muslimů a Mohamedovy karikatury uveřejněné ve francouzském časopise Charlie Hebdo; prohlášení OIC v této souvislosti hovoří o materiálech šířených „pod záminkou svobody projevu" a přitom jsou „islamofobními akty" porušujícími mezinárodně zaručené právo svobody vyznání a urážejícími více než miliardu muslimů na celém světě.

50. výročí koncilu

Vídeň (KAP) Před 50 lety, 11. října 1962, vešlo asi 2800 kardinálů a biskupů pod vedením papeže Jana XXIII. do Chrámu sv. Petra v Římě, aby zde slavnostně zahájili II. vatikánský koncil (1962-1965). Koncil se stal jednou z nejdůležitějších událostí pro katolickou církev 20. století. Pod heslem „aggiornamento", „zdnešnění", otevřel církev světu a zahájil rozsáhlé reformy. K nim patří zavedení bohoslužby v národních jazycích, uznání práva na náboženskou svobodu, silnější sounáležitost s ostatními křesťanskými vyznáními (ekumenismus) a zahájení dialogu s mimokřesťanskými náboženstvími.

Dvě pozvánky

Připomínku první dekády existence a služby evangelické liturgické iniciativy Coena zahájí v pátek 16. listopadu 2012 v 18 hodin děkovná bohoslužba v chrámu Jana Amose Komenského v Brně. V sobotu 17. listopadu proběhne na faře sboru ČCE Brno 1 (Opletalova 6) konference s cílem zrekapitulovat novodobé dějiny liturgické obnovy v českém evangelickém prostředí a uvažovat o perspektivách do budoucna.

Bližší informace na www.coena.cz

Podzimní tematický teologický seminář neboli 35. seminář zájemců o teologii na téma „II. vatikánský koncil - 50 let" se uskuteční ve dnech 16 a 17. listopadu 2012 v prostorách VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2. Program začne v pátek v 16.45 hod., předpokládaný závěr je v sobotu kolem 18 hod.

Více na www.iespraha.cz