Jste zde

Zprávy

Společný dokument Světové rady církví a Papežské rady pro mezináboženský dialog

(MV) Dne 27. srpna byl publikován společný dokument Světové rady církví a Papežské rady pro mezináboženský dialog k současné situaci v souvislosti s koronavirem COVID-19 s názvem „Sloužit zraněnému světu v mezináboženské solidaritě“ (Serving a Wounded World in Interreligious Solidarity). Jeho smyslem je povzbudit církve a křesťanské organizace, aby uvažovaly o důležitosti mezináboženské solidarity ve světě zraněném pandemií COVID-19. Španělský kardinál Miguel Ángel Ayuso Guixot, který byl v loňském roce jmenován do čela papežské rady po úmrtí kardinála Jean-Louise Taurana (+2018), uvedl, že pandemie odhalila zranitelnost a křehkost našeho světa. Zároveň se stalo zřejmým, že naše odpovědi musí být nabízeny v inkluzivní solidaritě, otevřené následovníkům jiných náboženských tradic a lidí dobré vůle vzhledem k zájmu o celou lidskou rodinu. Dokument je dalším plodem vzájemné spolupráce, kterou obě instituce intenzívně rozvíjejí od roku 2019. Předchozím společným dokumentem byl text „Výchova k míru v multi-náboženském světě: křesťan-ská perspektiva“ (Education for Peace in a Multi-Religious World: A Christian Perspective) vydaný v květnu 2019.

Benedikt XVI. nejstarším žijícím papežem

(KAP) Dne 2. září 2020 se Joseph Ratzinger, bývalý papež Benedikt XVI., stane nejstarším žijícím papežem. S 34.108 dny překoná papeže Lva XIII. (vlastním jménem Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci), který se narodil 2. března 1810, papežem byl zvolen 20. února 1878 a zemřel 20. července 1903. Josef Ratzinger se narodil 16. dubna 1927, papežem byl zvolen 19. dubna 2005 a dobrovolně rezignoval ze zdravotních důvodů dne 28. února 2013.

Benedikt XVI., který v dubnu oslavil 93. narozeniny ještě v červnu navštívil svého umírajícího staršího bratra Georga Ratzingera v Německu, který dva týdny na to zemřel ve věku 76 let. Papežův životopisec Peter Seewald začátkem srpna v médiích informoval o údajném těžkém onemocnění Benedikta XVI. Tuto zprávu vzápětí dementoval papežův osobní sekretář Georg Gänswein poukazem na akutní infekční onemocnění.

Světový luterský svaz zveřejnil statistiky

(LWI / MV) Světový luterský svaz zveřejnil aktualizované statistiky, které vycházejí z údajů z konce dubna 2020 a pro Evropu z konce července 2020. V současnosti svaz sdružuje 148 členských církví s celkovým počtem 77,5 milionů věřících. Svaz je rozdělen do sedmi regionů, z nichž je nejpočetnější region Afrika (28,1 milionů), následovaný severskými zeměmi (18), středozápadní Evropou (13,4), Asií (12,4), Severní Amerikou (3,7), středovýchodní Evropou (1,2) a Latinskou Amerikou a Karibikem (0,7). Severské země patří k zemím, kde se k luterským církvím hlásí největší procento populace (mezi 58–75 %). Nejvíc členů Světového luterského svazu je z Německa (10,8 milionů). Nejpočetnější členskou církví je luterská církev v Etiopii (The Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus, 10,4 milionů). Nejvíce církví je sdruženo v regionu Asie (55), přičemž 13 jich je z Indonésie.

V České republice do Světového luterského svazu patří Slezská církev evangelická augsburského vyznání (statistika uvádí 15.000 členů) a od roku 2004 také Českobratrská církev evangelická (69.715 členů).

Očekává se brzké jmenování jeruzalémského patriarchy

(KAP) V souvislosti s oznámením, že emeritní pomocný biskup jeruzalémského patriarchátu latinského obřadu Giacinto-Boulos Marcuzza (nar. 1945) zůstane i nadále generálním vikářem, uvedl apoštolský administrátor patriarchátu Pierbattista Pizzaballa, že toto opatření bude platné do jmenování nového patriarchy, což by nemělo trvat dlouho. Z toho se usuzuje, že se v blízké době očekává jmenování nového patriarchy. Arcibiskup Pierbattista Pizzaballa (nar. 1965), františkán italského původu, je administrátorem patriarchátu od června 2016, kdy byla přijata rezignace patriarchy jordánského původu Fouada Boutrose Twala (nar. 1940).

Oslavy svátku Jména Panny Marie ve Vídni

(KAP / MV) Ve dnech 12. a 13. září se budou pod záštitou vídeňského arcibiskupa Christopha Schönborna (nar. 1945) a salcburského arcibiskupa Franze Lacknera (nar. 1956) konat ve Vídni tradiční oslavy svátku Jména Panny Marie, které jsou připomínkou porážky osmanského vojska a záchrany obležené Vídně v bitvě dne 12. září 1683. Od roku 1958 jsou tyto oslavy ve Vídni pořádané modlitebním společenstvím „Růžencové smírné křížové tažení za mír“ (Rosenkranz-Sühnekreuzzug-Gebetsgemeinschaft, RSK), které v roce 1947 založil františkánský kněz Petrus Pavlíček (1902–1982). Letošní motto oslav zní „Na cestě k Ježíši“ a jejich součástí bude premiéra filmu „Kdo je Ježíš Kristus“ rakouské režisérky a spisovatelky Johanny Tschautscher (nar. 1968). Kvůli koronavirovým opatřením bude do vídeňské katedrály povolen vstup pouze 750 lidem. V minulosti se přitom oslav zúčastnily tisíce věřících. Nebude se konat ani tradiční procesí městem se sochou P. Marie Fatimské.

V českém prostředí je možné se setkat s různými formami růžencového křížového tažení, které bývají spojeny s působením tradicionalistických skupin katolických věřících, např. s Kněžským bratrstvem svatého Pia X. , někdy zkráceně nazývaným „lefebvristé“ podle zakladatele arcibiskupa Marcela Lefebvra (1905–1991), které je v České republice od roku 2017 registrováno jako samostatná církev, resp. náboženská společnost.

K současnému hnutí s centrálou ve Vídni se odkazuje „Modlitební společenství za církev a svět – RSK“, jehož působení v pražské arcidiecézi dovolil kardinál Dominik Duka v dubnu 2018.

Nový církevní rok řecké pravoslavné církve

(KAP) Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj zahájil v úterý 1. září bohoslužbou v katedrále sv. Jiří v istanbulské čtvrti Fanar nový církevní rok řecké pravoslavné církve. Toto datum navazuje na tradici římského finančního kalendáře a je spojeno s byzantskou érou od stvoření světa. Tento den je připomínán sv. Simeon Stylita (Šimon Sloupník nebo Sloupovník) a 40 mučednic z Adrianopole.

Tradičně bezprostředně předtím zasedal posvátný synod církve, nejprve v klášteře Nejsvětější Trojice na ostrově Chalki, poté ve Fanaru. Synod zvolil biskupa Dimitria z Thermy novým metropolitou Metres a Athyry. Zvolil také tři nové pomocné biskupy, kteří budou k dispozici mexickému metropolitovi Athenagorovi (Anastasiadovi). Toto jmenování reaguje na výrazný růst pravoslavné církve v Mexiku.

Po skončení zasedání synodu předsedal patriarcha Bartoloměj v katedrále sv. Jiří slavnostnímu svatořečení tří mnichů z Athosu a metropolity Kallinikose (1918–1984) z Edessy a Pelly.

Leuenberské společenství hledá teologa do vídeňské kanceláře

(CPCE) Ústřední kancelář Společenství evangelických církví v Evropě (tj. Leuenberského církevního společenství) ve Vídni hledá teologa na plný nebo částečný (min 50 %) úvazek do Sekretariátu pro teologii a ekumenický dialog. Mělo by se jednat o člena členské církve společenství s doktorátem z teologie, který ovládá angličtinu, němčinu a nejlépe ještě jeden evropský jazyk. Přihlášky v NJ, AJ nebo FJ se přijímají do 30. září 2020. Více informací: https://www.leuenberg.eu/vacancy-notice-study-secretary/