Jste zde

335 - březen 2021

Čiň pokání a věř evangeliu

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka na sebe přitáhl pozornost českých médií v polovině února, den před Popeleční středou. Kritika mířila na některé jeho výroky z kázání proneseného při bohoslužbě na tradičním setkání řeholníků a řeholnic v sobotu 6. února. Stačí se podívat na záznam kardinálova „kázání“, abychom pochopili, že si zřejmě jen nepřipravil homilii na základě biblického čtení, jak by mělo být při bohoslužbě pravidlem. Místo toho dal volný průchod svým myšlenkám, které jsou ovlivněny informacemi z pochybných dezinformačních zdrojů. Kardinálův projev tak může posloužit jako materiál pro studenty homiletiky (nauky o kázání) jako odstrašující příklad. Tedy jak to dopadá, když si duchovní nepřipraví kázání, když svoji mysl zamořuje neověřenými informacemi a ještě to zkombinuje s absencí lásky a něhy, ke které opakovaně vyzývá papež František. Pro všechny ostatní to může být podnětem k zamyšlení pro letošní postní období. Čím budeme sytit svoji mysl a jakou spiritualitu rozvíjet? Pokyn máme jasný: Čiň pokání a věř evangeliu!

V sousedním Německu pro změnu média informují o stále rostoucích počtech výstupů z katolické církve. Podle některých komentářů jsme svědky největšího exodu katolíků z katolické církve. Jedním z hlavních důvodů je přístup církevních představitelů k případům sexuálního zneužívání v církvi. Situace je momentálně zřejmě nejhorší v arcidiecézi Kolín nad Rýnem, kde místní arcibiskup kardinál Rainer Woelki nezveřejnil zprávu o případech zneužívání, kterou vypracovala nezávislá komise. Už sice uznal chybu, která poškodila důvěryhodnost církve, ale výstupy z církve to zřejmě nezastaví. Důležitou informací je, že církev opouštějí lidé, kteří byli dlouhodobě a aktivně zapojeni do církevních aktivit, např. v pastoračních radách farností. Jak upozorňuje v rozhovoru v tomto čísle Getseman německý církevní historik Hubert Wolf, reformy v církvi vyžadují dostatečný tlak zevnitř a zdola. Obává se, že tento tlak např. v německé katolické církvi slábne, protože lidé po mnoha letech práce pro církev už ztrácejí chuť a trpělivost a volí raději odchod. O to větší cenu mají některé aktivity, které to ještě nevzdaly. Např. akce hnutí Maria 2.0, jehož členky na kostely v Německu vyvěsily sedm tezí s požadavky na reformy směrem k spravedlivější, důvěryhodnější a rozmanitější církvi. Mluvčí Německé biskupské konference vyjádřil porozumění současné vlně nespokojenosti. Změny jsou podle něj nutné, ale není možné je provést přes noc. Musí předcházet vzájemný dialog založený na důvěře, včetně rozhovoru s Vatikánem. Tím se dostal k tématu, ke kterému se Hubert Wolf v rozhovoru také vyjádřil. Výzva „Čiň pokání a věř evangeliu!“ zůstává stále aktuální.

Komentáře

Nelíbí se mě způsob, kterým kritizuje autor M.Vaňáč kázání kardinála Duky. Je to přece jen vrcholný představitel katolické církve v ČR a nositel diplomatického pasu jako kardinál. Nebyl zbaven svéprávnosti a proto jistě ví, kdy, co a proč něco říká a je také za své pronesené věty zodpovědný. Když se v nějakém kázání katolického kněze objeví něco neobvyklého, je to spíše potěšení, poslech většiny kázání obecně považuji velmi často spíše za pokání.