Jste zde

Zprávy

Generální sekretářkou Německé biskupské konference se poprvé stala žena

(DBK) Během jarního plenárního zasedání Německé biskupské konference zvolili biskupové dne 23. února 2021 novou generální sekretářku, kterou se poprvé stala žena. Beate Gilles (nar. 1970) studovala v Bonnu, kde získala doktorát z liturgiky, naposledy pracovala v limburské diecézi, kde od roku 2010 vedla referát pro děti, mládež a rodiny. Gilles bude zároveň výkonnou ředitelkou Sdružení německých diecézí (Der Verband der Diözesen Deutschlands, VDD). Své funkce se ujme 1. července a vystřídá tak svého předchůdce, německého jezuitského kněze Hanse Langendörfera (nar. 1951), který byl sekretářem konference více než dvacet let, od roku 1996 do ledna 2020, kdy odešel na odpočinek. Zároveň došlo ke změně označení funkce a nově bude místo „sekretář“ používáno označení „generální sekretář“, resp. „generální sekretářka“, což je standardně a mezinárodně používaný termín pro tuto pozici.

Předseda Německé biskupské konference limburský biskup Georg Bätzing vyjádřil radost nad výsledkem voleb a uvedl, že ho vnímá jako jasné vyjádření skutečnosti, že biskupové se drží svého slibu podporovat větší zastoupení žen ve vedoucích pozicích církve. Beate Gilles uvedla, že se těší na nové úkoly a je si vědoma složité situace, ve které se katolická církev v Německu nachází.

Největší exodus katolíků z církve v Německu

(WDR) Jak uvedl německý církevní právník Thomas Schüller, prožívá katolická církev v Německu pravděpodobně největší exodus katolíků z církve všech dob. Věřící církvi udělují červenou kartu, ale ta jakoby si to stále neuvědomovala. Momentálně německou katolickou církví otřásá skandál kolem případů sexuálního zneužívání v kolínské arcidiecézi a podezření, že vedení této diecéze v čele s arcibiskupem kardinálem Woelkim se snažilo skutečný rozsah zneužívání zamlčet.

Podle WDR mají vůči těmto případům výhrady zvlášť starší lidé, kteří byli dlouhá léta v katolické církvi aktivní. Např. podle 63letého Wilfrieda Dohnena z Kolína nad Rýnem byl výstup z církve koncem bolestivého procesu. Celý život působil v katolické církvi a považoval za důležité, aby se církev postavila na stranu uprchlíků a slabých. Ale skandál zneužívání a způsob, jakým církev jedná s obětmi, otřásly jeho vírou: „Zarazilo mě, že lidé, kteří rozhodují o naší morálce, jednají takto bezohledně.“

K vyvození zodpovědnosti a odstoupení z úřadu vyzvali arcibiskupa Woelkiho také někteří lidé z církevních struktur, např. farář z Dormagenu Klaus Koltermann. Když mu vedení arcidiecéze pohrozilo postihem, podpořilo ho 34 dalších farářů, kteří se otevřeným dopisem distancovali od jednání arcidiecéze. Nakonec ani jeho rozhovor s arcibiskupem údajně nerozptýlil pochybnosti ohledně správnosti postupu vedení arcidiecéze.

Podle Thomase Schüllera jsou jednáním arcibiskupa Woelkiho znepokojeni také někteří biskupové. Rovněž předseda Německé biskupské konference Georg Bätzing se vyjádřil, že události v kolínské arcidiecézi mohou vést k pochybnostem o ochotě církevních úřadů plně objasnit všechny případy zneužívání.

Iniciativa Maria 2.0 kritizuje „do očí bijící zlořády v katolické církvi“

(KAP/KNA) Iniciativa Maria 2.0 během třetího únorového víkendu vyvěsila na dveře kostelů po celém Německu plakáty ve formátu A3, které kritizují do očí bijící zlořády v katolické církvi a obsahují sedm tezí s požadavky na zásadní reformy v katolické církvi. Mimo jiné v nich kritizují klerikalismus, zneužívání moci, krytí sexuálního zneužívání a vyzývají ke změně sexuální morálky a k většímu zastoupení žen, které by měly mít přístup ke všem úřadům v církvi. Akce odkazuje k přibití 95 tezí Martina Luthera na dveře kostela ve Wittenbergu v roce 1517. Podle organizátorů je sice tento čin podle současných studií zřejmě jen legendou, ale Lutherovy myšlenky tehdy měly velký ohlas a uvedly věci do pohybu.

Podle agenturních zpráv vyjádřili s akcí a několika tezemi sympatie i někteří církevní představitelé, např. mohučský biskup Peter Kohlgraf nebo cášský biskup Helmut Dieser. Generální vikář v Essenu Klaus Pfeffer uvedl, že z tezí je znát, že konfliktní situace v církvi se vyostřila. Tento protest je podle něj třeba brát velmi vážně, protože vychází ze srdce církve a ze srdce velké části věřících. Mluvčí Německé biskupské konference Matthias Kopp vyjádřil porozumění současné vlně nespokojenosti. Protest je legitimním prostřed-kem k vyjádření názoru. Je zřejmé, že jsou nutné změny. Proto biskupská konference zahájila Synodální cestu k řešení těchto otázek a žádá o trpělivost. Církev není možné změnit přes noc. Musí předcházet vzájemný dialog založený na důvěře. Pokud jde o otázky celocírkevního významu, nebude se německá katolická církev ubírat zvláštní cestou bez Říma.

Iniciativa Maria 2.0

(MV) Iniciativa Maria 2.0 má své kořeny ve farnosti Svatého kříže v Münsteru, kde skupinka, ve které převažovaly ženy, četla po částech apoštolskou exhortaci papeže Františka Evangelii gaudium. Mimo jiné přitom diskutovaly o tom, jak je těžké lidem mimo církev vysvětlit, že v církvi i nadále zůstávají, přestože neustále vyplouvají na povrch šokující a skandální odhalení zneužívání a způsob jednání s pachateli, spolupachateli a obětmi. Zároveň hovořily o tom, že se v církvi pořád dokola diskutuje o stejných otázkách a všichni neustále opakují vůli k reformám, ale zrušení stávajících mocenských mužských struktur není v dohledu. Jelikož nepovažovaly odchod z církve za řešení, neboť jí vnímají jako svůj domov, rozhodly se bojovat za sebe, svoje děti a vnoučata. Vypracovaly otevřený dopis papeži Františkovi, který do podzimu 2019 podepsalo více než 40.000 lidí. Na situaci v katolické církvi upozorňují různými aktivitami a protestními akcemi. Více viz: https://mariazweipunktnull.de/

„Znamení Kristova kříže mi stačí“

(KNA/MV) Nový biskup ve švýcarském Churu Joseph Maria Bonnemain (nar. 1948) se obejde bez vlastního biskupského erbu. Podle jeho vyjádření mu stačí znamení kříže. „Kříž je znamením Kristovy láskyplné oběti za svět. Proto neočekávejte, že budu navrhovat nebo používat biskupský erb, jak bývá zvykem.“

Papež František jmenoval Bonnemaina biskupem v Churu 15. února 2021. Bonnemain se narodil v Barceloně, hovoří katalánsky, španělsky, francouzsky, německy a italsky. Nejprve studoval v Zürichu medicínu, poté filozofii a teologii v Římě a kanonické právo v Navaře. Je členem Opus Dei. Biskupské svěcení je naplánováno na 19. března. Diecéze Chur bude mít po téměř dvou letech opět diecézního biskupa. Poté, co v květnu 2019 rezignoval biskup Vitus Huonder (nar. 1942), spravoval diecézi apoštolský administrátor Pétur Bürcher (nar. 1945), emeritní biskup islandského Reykjavíku.

Situace v diecézi Chur není jednoduchá, působení předchozích biskupů provázelo mnohé spory a rozdělovalo věřící. Do biskupa Bonnemaina jsou vkládány velké naděje, přestože s ohledem na jeho věk (72 let) se jedná o přechodné řešení. Oceňována je např. jeho dlouholetá činnost v expertní komisi švýcarské biskupské konference pro případy sexuálního zneužívání v církvi.

Generální sekretář římskokatolické centrální konference Švýcarska (sdružení švýcarských církevních organizací) Daniel Kosch upozornil, že přes mnohá pozitiva nový biskup není „Superman“. Cesta obnovy není sprintem, ale spíš triatlonem ve velmi náročném terénu. Důležité bude, zda se biskupovi podaří spojit síly. Navíc strukturální problémy katolické církve nelze vyřešit jedním biskupským jmenováním. Ženy sice tvoří minimálně 50% členů církve, ale nemají šanci zasáhnout do jednání biskupské konference. Podobně většina laiků a množství aktivních věřících nemůže ovlivnit rozhodovací procesy v církvi. Různé skandály navíc oslabily její důvěryhodnost. Návrhy na řešení se výrazně liší, což prohlubuje polarizaci.