Jste zde

Hadewijch z Brabantu: Zážitek z Letnic

1 2

Jednou o letniční neděli jsem přijala Ducha svatého tak, že jsem pochopila veškerou vůli Lásky ve všem, a všechny kvality této vůle nebes a nebeských věcí, a všechnu dokonalost dokonalé spravedlnosti, a všechny nedokonalosti ztracených; a pokud jde o ně všechny, viděla jsem vůli pravdy, nebo nepravdy, ve které tehdy byli. A od té doby pociťuji stejným způsobem lásku všech lidí, které jsem viděla, bez ohledu na to, jakými tehdy byli. A pak jsem pochopila všechny jazyky, kterými se mluví na sedmdesát dva způsobů. Rozmanitost všech těchto věcí mi byla skryta a ztratila se. Ale onen prostý pohled na ni, ona žhavost Lásky a pravda její vůle, pro mě od té doby nikdy nebyly uhašeny, umlčeny a ve mně uklidněny. Za starých časů, před touto dobou, s ohledem na všechny své činy, jsem si stále přála poznávat, přemýšlela a neustále si opakovala: Co je Láska? A kdo je Láska? Dva roky jsem strávila touto činností.

Hadewijch vzpomíná na dávnou mystickou vizi z období svatodušních svátků, které se v církvi slaví na památku seslání Ducha svatého na apoštoly shromážděné v Jeruzalémě, zaznamenané v Lukášových Skutcích apoštolů 2,1–13. Hadewijch píše, že i ona přijala Ducha svatého, který vnímala jako osvícení, vhled do vůle nebeské Lásky přebývající ve všech lidech podle míry jejich vztahu k pravdě. Kromě toho se zmiňuje o tom, že osvícení jí přineslo i porozumění všem cizím řečem, což je dar Ducha svatého, popsaný rovněž ve Skutcích. Ačkoliv na poznání mnoha jazyků zapomněla, zůstala jí zkušenost mystického vhledu na Lásku, o které dva roky přemýšlela.

1 In: Hadewijch : The Complete works. Přel. Mother Colomba Hart. New York : Paulist Press, 1980, s. 271.

2 K životu holandské mystičky ze 13. stol. viz její medailon z mého pera [online]. URL: https://www.getsemany.cz/node/3250 (Navštíveno 13.5.2022).