Jste zde

Miroslav Zvelebil

Duch svatý u Hildegardy z Bingenu

Cílem této práce je představit pojetí Ducha svatého v díle Hildegardy z Bingenu, jedné z hlavních protagonistek tzv. renesance 12. století v Evropě. Budu se věnovat vztahu Ducha svatého ke stvoření,1 neboť toto téma hraje v Hildegardině životě a díle důležitou roli vzhledem k tomu, že Hildegarda ve své době působila nejen jako vizionářka, přírodovědkyně a léčitelka, ale také jako skladatelka hudby a liturgických zpěvů.

Beatrix z Nazareta

Beatrix patří do bohatého života vlámské církve 13. století, v němž se tvůrčím způsobem prosazovaly ženy, například v hnutí bekyň. Narodila se v roce 1200 v Tienen nedaleko Bruselu.

Alžběta od Trojice

Alžběta Catezová, jež v karmelitánském klášteře v Dijonu obdržela jméno „od Trojice“, se narodila ve vojenském táboře v Avordu (Farges-en-Septaine) 18. července 1880. V sedmi letech přišla o otce a ve svátosti smíření odhalila Boží milosrdenství. Projevovala se jako hrdá dívka, poněkud bouřlivě a cholericky.

Hilarius z Poitiers

Hilarius z Poitiers (Pictavium) se narodil patrně roku 310 jako dítě zámožných pohanských rodičů v Pictaviu. Dostalo se mu pečlivé výchovy a jako mnoho jiných i jeho dovedla filosofie ke křesťanství a ke křtu. Asi roku 350 byl zvolen biskupem v rodném městě, a tím byl zatažen do ariánského sporu.

Jana Františka de Chantal

Jana Františka (Jean-Francoise) Frémyotová de Chantal se narodila v Dijonu roku 1572. I když přišla v osmnácti měsíci o matku, dostalo se jí dobré křesťanské výchovy. Provdala se za Christopha de Chantal-Rabutin a porodila mu šest dětí, z nichž dvě zemřely v útlém věku.

Křesťanské texty písní Marty Kubišové I.

Důvodem k napsání tohoto článku je významné životní jubileum zpěvačky, herečky a ochránkyně zvířat Marty Kubišové (narozena 1.11.1942). Chci ukázat, že se Kubišová prostřednictvím populárních písní s křesťanským poselstvím na sklonku 60. let 20. století podílela na evangelizaci v národním jazyce. Texty těchto písní si připomeneme v kontextu, v jakém vznikaly.

Gottfried Wilhelm Leibniz

Leibnizův otec Friedrich byl profesorem filosofie mravnosti na univerzitě v Lipsku a zapřisáhlým luteránem. Mladý Leibniz (1646-1716) prokázal brzy značnou vyspělost a v nízkém věku zahájil univerzitní studium práv. Když mu univerzita odmítla z důvodu věku udělit doktorát práv (bylo mu dvacet let), odešel z Lipska na univerzitu v Altdorfu poblíž Norimberku.

Jindřich Šimon Baar

Kněz a spisovatel Jindřich Šimon Baar je jediným členem Katolické moderny, který svým dílem přežil nejen ji samu, ale i svou dobu, a stal se trvalou součástí českého krásného písemnictví. Narodil se 7. února 1869 v Klenčí pod Čerchovem. Jako dítě Baar velmi rád naslouchal vyprávění různých příhod a příběhů ze života na chodské vesnici, byl také zbožným chlapcem, což byl výsledek výchovy jeho zbožné a šetrné matky.

Svatý Gorazd II.

Biskup Matěj Pavlík se narodil 26. 5. 1879 v Hrubé Vrbce na Moravě. Do roku 1920 byl římskokatolickým knězem, pak knězem a v letech 1921-1924 biskupem Církve československé pro Moravu a Slezsko. Vysvěcen byl v Bělehradě (1921). V roce 1924 se stal duchovním pro Moravu a Slezsko České náboženské obce pravoslavné (ČNOP). Od 22. 11.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Miroslav Zvelebil