Jste zde

Miroslav Zvelebil

Duch svatý u Hildegardy z Bingenu

Cílem této práce je představit pojetí Ducha svatého v díle Hildegardy z Bingenu, jedné z hlavních protagonistek tzv. renesance 12. století v Evropě. Budu se věnovat vztahu Ducha svatého ke stvoření,1 neboť toto téma hraje v Hildegardině životě a díle důležitou roli vzhledem k tomu, že Hildegarda ve své době působila nejen jako vizionářka, přírodovědkyně a léčitelka, ale také jako skladatelka hudby a liturgických zpěvů.

Beda Ctihodný

Narodil se kolem roku 672/673 v severní Anglii v Northumbrii nejspíš křesťanským rodičům. Zřejmě osiřel, a tak ho příbuzní v sedmi letech poslali do kláštera ve Wearmounthu, odkud později přešel do dvojkláštera svatých Petra a Pavla v Jarrow. Učili ho zakladatel kláštera Benedikt Biscop a jeho nástupce Ceolfrith.

O povaze vizí Hildegardy z Bingenu

V tomto článku přináším 102 let starý český překlad korespondence Guiberta (1124–1214), mnicha a pozdějšího opata benediktinského kláštera v Gembloux v dnešní valonské Belgii, s Hildegardou z Bingenu (1098–1179) z roku 1175. Tento začátek jejich dvouletého dopisování je zajímavý tím, že zaznamenává jedno z mála Hildegardiných svědectví o povaze jejích vizí, na které se Guibert (německy Wibert) v listu vyptává a o které magistru ženských klášterů na Rupertsbergu a v Eibingenu žádá. Po přetištění jejich dvou listů poskytuji svůj výklad těchto listů.

Gerhard Tersteegen

Gerrit ter Steegen se narodil 25. ledna 1697 v Moersu, městečku na Dolním Rýnu. Jeho otec byl kupcem a hlásil se k protestantské (reformované) církvi; v roce 1703 zemřel. Mladý Tersteegen prošel latinskou školou ve svém rodišti a naučil se dobře řecky a hebrejsky. Chtěl studovat teologii, ale na to rodina neměla dostatek prostředků.

Teologická reflexe českého filmu 60. let

Na podzim 2021 proběhl na Evangelické teologické fakultě UK povinně volitelný seminář Český duchovní film 60. let, který jsem vedl jakožto externí učitel této fakulty. Seminář se konal vždy jeden večer v říjnu, listopadu a prosinci a zúčastnilo se jej 26 studentek a studentů z různých oborů fakulty, většinou studujících sociální práci. Každý večer se skládal z úvodu k některému snímku české kinematografie 60 let, jeho promítání dataprojektorem a závěrečné diskuze na téma Jak se v daném filmu zobrazuje láska k Bohu, bližnímu a přírodě?

Nikolaj Alexandrovič Berďajev

N. A. Berďajev (1874–1948) byl ruský filosof a náboženský myslitel. Byl jedním z čelných představitelů ruské inteligence, která se na konci 19. a na počátku 20. století pokusila o syntézu mezi marxismem a idealismem.

Jan Valerián Jirsík

Český kněz a teolog Jan Valerián Jirsík se narodil 19. června 1798 v posázavském Kácově, kde však strávil jen svá raná dětská léta.

Serafim Sarovský

Serafim Sarovský (1759–1833) je jednou z největších postav mnišské spirituality Ruské pravoslavné církve. Narodil se 19.7. (7. 7.) 1759 v Kursku v rodině provinčních obchodníků. Prochor Mošnin, jak se jmenoval, než vstoupil do kláštera, již od mládí vykazoval zvláštní zálibu v duchovních knihách a v samotě.

Evangelista Jan

Jan apoštol a evangelista, miláček Páně a vyvolený jako panic, odebral se, když se apoštolové po seslání Ducha svatého rozešli, do Asie a založil tam mnoho církevních obcí. Když se císař Domicián dověděl o jeho slávě, předvolal jej a dal před Latinskou bránou hodit do kotle vroucího oleje.

Jan Duns Scotus

Duns Scotus (asi 1264–1308) je posledním z velkých scholastiků, posledním, kdo buduje velký scholastický systém. Po něm už bude scholastika spíše destruktivní, nebo bude opakovat starší témata. Dunsovo dílo je pokusem o syntézu a vyrovnání mezi tomismem a starší františkánskou školou (augustinovskou: Bonaventura).

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Miroslav Zvelebil