Jste zde

Dva Bonaventurové

autor: 

Nakladatelství Vyšehrad vydalodvě zajímavé knihy. První napsal sv. Bonaventura a nese titul Breviloquium – Kompendium scholastické teologie. VedleSummy theologické sv. Tomáše Akvinskéhoje to druhé reprezentativní shrnutí scholastické teologie v češtině. I kdyžmnohem stručnější než Tomášovo opus magnum, je Bonaventura obtížný právě pro svoji koncentrovanost výrazu.Proto patří překladateli a autoru obsáhlé úvodní studie C. V. Pospíšilovi dík aúcta. Jeho překlad ovšem nepostrádá možnosti zlepšení – např. v části omanželství překládá fidesjednou jako víru (str. 252) a podruhé ve stejném kontextu jako věrnost (str.254). Ale protože jde o vůbec první překlad tohoto díla do některéhoslovanského jazyka, rádi mu odpouštíme.

Řádový bratr a volbou ijmenovec sv. Bonaventury Zdeněk Bonaventura Boušenapsal svoji Malou katolickou liturgikuuž v sedmdesátých letech, navíc v stísněných podmínkách totalitního režimu. Podobu jeho života se šířila jen jako samizdat a normální vydání přichází ažnyní, po třiceti letech. Po odborné stránce proto v knize nalezneme místasporná a zastaralá, poplatná době a situaci vzniku. Co však je stále živé, je Boušeho nasazení pro pravdivou a opravdu křesťanskouliturgii, vyrůstající z potřeb obce a sloužící její víře. Když k tomupřipočteme ještě autorův smysl pro krásu jazyka a vytříbenost forem, můžemesnad říci, že přes své nedostatky je to kniha nadčasová, která si zaslouží býtstudována i dnes.

JaS