Jste zde

Jan Konzal

Existuje spiritualita pro studující teologie?

autor: 

Úvodní přednáška k diskusi o spiritualitě v rámci soustředění IES (neproneseno).

Čin víry a víra jako čin

autor: 

Úvaha nad Gn 17, 1-23: víra jako „čin řečený amen“, víra semitské tradice

Pojem víry

Pojem víry je pojem klíčový. Víra otevírá nebo uzamyká cestu k dialogu mezi člověkem a Bohem, pokud člověk Boha hledá. Ten pojem se ovšem během kulturní doby hodně mění; je proto třeba při každém odvolávání se na něj vždy dbát jeho historického kontextu. A nesměšovat jej s jinými podobnými postoji, například s náboženským citem.

Odevzdat se Kristově lásce

autor: 

Katecheze o svátostech

Každý, kdo se opravdově modlívá, musel už zakusit, že někdy mluví do prázdna. Zná tísnivý pocit, že „všudypřítomný“ Bůh jej neslyší – snad o mne ztratil zájem… A každý, kdo aspoň trochu poctivěji hledal, jak se dostat do Kristovy blízkosti, zná okamžiky, že „Kristus Ježíš je kdesi strašlivě daleko a já tady – pochopitelně docela sám“. Někdy se ptáme „A co je pravda?“, ačkoli nejsme vůbec zajedno s Pilátovým cynismem.

Obnovy manželských závazků

autor: 

1993 - Svatost rodiny

Ko 3, 12-31; Mt 2, 13-23

Také vás někdy trápí, že čím déle jste svoji, tím zřetelněji je vaše manželství na hony vzdáleno ideálu? Také hledíte s nostalgií zpět, na ty chvíle prvotní zamilovanosti, kdy jste si rozuměli beze slov? Čím to vlastně je, že se tak měníme?

20. prosince

autor: 

Iz 7, 10-14; L 1, 26-38

Vánoce dospělých, znamení

Právě jsme slyšeli opravdu vánoční slovo. Nic o jesličkách, přesto jsou zde celé vánoce. Křesťanské vánoce jsou totiž svátky dospělých.

3. neděle adventní B

autor: 

(2011)

1 Te 5, 16-24; J 1, 6-8.19-28

Slavnost Krista Krále A

autor: 

OLM: Ez 34, 11-12.15-17; Mt 25, 31-46;

34. neděle v mezidobí A

autor: 

(2008)

RCL: Ez 34, 11-16.20-24; 1 K 15, 23-28; Mt 25, 31-46

Během uzrávání lidských dějin stáli v čele sociálních skupin vůdcové s různými názvy a s různými soubory práv a odpovědnosti. Nejen král, ale také hlava klanu, hospodář, pastýř. Ti všichni se lišili vzájemně spoustou znaků, ale všichni měli pověření být správcem. Správce nese odpovědnost za smysluplnost existence jednotlivce i svěřeného celku.

Středa 32. týdne v mezidobí, cyklus 1

autor: 

Vládnout nebo sloužit; vděčnost Boží slávou

L 17, 11-19

Úterý 32. týdne v mezidobí, cyklus 1

autor: 

Přirozenost, spravedlnost a služba

Mdr 2, 23.3,9; L 17, 7-10

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Konzal