Jste zde

Jan Konzal

Úterý po 4. neděli v době postní

autor: 

Obnova vědomí cíle a cesty (2008)

vlastní výběr textů: Ž 31, 1-16 nebo 31, 1-8; Mi 7, 1-9; Jk 5, 7-16; J 3, 14-21

Mezi stěžejními tématy přípravy na obnovu křtu nemá chybět reflexe, kam, do jakého cíle míním investovat svou schopnost důvěřovat. Bez schopnosti důvěřovat cíli i cestě nikdo cíle dosáhnout nemůže.

4. neděle v době postní A

autor: 

Aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí (2011)

1 Sa 16, 1-13; Ef 5, 8-14; J 9, 1-41

Pátek po 3. neděli v době postní

autor: 

Realita lidských lásek (1989)

Oz 14, 2-10; Mk 12, 28b-34

Možná, že někoho zarazí, proč se Ježíš vyjadřuje tak zdrženlivě, proč tu bílou vránu mezi svými oponenty nepochválí víc. Říká mu: Nejsi daleko od božího království. Je totiž velký rozdíl mezi tím, že člověk pochopí správnou věc, a změnou smýšlení. Kdo pochopil, je blízko, na dosah. Přesto dovedeme správně pochopit, jak by se věci měly dít; ale k odpovědnému činu pak může být ještě hodně daleko.

3 neděle v době postní A

autor: 

I srdce žíznivé zůstává díky milosti láskyhodné (2005)

RCL Ex 17, 1-7; Ž 95; Ř 5, 1-11; J 4, 5-42

Středa po 2. neděli v době postní

autor: 

Vydat křivdy, opiát moci (1992)

Jr 18, 18-20; Mt 20, 17-28

K postní přípravě na velikonoce patří také proces čištění pramenů naší osobní víry. O to jde v dnešních perikopách.

Úterý po 2. neděli v době postní

autor: 

Bronzový had jako znamení záchrany (1992)

Nm 21, 4-9; J 8, 21-30;

V závěrečném odstavci evangelia jsou dvě významná sdělení, významná dodnes: "teprve až Syna člověka povýšíte, poznáte, že jsem to já"; to druhé je neméně silný tabák: "...poznáte, že sám od sebe nedělám nic".

Pondělí po 2. neděli v době postní

autor: 

Boží vůle, euangelion o vykoupení

Dan 9, 4-10; L 6, 36-38

Když posloucháme prorockou knihu Daniel, zdá se nám, že slyšíme důvěrně známá slova. Skutečně, ten text dobře zapadá do našich stereotypů. Všichni také uznáváme, že nejsme dost dobří, že nejsme dost dokonalí. Uznáváme, že máme být trestáni.

Pondělí po 1. neděli v době postní

autor: 

Zákoník a svatost

Lv 19, 1-2. 11-18; Mt 25, 31-46;

Zákonictví nemá nejlepší zvuk a snadno se nad ním kdekdo pohoršuje; jistot jeho životního stylu si ovšem cení. Zapomíná se také, že nejde o nic okrajového, patří k ortopraxii většiny ve všech náboženstvích, katolické křesťany nevyjímaje.

Pondělí 6. týdne v mezidobí

autor: 

Znamení a jejich účinky

Gn 4, 1-15.25; Mk 8, 11-13

Leckdy se zdá, že existují znamení dobrá a znamení zlá. Myslím, že dělící čára je jinde: je dobré a špatné čtení znamení.

Pondělí 5. týdne v mezidobí

autor: 

Bůh tvoří spolu s člověkem (1993)

Gn 1, 1-19; Mk 6, 53-56

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Konzal