Jste zde

Martin Vaňáč

Nová encyklika papeže Františka

Papež František si po svém zvolení před dvěma lety vybral jméno podle populárního středověkého světce Františka z Assisi, muže chudoby a pokoje, s kladným vztahem k celému stvořenému světu. Jak uvedl na setkání s novináři 16.

Hus podle Pospíšila, Duky, Kejře a Soukupa

Začátkem dubna 2015 vyšla kniha katolického teologa, profesora systematické teologie Ctirada Václava Pospíšila (nar.

Kauza Bezák: jak to v církvi chodí

Zpráva o soukromé audienci odvolaného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka u papeže, která se uskutečnila v pátek 10. dubna 2015, spolu s veřejně dostupnými informacemi ukazují, jak tristní situace ohledně komunikace a jednání s lidmi panuje v katolické církvi. Jsem si vědom, že dostupné informace jsou neúplné a mnohé zůstává a zřejmě zůstane skryto v paměti aktérů a pod zámkem tajných archivů. Přesto bych rád upozornil alespoň na některé skutečnosti nebo souvislosti kauzy.1

Noví biskupové a stíny minulosti

V poledne o slavnosti sv. Josefa, dne 19. března 2015, bylo oznámeno jmenování nového českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila. Světová média věnovala větší pozornost biskupskému svěcení, které začalo o hodinu později v brazilském klášteře v Nova Friburgo pod vedením suspendovaného Richarda Williamsona. O dva dny později, 21. března, bylo oznámeno jmenování nového rožňavského biskupa, kterým se stal Stanislav Stolárik. Mezitím bylo v pátek 20.

Katolíci o Husovi

Děkuji za pozvání, kterého si velmi vážím.[1] Nebudu skrývat rozpaky, se kterými jsem pozvání přijal a se kterými před vás předstupuji. Nepovažuji se za experta na husitství, nezasedám v žádné komisi a nejsem členem žádného grémia, které se podílí na přípravách oficiálních oslav Husova jubilea v roce 2015. Nebudu předstírat, že jsem přečetl vše od Jana Husa, natož vše, co bylo o Husovi napsáno, dokonce ani ne vše, co o Husovi napsali katolíci.

Nešťastné slovenské referendum

Slovensko má za sebou nešťastné referendum.1 Nešťastné ne kvůli jeho výsledku nebo kvůli neplatnosti s ohledem na nízkou účast oprávněných voličů (21,41 %, k platnosti by byla třeba účast nad 50 %), ale jak trefně vyjádřil prezident SR Andrej Kiska: „Nikto nemôže považovať za svoje víťazstvo, keď jedným z výsledkov referenda sú aj rozhádané rodiny, priatelia.

Ne násilí ve jménu náboženství, ne islamofobii

Nepovažuji se za odborníka na terorismus, mezináboženský dialog nebo islám. Téma vztahu islámského terorismu a sílící islamofobie jsem si výrazněji všimnul 15. prosince 2014 v souvislosti s útokem v australském Sydney, kde policii známý recidivista přepadl kavárnu a zadržoval rukojmí až do policejního zásahu.

Média a Islamabade jako politický „kapitál“

Jaroslav Vokoun profesorem

Dne 18. prosince 2014 převzal doc. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D. od ministra školství v pražském Karolinu jmenovací dekret a stal se novým profesorem v oboru Teologie (s účinností od 19. září 2014). Jmenován byl na návrh vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) učiněný na zasedání dne 24. dubna 2014, kdy předseda hodnotící komise prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. zhodnotil jeho vědeckou, pedagogickou a organizační práci a Jaroslav Vokoun vystoupil s přednáškou „Tři modely dynamiky tradice a její případné blokace a deblokace“. Jaroslav Vokoun (nar.

Pastorační plánování v naší zemi?

Na začátku nového občanského roku někteří lidé formulují svá předsevzetí a své plány nebo si alespoň stanoví priority své činnosti. Také v katolické církvi začíná být pastorační plánování nebo různě tematické roky čím dál populárnější. Mám pocit, že je toho někdy až příliš.

Rok zasvěceného života

Tři hlavní ekumenické teze koncilu

Katolický křesťan a ekumenické hnutí podle předmluvy a první kapitoly dekretu o ekumenismu 2. vatikánského koncilu

Padesáté výročí vydání dekretu o ekumenismu Unitatitis redintegratio (zkratka UR) je vhodnou příležitostí k určité bilanci.1 Místo přehledu práce ekumenických komisí, dokumentů a událostí považuji za důležitější připomenout, jaké postoje ve vztahu k ekumenickému hnutí by měly být pro katolické křesťany samozřejmostí.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Vaňáč