Jste zde

Martin Vaňáč

343 - prosinec 2021

Dvě vzpomínky

Adventní doba má dvojí povahu. Jednak je dobou přípravy na oslavu narození Spasitele, tedy prvního příchodu Syna Božího mezi lidi. Zároveň je dobou, v níž vedeni touto vzpomínkou směřujeme v myšlenkách k očekávání druhého Kristova příchodu na konci věků. Proto by měla být dobou radostného očekávání. Prosincové číslo Getseman se však z podstatné části věnuje nedávným odchodům, dvěma úmrtím přátel a spolupracovníků.

342 - listopad 2021

Synodalita a změna smýšlení

341 - říjen 2021

Synodální proces začíná

340 - září 2021

Slova o této době?

339 - léto 2021

Někdo ti uvěří

Vedení církví v ČR je převážně mužskou záležitostí

Zamyšlení nad volbou nové synodní rady ČCE

V úvodníku minulého čísla jsem stručně popsal přípravu voleb nové synodní rady Českobratrské církve evangelické (ČCE), nejvyššího správního orgánu církve. K volbám nakonec došlo na 3. zasedání 35. synodu ČCE, které se s ohledem na pandemickou situaci konalo v podobě jednodenního plenárního zasedání v pátek 21. května 2021 v Komunitním centru Matky Terezy v Praze-Hájích, kde se sešlo 73 synodálů (ze 74).

338 - červen 2021

Ekumena v době pandemie

Hans Küng (1928-2021)

Dne 6. dubna 2021 zemřel ve svém domě v Tübingen katolický teolog Hans Küng ve věku 93 let. Starosta města Boris Palmer ve smuteční řeči během pohřbu uvedl, že Tübingen přeje svobodným či svobodomyslným duchům a Künga přiřadil k lidem jako byl lyrik Friedrich Hölderlin (1770-1843), filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) nebo filozof Ernst Bloch (1885-1977). Pohřeb se konal v kostele sv. Jana v Tübingen v pátek 16. dubna, s ohledem na protipandemická opatření za účasti pouze 40 vybraných hostů.

337 - květen 2021

Příprava voleb nové synodní rady ČCE

336 - duben 2021

Velikonoční sčítání lidu

Stalo se v oněch dnech /v srpnu 2020/, že vyšlo nařízení /zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 č. 332/2020 Sb. /od císaře Augusta/ resp. předsedy poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka, prezidenta ČR Miloše Zemana a předsedy vlády ČR Andreje Babiše/, aby byl po celém světě /resp. v České republice/ proveden soupis lidu.“ (srov. Lk 2, 1)

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Vaňáč