Jste zde

Redakce

Feministická teologie a Evropská společnost žen pro teologické bádání (ESWTR)

autor: 

Feministická teologie je součástí proudu teologií osvobození, v jejichž zorném úhlu jsou skupiny (ať už žen, mužů či dětí) znevýhodňované na základě sociálního postavení, rasy, národa nebo pohlaví. Původním cílem feministické teologie bylo podat celkovou kritiku teologie, která ospravedlňovala negativní přístup k ženám, jejich vyloučení z teologického vzdělání a ordinované služby. Je to teologie promýšlená z perspektivy žen, ale nejen pro ženy. Jde o objevování alternativní tradice v dějinách, nových biblických interpretací, imaginativní poetiky, inklusivní mluvy, živých metafor o Bohu. Výzvou feministické teologie je ve společnosti hluboce zakořeněné a nereflektované mínění o mužské zkušenosti jako normativní. Feministická teologie začíná u vymizelé, opomíjené a potlačené části lidské zkušenosti: zkušenosti žen. Ale nekončí tím, nýbrž se snaží nalézat plnější a pravdivější obraz skutečnosti s vědomím, že každé mluvení o Bohu je neadekvátní a podbarvené subjektivní zkušeností. Tuto subjektivnost vůbec nezastírá, naopak ji bere jako přednost. Bůh není někde daleko na nebesích, není nehybné a nepohnutelné bytí; je tady s námi stále přítomen a zastává se obětí, slabých, bezbranných, trpících, také těch, které jsme postavili na okraj společnosti a kterým jsme nedali šanci.

Zprávy

autor: 

Vznikne aliance katolíků a pravoslavných?

Vídeň (KAP) Pro ustanovení nové evropské aliance mezi ortodoxními a katolíky se vyslovil vídeňská biskup ruské ortodoxní církve Hilarion (Alfejev) ve své přednášce pro Pro Oriente.

Aliance by se měla na jedné straně skládat ze zástupců evropských biskupských konferencí a na druhé straně z oficiálních representantů každé ortodoxní a staré východní církve, které mají diecéze v Evropě. K důležitým tématům by patřily především etické, bioetické, a sociální otázky. Měl by být vypracován i kodex chování pro katolické církve v ortodoxních zemích, stejně jako pro ortodoxní v katolických zemích. Ten je nutný pro zdolání problémů spojených s proselytismem, řekl biskup Hilarion.

Tematický obsah ročníku 2005

autor: 

Editorialy (Spousta)

Epikie nebo rebelie? 1/1

Jednota neznamená uniformitu 2/21

Právo, povinnost a antikoncepce 3/45

Hranice vnější autority 4/69

Benedikt XVI.: překročí stíny? 5/93

Editorial 6/117

Pyšná odtrženost od reality 7-8/141

Dvě smutné zprávy 9/197

Radostná zvěst – hrozebná zvěst 10/221

Vazači břemen 11/245

Hlas lidu – ukazatel cesty církve 12/269

Ekumenismus

Ekumenické organizace a jejich vazby na ERC v ČR (Krausová) 1/19

Ekumenická rada církví v ČR (Krausová) 2/41

Neupírejte ústavní práva bezdomovcům

autor: 

Prohlášení účastníků demonstrace za práva bezdomovců, konané u příležitosti Dne lidských práv 10. 12. 2005

My, bezdomovci a lidé, jímž problematika bezdomovectví leží na srdci, my všichni, kteří jsme se dnes sešli na demonstraci za práva bezdomovců, přijali jsme toto společné prohlášení:

Problematika bezdomovectví je v České republice problematikou, o které se dlouho vůbec nechtělo vědět a mluvit. Dnes již se o ní mluví a dokonce občas i píše – nelze ani jinak, když podle Českého Helsinského výboru žilo v ČR v roce 1998 přibližně 100 tisíc bezdomovců a odhaduje se, že každým rokem přibývá 10 % nových bezdomovců (viz. Zpráva o lidském rozvoji v ČR 1998 – Český Helsinský výbor). Avšak až na existenci několika málo převážně křesťanských organizací, které se touto problematikou zabývají (provozují azylové domy a rozdávají polévku) zůstává převážně jen u mluvení a psaní. Dodnes však chybí i tak základní věc, jakou je právní vymezení pojmu „občan bez přístřeší“. Občany bez přístřeší se samostatně nezabývá žádný odbor ministerstva práce a sociálních věcí ani Magistrátu hl. města Prahy, přičemž vzhledem ke svému rozsahu by si tato problematika samostatnou agendu zasloužila. Počet občanů bez přístřeší v ČR je alarmující a stále jich přibývá a s plánovanou deregulací nájemného lze předpokládat, že jejich počet poroste ještě mnohem rychleji. Přitom součástí Ústavy ČR je i Listina základních práv a svobod, v níž je kromě mnoha dalších velmi zajímavých a často porušovaných práv i toto: „Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. (Článek 30, odstavec 2)“. Z toho tedy vyplývá, že bezdomovci nežádají – bezdomovci mají nárok. Mají nárok na to, aby toto a další práva, zaručená jim jako občanům ČR Ústavou, jim nebyla upírána. A hodlají se za tato svá práva brát. Apelujeme proto na parlament, vládu i Magistrát hlavního města Prahy a magistráty dalších měst, jichž se bezdomovecká problematika týká, aby se touto problematikou začali neprodleně komplexně zabývat a věnovaly jí dostatečné množství pozornosti i finančních prostředků.

167 - prosinec 2005

autor: 

 

Tur domácí (Bos primigenius f. taurus)

Tur domácí

Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. (Iz 11,7)

Zprávy

autor: 

 

Biskup proti novému koncilu

Berlín (KAP) Čtyřicet let po Druhém vatikánského koncilu nebylo podle diecézního biskupa z Münsteru, Reinharda Lettmanna, prosazeno ještě mnoho koncilních usnesení.

166 - listopad 2005

autor: 

 

Saranče žlutokřídlá (Gastrimargus musicus Fab.)

Kobylky

Zprávy

autor: 

Katolicko-pravoslavná komise se opět setká v roce 2006

Istanbul (KAP) Oficiální dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví bude pokračovat.

Patriarcha Bartholomaios I. označil podzim roku 2006 jako termín pro následující setkání mezinárodní komise pro teologický dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví. Za místo setkání byl vybrán Bělehrad. V listopadu se v Římě uskuteční zasedání přípravného výboru, řekl ekumenický patriarcha.

Pozvánka na seminář o ekumenismu, IES rozvrh a nové knihy

autor: 

 

Srdečně vás zveme na 21. seminář zájemců o teologii na téma Charta oecumenica a budoucnostekumenismu, pořádaný Institutem ekumenických studií v Praze ve spolupráci s Univerzitou v Bonnu.

Seminář se uskuteční ve dnech 25. a 26. listopadu 2005 v prostorách VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2. Aktualizovaný program najdete na webu IES na adrese http://www.iespraha.cz

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Redakce