Jste zde

Redakce

154 - říjen 2004

autor: 

 

Routa vonná (Ruta graveolens)

Routa vonná (Ruta graveolens)

Když Ježíš napomíná farizeje, že příliš dbají na dodržování všech nařízení a řádů, ale na lásku a spravedlnost, kterou žádá Bůh, zapomínají, zmiňuje se ve své řeči také o dvou rostlinách. „Odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin..." (L 11,42) Vyobrazená rostlina na titulní straně je jednou z nich.

Sloupec na obálce

autor: 

Routa vonná (Ruta graveolens)

Když Ježíš napomíná farizeje, žepříliš dbají na dodržování všech nařízení a řádů, ale na lásku a spravedlnost,kterou žádá Bůh, zapomínají, zmiňuje se ve své řeči také o dvou rostlinách.„Odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin...“ (Lk 11, 42) Vyobrazená rostlina na titulní straně je jednouz nich.

Kniha rozhovorů s biskupem Stanislavem Krátkým

autor: 

Počátkem října má v nakladatelství Cesta vyjít kniha Jana Mazance K plnosti – Rozhovory s dobrým bratrem Stanislavem Krátkým, biskupem skryté církve.

S. Krátký se narodil roku 1922 v Brně, kde i studoval teologii. Během studia byl totálně nasazen v Horním Slezsku. Roku 1946 byl vysvěcen na kněze a působil na řadě míst. R. 1958 byl odsouzen ke třem rokům vězení, po propuštění pracoval jako jeřábník.

Rozvrh zimního semestru bakalářského studijního programu Teologie

autor: 

Přednáškyprobíhají v Institutu ekumenických studií, Vyšehradská 41, Praha 2 (protiBotanické zahradě), jsou veřejně přístupné. Další informace naleznete nainternetu na adrese http://www.iespraha.cz.

1. ročník (středy od 17:30)

6. 10. Ivana Noble: Dějiny a eschatologie

13. 10. Ivana Noble: Kultura a utopie

153 - září 2004

autor: 

 

Mořena barvířská (Rubia tinctorum)

Mořena barvířská (Rubia tinctorum)

Sloupec na obálce

autor: 

Mořena barvířská (Rubia tinctorum)

Mořena je vytrvalá bylina spřímou nebo popínavou lodyhou. Popínání ji umožňují osténky na listech alodyhách. Svým habitem je podobná známému svízeli. Drobné a nenápadné žlutékvěty jsou sestaveny v latách. Plody jsou peckovičky velikosti hrachu. Největšívýznam pro člověka mají podzemní části rostliny – oddenky. Jsou přibližněcentimetrové tloušťky a obsahují červené barvivo. Rostlina pochází zeStředomoří a ze Střední Asie, ale její pěstování se rozšířilo také do našichkrajin. Pro technické účely, získávání barviva, se u nás pěstovala až do 19.století. Jindy byla dovážena jako tzv. levantská mořena z Francie a Malé Asie.Z oddenků mořeny se získávala tzv. turecká červeň. Oddenky se vykopávaly nakonci vegetačního období a vylouhovaly se za přídavku mořidel. Podle použitéhomořidla vznikal výsledný odstín – od oranžovočervenépřes červenou až červenohnědou barvu. Zavedení umělého barviva alizarinu její používání zcela vytlačilo. Kroměprůmyslového využití se někdy oddenky spolu s kořeny využívaly v medicíněpro rozpuštění ledvinových a močových kamenů. O používání mořeny již vestarověku svědčí nálezy tkanin v hrobkách egyptských faraónů.

Nově vydané liturgické sešity

autor: 

Eucharistické modlitbyzápadních ritů, 3. doplněné vydání, 80 str., 50 Kč

Obsahuje 24 v současnostipoužívaných anafor. Oproti druhému vydání je jejich počet rozšířen zejména ostarokatolické, luterské a reformované eucharistické modlitby. Soubor obsahujetéž dvě anafory Bonaventury Bouše,které byly součástí prvního vydání, ale již ne druhého.

Eucharistické modlitbypodle liturgického roku, 1. vydání, 30 str., 30 Kč

Obsahuje 9 současných anafor prorůzná období církevního roku (např. pro advent, Vánoce, dobu postní,Velikonoce, Letnice)

174 - léto 2006

autor: 

Isidor ze Sevilly

152 - léto 2004

autor: 

 

Cistus incanus creticus

Cistus incanus creticus

Sloupec na obálce

autor: 

Cistus incanus creticus

Stálezelený keřík znázorněný natitulním obrázku je původem z jižní Evropy a severní Afriky. Někdy je jehodruhové jméno používáno jako jméno kultivaru Creticus. Ve stej-ném rodě je asi20 dalších druhů rostlin s podobnými nároky na prostředí jako je cistus„krétský“. Zmiňovaný druh má růžovofialové květy se žlutým středem velikostiasi 4 až 5 cm. Samotná rostlina je asi 75 cm vysoká. V našich podmínkáchse s těmito nádherně kvetoucími rostlinami, tzv. skalními růžemi, běžněnesetkáme, protože nesnesou naše studené klima. Ve své domovině jsou přizpůsobenymístnímu klimatu – snesou vysoké teploty a vyžadují dobře odvodněné prostředí,aby kořeny netrpěly přemokřením. Tolerují slané prostředí, vítr a extrémněsuché podmínky. Jako okrasné květiny se tyto keříky pěstují v jižníchstátech a také např. v Anglii.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Redakce