Jste zde

Redakce

20. seminář zájemců o teologii na téma Eucharistie – svátost jednoty

autor: 

Seminář pořádanýInstitutem ekumenických studií v Praze se uskuteční ve dnech 27. a28. května 2005 v prostorách Institutu, Praha 2, Vyšehradská 41(naproti Botanické zahradě). Hlavním hostem semináře bude emeritníprofesor bonnské univerzity Hans Jorissen. Aktualizovaný programnajdete na webových stránkách na adrese http://www.iespraha.cz.

Nové knihy

autor: 

Nové knihy

Jiří Hanuš vydal kromobyčejně užitečnouknížku s dlouhým názvem: Malý slovník osobností českéhokatolicismu 20. století s antologií textů. Obsahuje předněkrátké portréty mnoha set osobností z okruhu katolické církve, apotom na asi sto dvaceti stranách čítanku nějakých třicetireprezetativních textů z dějin moderního českého katolicismu: odmodernistických vzpomínek Karla Dostála-Lutinova ("církevzpívající" přelomu 19. a 20. století) přes Mádrovo prorocké Slovo otéto době z časů nejtužšího stalinismu až po Halíkovy myšlenky oobnově církve z počátku devadesátých let. Pokud autor v úvoduskromně píše, že jde o doplnění jiné jeho práce, Tradice českéhokatolicismu ve 20. století, která vychází paralelně, tak je třebavědět, že tento doplněk má nesmírnou dokumentační hodnotu sám osobě. Jak slovníkové medailony především méně známých osobností,tak dobře připravená čítanka textů zde opravdu citelně chyběly.

Přirozené plánování: výběr reakcí čtenářů

autor: 

Vybírámeněkolik úryvků z reakcí čtenářů internetové verze našeho časopisu(http://www.getsemany.cz)na článek M. Váchy o přirozeném plánovánírodičovství.

- Dovolila bych si ještě dodat, že úzkostlivé měření(a jiné než úzkostlivé nemůže být, když i tak se na něj nedáspolehnout) spolehlivě zabrání jen tomu, abyste sexualitu mohliprožívat hravě, kreativně a s radostí.

160 - duben 2005

autor: 

 

Křepelka polní (Coturnix coturnix)

Křepelky

Žádali a přihnal jim křepelky, chlebem nebeským je sytil (Ž 105,40)

Sloupec na obalce

autor: 

Křepelky

Žádali a přihnal jim křepelky, chlebemnebeským je sytil (Ž 105,40)

Křepelky polní (Coturnix coturnix)jsou kurovití ptáci příbuzní s koroptví. Dosahují velikosti kosa,na rozdíl od něho mají zavalité tělo s krátkým ocasem. Zbarvenímají křepelky žlutavě hnědé s podélným čárkováním, shora tmavší.Žijí v otevřeném terénu, kde se zdržují převážně na zemi ve skrytuvegetace, kde i hnízdí. Snůšku zhruba 7 až 14 vajec zahřívásamička. Také o mláďata, která ihned po vylíhnutí opouštějí hnízdo,se stará pouze samice. V potravě převládá rostlinná složka.Především semena různých plevelů a trav. Křepelky jsou tažné,zimují jižně od Sahary. Do Evropy se vrací koncem dubna a v květnu,odlétají v srpnu a září. Patří mezi silně ohrožené a zákonemzvláště chráněné druhy.

159 - březen 2005

autor: 

 

Ovce domácí (Ovis ammon f. aries)

Ovce a kozy

Desátého dne tohoto měsíce si každý vezmeteberánka podle svých rodů, beránka na rodinu. Budete mít beránka bezvady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí a nebo koz. (Ex 12,3.5)

Sloupec na obálce

autor: 

Ovce a kozy

Desátého dne tohoto měsíce si každý vezmeteberánka podle svých rodů, beránka na rodinu. Budete mít beránka bezvady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí a nebo koz.

(Ex 12,3.5)

Ovce domácí (Ovis ammon f. aries) akoza domácí (Capra aegagrus f. hircus) patří mezi jedny znejdříve domestikovaných zvířat. Za předka ovce z doby bronzové jepokládán evropský muflon a významným střediskem domestikace ovcíbyla Střední Asie. Koza je potomkem kozy bezoárové (Capraaegagrus), která je rozšířená od Egejských ostrovů přes MalouAsii na jih do Sýrie a Palestiny, na východ do Zakavkazí a Íránu.Zoologicky se ovce a kozy řadí k sudokopytníkům, běžně se o nichhovoří jako o malých přežvýkavcích. Mají složený žaludek,skládající se z bachoru, čepce, knihy, a slezu, který jim umožňujestrávit i poměrně nekvalitní pastvu. V jednom vrhu rodí víceobvykle mláďat. Vemeno ovcí i koz má dvě poloviny a dva struky.Zejména u ovcí má mléko vyšší obsah tuku a bílkovin a je vhodné provýrobu sýrů.

Rozvrh letního semestru IES ETF UK

autor: 

Přednášky letního semestrubakalářského studijního programu Teologie křesťanských tradicprobíhají v Institutu ekumenických studií, Vyšehradská 41, Praha 2(proti Botanické zahradě) a jsou veřejně přístupné. Vizhttp://www.iespraha.cz

1. ročník (středy od 17:30)

23.2. Alice Kliková: Nietzsche: jaký bůhumírá? Interpretace jako jediný nástroj orientace moderníhočlověka.

158 - únor 2005

autor: 

 

Zmije obecná (Vipera berus)

Had

Nejzchytralejší ze vší polní zvěře kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. (Gn 3,1)

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Redakce