Jste zde

Redakce

173 - červen 2006

autor: 

 Řehoř Veliký

Řehoř se narodil kolem roku 540 ve starobylé římské senátorské rodině. V Římě získal důkladné vzdělání a v letech 572-573 zastával úřad městského prefekta, hlavního civilního úředníka města, který měl na starosti finance, veřejnou bezpečnost, zásobování a stavební práce.

Zprávy

autor: 
Halík: Teze „Šifry“ nesmyslné

Praha (KAP) Katolický teolog prof. Tomáš Halík označil základní myšlenku thrilleru Šifra mistra Leonarda za „úplný nesmysl“.

Z gnostické tradice pocházející teze tvrdí, že se Ježíš oženil s Máří Magdalenou. Právě v ateisticky smýšlející české společnosti, v níž je všeobecné náboženské vzdělání na nízké úrovni, by mohlo šíření této knihy vést „k velkému zmatení,“ uvedl Halík. Český překlad Brownova thrilleru se prodal od roku 2003 asi v počtu 250 000 výtisků.

172 - květen 2006

autor: 

Lev Veliký

Lev se narodil koncem 4. století buď v dnešním Toskánsku, nebo v Římě. Důkladné vzdělání získal v Římě a zřejmě brzy vstoupil do služeb římského biskupa.

Sloupec na obálce

autor: 
Rakousko vyznamenalo profesora Armbrustera

Vídeň-Praha (KAP) Rakouský prezident Heinz Fischer udělil děkanu Katolické teologické fakulty pražské Karlovy univerzity profesoru P. Ludvíku Armbrusterovi SJ rakouský čestný kříž pro vědu a umění I. třídy za jeho celoživotní dílo. Ocenění předala rakouská velvyslankyně Margot Klestil-Löfflerová na ambasádě na Pražském hradě. Předání se zúčastnili mimo jiné i český primas a pražský arcibiskup kard. Miloslav Vlk a také apoštolský nuncius arcibiskup Diego Causero.

22. seminář zájemců o teologii na téma Křesťanství v dějinách

autor: 

Zveme vás na seminář pořádaný Institutem ekumenických studií v Praze ve dnech 19. a 20. května 2006 v prostorách VOŠ JABOK, Salmovská 8, Praha 2. Hlavními autory příspěvků jsou Martin Vaňáč, Filip Outrata a Pavel Hradilek.

Program v pátek 19. května 2006 (začátek v 16.45): 17.00: Konstantinovská církev; 19.00 liturgie, poté občerstvení

V sobotu 20. května 2006: 8.30 modlitba, 9.00 Středověká církev, 10.45 Církev v době reformace, 13.30 seminární skupiny, 15.00 závěr + reflexe semináře.

Bakalářské studium Teologie křesťanských tradic

autor: 

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečný termín pro podání přihlášek ke studiu pro bakalářský studijní program Teologie, obor: Teologie křesťanských tradic. Studium ekumenické teologie nabízí fakulta ve spolupráci s občanským sdružením Institut ekumenických studií v Praze. Čtyřleté studium je zaměřeno na studenty vyšších ročníků neteologických oborů i na lidi, kteří již pracují. Studium probíhá během roku jednou týdně ve večerních hodinách. Kromě toho studenti absolvují na začátku každého akademického roku (v září) desetidenní intenzívní studijní soustředění mimo Prahu a každý rok několik víkendových teologických seminářů. V rámci studia je kladen důraz na diskusi, samostatný písemný projev a individuální kontakt studenta a učitele.

170 - březen 2006

autor: 

Órigenés

Órigenés bývá považován za jednoho z nejučenějších a nejplodnějších církevních Otců, přestože jeho nauka vzbuzovala spory.

169 - únor 2006

autor: 

 

Quintus Septimius Florens Tertullianus

Tertullián

Quintus Septimius Florens Tertullianus byl jedním z prvních latinsky píšících křesťanských autorů. Narodil se mezi lety 150-160 v Kartágu jako syn římského velitele. Dostalo se mu kvalitního rétorického, literárního a právnického vzdělání. Odešel do Říma, kde působil jako právník.

171 - duben 2006

autor: 

 

Antonín poustevník

Antonín

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Redakce